Slovenija
46488 ogledov

Upokojevanje v 2019: Spreminjajo se pogoji

računanje par
Možne so nekatere izjeme, a so tudi pri tem omejitve.

V letu 2019 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, kar je sicer veljalo že v 2018. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019 bosta morala biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe.

Za ženske se tako dviguje starost na 60 let pri 40 letih pokojninske dobe v primeru upokojitve brez dokupa, kar je dva meseca več kot v 2018. Dlje bodo morale delati tudi tiste, ki bi se rade upokojile z najmanj 20 leti delovne dobe, saj se bodo lahko upokojile pri starosti 64 let in 6 mesecev, kar je 6 mesecev dlje kot v 2018. Za moške se pogoji ne spreminjajo in tako velja, da se tisti s 40 let pokojninske dobe brez dokupa lahko upokojijo pri 60 letih, medtem ko se tisti z najmanj 15 leti zavarovalne dobe lahko upokojijo v starosti 65 let.

Izjeme so …

Pravico do starostne pokojnine je v nekaterih primerih mogoče dobiti tudi pri nižji starosti, a je to mogoče le v treh primerih. Starost, pri kateri se posameznik lahko upokoji, se lahko zniža zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, zaradi služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

 V primeru skrbi za otroke se starostna meja zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja je upravičen tisti starš, ki je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva.

V primeru služenja obveznega vojaškega roka se predpisana starost lahko zniža za dve tretjini dejanskega trajanja obveznega vojaškega roka.

V primeru vstopa v zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti se predpisana starost zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe brez dokupa se iz predpisanih 65 let starosti starostna meja zniža:
- ženski (ali moškemu) zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let) in
- moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let).

računanje par | Avtor: Profimedia Profimedia

Upošteva se tudi beneficiran staž

Pravico do starostne pokojnine je možno pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirana doba), osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

V takih primerih se najprej upoštevajo ti razlogi za znižanje, šele nato morebitna znižanja na drugih podlagah, vendar ne pod najnižje možne starosti, predpisane za posamezno od znižanj.

Pri predčasni pokojnini razlike med spoloma ni

V letu 2019 so pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po spolu izenačeni. Zavarovanec mora dopolniti 60 let in 40 let pokojninske dobe. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 64 let in 6 mesecev (ženska) oziroma 65 let (moški) za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Ob tem pa velja opozoriti še na dejstvo, da za pridobitev pravice do predčasne pokojnine predpisane starosti ni možno znižati na nobeni podlagi.

Šest mesecev več za vdovsko pokojnino

Medtem ko je za leto 2018 veljal pogoj 56 let starosti za pridobitev pravic do vdovske pokojnine, se za leto 2019 ta starost dviguje za šest mesecev. Vdova oziroma vdovec tako v 2019 pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev.

Če ob smrti zavarovanca vdovec ali vdova ne dopolni 56 let in 6 mesecev, dopolni pa 51 let in 6 mesecev starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 56 let in 6 mesecev.

Upokojenci, denar | Avtor: Shutterstock Shutterstock
Nove višine letnih dodatkov

V letu 2019 se bo poleg redne uskladitve pokojnin izvedla tudi izredna uskladitev, ki pa bo odvisna od višine gospodarske rasti za leto 2018. Če bo ta presegla tri odstotke bruto domačega proizvoda, se bo prišlo do uskladitve v višini enega odstotka. Če bo gospodarska rast presegla štiri odstotke bruto domačega proizvoda, bo prišlo do uskladitve v višini 1,5 odstotka, v primeru gospodarske rasti višje od petih odstotkov bruto domačega proizvoda pa do uskladitve v višini dveh odstotkov.

Skupaj z izplačilom julijske pokojnine bodo upokojenci prejeli letni dodatek, ki se bodo izplačevali v petih različnih višinah, glede na višino pokojnine, ki jo posamezniki prejemajo.

Do letnega dodatka so upravičeni tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, uživalci delne invalidske pokojnine, uživalci nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po ZPIZ-1 ter uživalci delnega nadomestila po tem zakonu. Tisti, ki prejemajo nadomestila v višini do 670 evrov, prejmejo letni dodatek v višini 237 evrov. Kdor prejema nadomestilo v znesku od 670,01 evra do 810 evrov, prejme letni dodatek v višini 187 evrov, za nadomestilo višje od 810 evrov pa letni dodatek znaša 127 evrov.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 15
 • sandi76 07:51 21.februar 2019.

  In tisti najpomembnejši vroč kostanj , katerega se nihče ne dotika : kdaj bo popravljen odmerni odstotek (tudi za nazaj ) in kakšen bo ?

 • Avatar Suzijann
  Suzijann 23:44 31.december 2018.

  Želite najti žensko za eno noč? Pridite ==> www.3xDate.top

 • srecnii 21:59 31.december 2018.

  Bo treba začet živet ne pa razmišljat kaj bo pri 65 letih. Takrat vrjetno nas en bo več. Veliko jih žal ne dočaka niti 60 let kaj šele 70, izjeme so 80 let.