Slovenija
5020 ogledov

Visoki stroški priklopa na kanalizacijo. Kaj narediti?

bager čistilna naprava Profimedias
Uporabniki so se dolžni priklopiti na kanalizacijsko omrežje, kjer je to urejeno. Stroške izgradnje od hiše do javne kanlizacije nosijo lastniki. Kaj storiti, če so stroški višji od izgradnje male komunalne čistilne naprave?

Na nas se je obrnil bralec, ki stanuje na enem od območij, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Njegova hiša je med tistimi, za katere je predviden priklop na omenjeno omrežje. Ker je izgradnja priključka od javnega voda pa do hiše njegov strošek, je bralec opravil okviren izračun stroškov in ugotovil, da bi bilo ceneje postaviti malo čistilno komunalno napravo. Zanimalo ga je, ali je mogoče, da se odloči za zanj cenejši postopek. 

Na ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da zakonodaja predpisuje obvezen priklop na javno kanalizacijsko omrežje, kjer je to zgrajeno. Lastnik objekta ali investitor mora zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Priklop na javno kanalizacijsko omrežje mora biti izveden najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju. 

Vse niti v rokah občin

Izvajanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v pristojnosti lokalnih skupnosti in je podrobneje urejeno v občinskih odlokih. "Odločitev o tem, ali so za posamezen objekt izpolnjeni pogoji za drug (individualen) način urejanja odvajanja in čiščenja, je v pristojnosti lokalne skupnosti," poudarjajo na ministrstvu za okolje in prostor.

Če se priklop ne izvede, je lahko lastnik objekta oglobljen s kaznijo v višini od 400 do 1000 evrov. "Oglobljeni so lahko posamezniki, če odvajajo odpadne vode na nedovoljen način ali v vode, v katere je odvajanje odpadnih voda prepovedano, ali če ne izvaja predpisanih ukrepov za komunalno odpadno vodo. Predpisan ukrep je, da mora na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se ta odvaja v javno kanalizacijo," razlagajo na ministrstvu.

Izjeme so možne, če ...

Veljavna zakonodaja določa tudi možne izjeme, ko je na območjih sicer predpisana izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Območje poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE (PE je populacijski ekvivalent in predstavlja obremenitev, ki jo povzroči ena oseba v enem dnevu), je lahko zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z malo komunalno čistilno napravo za skupine objektov oz. z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočnimi greznicami za posamezne objekte, če občina na podlagi ekonomske analize ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z individualnimi ureditvami. 

Za skupino objektov v območju poselitve se lahko zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo, če bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje tega območja poselitve povzročila več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo za to skupino objektov, če je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec javne službe in če je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno predpisano čiščenje.

Za posamezen objekt v območju poselitve se lahko, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico. 

Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, mora zagotoviti tudi lastnik objekta na območju izven meja območja poselitve, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje.

Ob tem na ministrstvu dodajajo, da veljavni predpisi ne vsebujejo določb - pojasnil, ki bi podrobneje opredeljevala "nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje", vsebino ekonomskih analiz občine oz. merila za presojo stroškovne učinkovitosti.

 

 
Komentarjev 6
  • gornik 17:17 19.julij 2016.

    Tele psihopate nagoniti tako , da se ne bodo mogli sami vstati. Preverjeno, drži in pomaga.

  • dimnikar 14:26 19.julij 2016.

    z veseljem plačam, če mi pridejo naredit. pa nočejo.

  • Aleta 13:23 19.julij 2016.

    Mi smo dobili pisno, da se moramo priklopiti do 30.06.2016. Še pred iztekom roka smo dobili (vsa gospodinjstva) skoraj "grozilno" pismo, kakšne bo kazen, če se ne bomo priklopili v roku. Katastrofa! Prišlo nas je pa 3000 EUR. Da ne ...prikaži veče govorim, da smo morali še prej plačati soglasje za priklop. Še najhujše je pa to, da prej, ko smo imeli greznice nikoli ni smrdelo, sedaj pa se velikokrat voha smrad. Vse OK, pač skrbimo za okolje. :)10 m stran od hiš pa je travnik in kmet veselo pripelje in "šprica" gnojnico. Takrat par dni niti stanovanja ne moreš prezračiti. To je OK, greznice pa niso OK.....