Slovenija
36 ogledov

Toliko denarja si lahko obeta 40-letni Andrej

Gore Profimedias
Ob osemodstotni donosnosti bi Andrej na koncu zavarovalne dobe prejel 49.751 evrov.

Glede na demografske kazalnike smo tudi Slovenci starajoča se družba. “Predvideno je, da se bo število starejših do leta 2060 več kot podvojilo glede na delovno aktivno prebivalstvo,” je pojasnil vodja življenjskih zavarovanj pri GRAWE zavarovalnici Beni Bruči. Zato lahko pričakujemo, da bo generacija, ki je danes stara med 30 in 40 let, imela nižjo pokojnino od predhodnih generacij, uživali pa bi jo lahko dlje časa. “Pričakovati je, da se bo življenje v upokojitvi podaljšalo za okoli šest let,” dodaja.

Nižjo pokojnino zato pričakuje tudi Andrej, ki je danes star 40 let in bo v sklad GRAWE TROJNI A naslednjih dvajset let plačeval sto evrov na mesec. Kot vidimo v spodnji tabeli, bi ob štiriodstotni donosnosti ob naložbah na koncu zavarovalne dobe prejel 31.827 evrov. Če bo želel ta denar prejemati v obliki rente deset let, bo vsak mesec dobil 289 evrov. Če bi prejemal rento 15 let, bi imel mesečno na računu dodatne 204 evre.

Ob osemodstotni donosnosti bi na koncu zavarovalne dobe prejel 49.751 evrov. Če bi se odločil za desetletno rento, pa bi na mesec pri tem donosu prejemal kar 452 evrov na mesec, kar bi mu izdatno izboljšalo življenje v pokoju.

Pri naložbenih zavarovanjih je donos odvisen od gibanja tečajev na borzi. Pri tem so izračuni zelo informativne narave. Odstotki navedeni v tabeli se pojavljajo kot predvidena donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja v primeru rasti finančnih inštrumentov na trgu.

Ti donosi so informativne narave in so del obrazca razkritja ključnih informacij naložbenega življenjskega zavarovanja, ki ga predpisuje Agencija za zavarovalni nadzor.

Zakaj se je odločil za GRAWE TROJNI A

Andrej si je želel svoja sredstva oplemenititi skozi dolgoročno naložbo za pokojnino. Želi si višje donose, pri tem pa mu je zelo pomembna varnost naložbe. Naložbeno zavarovanje GRAWE TROJNI A s pomočjo dolgoročne naložbene strategije poskrbi za optimalno razpršenost Andrejevih sredstev, ves čas se bo prilagajalo tudi njegovi starosti. Produkt namreč omogoča višje donose v začetnih letih varčevanja in visoko varnost prihrankov v letih pred upokojitvijo.

Naložbeni proces pri produktu GRAWE TROJNI A poteka v treh fazah. V prvih letih varčevanja bodo Andrejeva sredstva oplemenitena v bolj tveganih skladih, ki investirajo v delnice. Druga faza je nekoliko bolj varna, s preudarnejšo naložbeno politiko, ki vsebuje več varnejših naložb. V drugi fazi se investira v mešane sklade.

Ko se bo Andrej bližal pokoju, se začne njegova sredstva investirati v manj tvegane naložbe, kot so obveznice, tako da ima zadnja leta varčevanja zajamčen donos. Kot vidimo v tabeli, bi imel ob njegovem vložku stotih evrov na mesec zagotovo čez dvajset let ob ničodstotni donosnosti privarčevanih 20.945 evrov.  

Andrej se je za GRAWE TROJNI A odločil tudi zato, ker ga upravljajo strokovnjaki večkrat nagrajene družbe za upravljanje Security KAG, ki jim popolnoma zaupa. Sam namreč nima ne časa in ne znanja, da bi spremljal in proučeval svoje naložbe. Ker ima Andrej dva majhna otroka, ga je prepričalo tudi to, da vsebuje produkt nadomestilo v primeru smrti, kar je dodatna prednost pred drugimi finančnimi inštrumenti na trgu.