Slovenija
22446 ogledov

Šole se bodo odprle po modelu C. Kaj to pomeni, bodo otroci nosili maske?

Učilnica
1/4
Kaj bo z jutranjim varstvom, podaljšanim bivanjem in šolskimi prevozi, še ni jasno, prav tako ne, kakšna bodo pravila za testiranje učiteljev, kje se bo izvajalo in kdo ga bo plačal.

"Ne vemo, kako bo s testiranji učiteljev, ali bo obvezno ali prostovoljno, kje se bo izvajalo, kdo ga bo plačal, bo za to na voljo le en dan ali več dni. Tudi če bo testiranje le priporočljivo, bo treba testirati ogromno zaposlenih," je pred pričakovanim odpiranjem šol dejal predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.

"Osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi so danes dobili okrožnico z natančnimi navodili glede testiranja, odprti pa so od 5. januarja, pa je tam bistveno manj zaposlenih kot v osnovnih šolah," je povedal.

"Čakamo, kaj bo odločila vlada, si pa želimo postopnega sproščanja ukrepov, dobro, da se je vlada odločila za regijski pristop. Bomo videli, ali se bodo odločili za model C ali prilagojen model C, doslej še nikoli ni bil uveljavljen model čisto tako, kot je bil zamišljen. Potem bomo videli, kako bo s prevozi, varstvom in malico, v nobenem primeru pa otrok iz različnih oddelkov ne bomo smeli združevati," je še pojasnil.

Gregor Pečan | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Danes smo v Sloveniji izpolnili pogoje za prehod v rdečo fazo, v kateri je predvideno odprtje šol za učence prvih treh razredov po modelu C. V teh regijah lahko računajo na odprtje šol, ni pa nujno, da bo to že ta ponedeljek ali v vseh regijah, ki izpolnjujejo pogoje, saj so ga nekatere ujele šele danes in so ti, le za odstotek pod zastavljeno mejo. 

Model C določa, da na šoli ni dovoljeno mešanje skupin učencev, za prihajanje v šolo in odhajanje iz šole veljajo posebna pravila. Pouk poteka v celotnih oddelkih, omejitve pa so lahko tudi takšne narave, da je pouk možno izvajati le v manjših skupinah.

Načeloma se v šole vračajo le učenci prvih treh razredov, če pa šola ima prostorske in kadrovske možnosti, pa lahko tudi 4. in 5. razred.

Tudi če jutranjega varstva ali podaljšanega bivanja ne bi bilo mogoče organizirat, pa starši lahko koristijo odsotnost zaradi višje sile le po nekaj ur na dan. Če bodo torej otroci štiri ure v službi, bodo lahko starši štiri ure delali.

Objavljamo povzetek ključnih pravil modela C: 

Pouk poteka v matičnih učilnicah. Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo. Na hodnikih in v sanitarijah ni dovoljeno zbiranje v skupinah.

Učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, so razporejeni v skupine, tako da se oddelki med seboj ne mešajo. Šola pri tem vodi natančno evidenco.

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni izvedljivo, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.

Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka).

Vse prostore je treba zračiti večkrat dnevno (učilnice po vsaki šolski uri, z na stežaj odprtimi okni). Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo.

V učilnici, kjer so navzoči zgolj učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ. NIJZ priporoča uporabo mask v skupnih prostorih, v matičnem oddelkiu pa ni potrebna. 

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci oziroma zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola. Na vstopu so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusno boleznijo covid-19. V šolski prostor ne vstopajo zunanji obiskovalci.

Šola obvesti starše in učence, da v šolo lahko vstopajo le zdravi učenci. Šola uredi prihod in odhod iz šole z jasnimi pravili v hišnem redu (razporedi prihodov/ odhodov oddelkov, uporaba več vhodov, talne označbe za vzdrževanje medosebne razdalje), prav tako pravila obnašanja na hodnikih in režim uporabe sanitarij, ki zagotavlja, da se učenci posameznih skupin ne mešajo med seboj.

V času prihodov v šolo in v času odmorov pri vhodu in na hodnikih skrbi za izvajanje ukrepov delavec šole.

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma prepozna simptome in znake korona virusne bolezni covid-19 ali neke druge bolezni, o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (za prvo VIO prednostno priporočamo umivanje rok) ter uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja.

Za učence se organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.

Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.

Pouk se lahko organizira v predhodno razkuženih laboratorijih in specialnih učilnicah brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov.

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo pod nadzorom učiteljice oziroma v prvem VIO to naredi učitelj/-ica.

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela ne izvajajo. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.

Dopustna je organizacija oz. udeležba na internih dogodkih (npr. koncertih, proslavah, razstavah itd.), ki morajo biti organizirani tako, da se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra oziroma 2 metra).

Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj navodila medicine dela.

Celotna priporočila lahko najdete na spletni strani zavoda za šolstvo

janez.zalaznik@zurnal24.si

 
Komentarjev 10
 • Avatar Sreten Lukić
  lluckyss 06:26 21.januar 2021.

  Model C pomeni le, da so otroci razdeljeni, torej naredijo dva razreda iz enega, da je distanca večja..Itak bodo v šoli le en teden, ker se bodo številke obrnile..Ampak vlada dela in minister za vse tudi...Žal le zase..

 • Mehičanka76 22:25 20.januar 2021.

  Tole je tako izsiljeno, da bolj ne bi moglo biti. Da bodo spet lahko rekli da so šle okužbe gor in nas nazaj zaprli, ter si spet kupili čas. O ministrici za šolstvo pa je sploh škoda izgubljati besede. Namesto, ...prikaži več da bi nagovorila starše, učitelje in vzgojitelje, nje nikjer.

 • rd2dmk2 21:18 20.januar 2021.

  no ja, ok tukaj pri nas na vasi je res težko se okužit, ko je vsaka hiša tako rekoč na svojem griču. ampak se resno sprašujem kako tole stanje izgleda v eni ljubljanski stolpnici. recimo 13 stukov pa v vsakem ...prikaži več štuku pol ducata stanovanj. kolk mladeži se cel dan podi po hodnikih. no saj imajo sedaj celo en lep opomnik, ko je pred dnevi se vrtel film sreča na vrcici, pa so se kaj naučil. zdej pa naj grejo v šolo z maskami. ohhh.