Slovenija
5 ogledov

»Tretja zaporedna zmaga«

Coca-Cola Coca-Cola HBC
Družbe COCA-COLA HBC kot vodilno podjetje med proizvajalci pijač glede na indeks trajnostnega razvoja DOW JONES (DJSI) na svetovni ravni.

DJSI, eden najuglednejših in najbolj priznanih indeksov trajnega razvoja za družbe, je priznal družbo Coca-Cola HBC zaradi njenega trdnega, preglednega in doslednega trajnostnega poslovanja

Zug, Švica – 8. septembra 2016 – Coca-Cola HBC, vodilna družba za polnjenje izdelkov družbe The Coca-Cola Company, je bila danes s strani indeksa trajnostnega razvoja Dow Jones razglašena za globalno vodilno podjetje na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač. Skupni rezultat družbe je bil 90, kar je 3 točke več kot lani in kar 40 točk več od povprečne ocene v panogi.

Družba Coca-Cola HBC je bila že deveto leto vključena v globalno ocenjevanje zaradi svojega rezultata kot vodilno podjetje na področju trajnostnega poslovanja v letu 2015. Med letom je družba Coca-Cola HBC dodatno zmanjšala svoj okoljski odtis, ko je ogljikove emisije znižala za dvomestno število. Hkrati je dodatno zmanjšala porabo vode za izdelavo enega litra pijače, pa tudi količino embalaže, kljub večji proizvodnji in prodaji. V letu 2015 je bila družba Coca-Cola HBC med prvimi 12 podjetji na svetu, ki so vzpostavila cilje za zmanjšanje ogljika na podlagi znanstveno preverjenih podatkov tako za neposredno, kot tudi za posredno poslovanje. Določitev notranje cene za vodo in ogljik v letu 2015 in zaveza k računovodstvu za trajnostni razvoj na praktični način kažeta, kako družba Coca-Cola HBC podpira globalna prizadevanja za dosego ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli Združeni narodi.

Družba Coca-Cola HBC je najbolj raznovrstna družba za polnjenje izdelkov v sistemu Coca-Cola, ki dosega skoraj 600 milijonov potrošnikov v 28 že vzpostavljenih državah ter državah v razvoju in gospodarskem vzponu na 3 celinah. Družba je za večjo dobrobit skupnosti vložila 8,2 milijona evrov – 2,3 odstotka dobička pred obdavčitvijo – pri čemer se je osredotočila na tri ključna področja: aktivni življenjski slog, upravljanje z okoljem in vodo ter razvoj mladih v partnerskem sodelovanju z več kot 230 nevladnimi organizacijami.

Največji kazalniki uspešnosti v letu 2015: 

• 33.311 zaposlenih 

• 43.000 dobaviteljev

• 1,3 milijarde evrov za neposredno preskrbo 

• 271 milijonov evrov plačanih davkov

• 11,7–odstotno zmanjšanje posrednih emisij ogljika v primerjavi s preteklim letom

• 7,2–odstotno izboljšanje razmerja pri porabi energije v primerjavi s preteklim letom

• 19,4–odstotno izboljšanje pri uporabi reciklirane embalaže PET v primerjavi s preteklim letom

• 87–odstotno trajnostno vključevanje 

O skupini Coca-Cola HBC 

Skupina Coca-Cola HBC je vodilna družba za polnjenje izdelkov družbe The Coca-Cola Company in na leto proda več kot 2 milijardi zabojev pijače. Prisotna je v 28 državah, kjer s pijačo oskrbuje približno 589 milijonov ljudi. Skupina Coca-Cola HBC ponuja široko paleto pripravljenih brezalkoholnih pijač, kot so gazirane pijače, sokovi, vode, športni napitki ter energijske pijače, čaji in kava. Skupina si prizadeva za spodbujanje trajnostnega razvoja za ustvarjanje vrednosti za svoje poslovanje in družbo. Slednje vključuje storitve za izpolnjevanje potreb uporabnikov po pijači, pospeševanje odprtega in notranjega delovnega okolja, poslovanje s poudarkom na varstvu okolja ter prispevek k socialnemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti.

Skupina Coca-Cola HBC je vodilna med proizvajalci pijač glede na indekse trajnostnega razvoja Dow Jones na svetovni in evropski ravni ter je vključena tudi v indeks FTSE4Good.
Skupina Coca-Cola HBC je na londonski borzi uvrščena med družbe z delnicami z višjimi donosi (LSE: CCH), njene delnice pa kotirajo tudi na Atenski borzi (ATHEX: EEE). Več informacij najdete na naslovu http://www.coca-colahellenic.com

O indeksih trajnostnega razvoja Dow Jones DJSI je bil ustanovljen leta 1999 kot eden prvih globalnih meril trajnosti. Indekse skupaj zagotavljata ponudnika RobecoSAM in S&P Dow Jones Indices. Skupina sledi uspešnosti delnic podjetij, ki so s finančnega, okoljskega in družbenega vidika vodilna na svetu. Ti indeksi delujejo kot merila za vlagatelje, ki so v svoje portfelje uvedli vidik trajnosti in ki zagotavljajo učinkovito platformo za udejstvovanje za podjetja, ki želijo prevzeti najboljše prakse za trajnostni razvoj. Po ocenitvi številnih splošnih vidikov in vidikov, značilnih za to industrijo, samo 10 odstotkov najuspešnejših podjetij doseže vključitev. Več informacij najdete na naslovu http://www.sustainability-indices.com