Slovenija
4567 ogledov

Vse več učencev se šola doma, znati jim je treba bistveno manj

Učenec
Od učencev, ki se izobražujejo na domu, se zahteva bistveno manj kot od tistih, ki hodijo v šolo. Ministrstvo za šolstvo podatkov o (ne)uspešnosti učencev, ki se šola na domu, nima.

Ministrstvo za izobraževanje je že pred štirimi leti in pol ugotovilo, da je treba spremeniti zakonska določila, ki se nanašajo šolanje učencev na domu. Kljub temu, da število učencev, ki se šolajo doma, iz leta v leto narašča, se to še ni zgodilo.

Število otrok, ki se šola na domu, iz leta v leto narašča

V preteklem šolskem letu se je na domu izobraževalo 332 otrok, na ministrstvu za izobraževanje pričakujejo, da jih bo tudi v šolskem letu 2019/20 toliko ali nekaj več. 
Zakonodaja šolanje otrok na domu omogoča od leta 1996, prvi štirje učenci so se na domu šolali leta 2004. Pet let kasneje jih je bilo že 75, v šolskem letu 2015/16 pa se je številka povzpela že čez 200. Večinoma se na domu izobražujejo učenci prve in druge  triade. 

Število otrok, ki se šola na domu | Avtor: MIZŠ MIZŠ

Otroka na domu lahko izobražuje kdorkoli

Zakon o osnovi šoli ne zahteva, da bi morali starši utemeljiti razloge, iz katerih uveljavljajo pravico šolanja otroka na domu, morajo pa šolo o tej obliki izobraževanja obvestiti za vsako šolsko leto posebej. Otrok, ki se šola na domu, mora biti namreč vpisan v osnovno šolo v svojem okolišu.
Prav tako zakon ne določa nobenih kvalifikacij, ki jih mora imeti oseba, ki otroka izobražuje na domu. Na domu torej otroka lahko izobražuje kdor koli. Večinoma to počnejo starši, kot otroci, ki se izobražujejo na domu pa se kvalificirajo tudi nekateri učenci, ki obiskujejo zasebne šole, ki jih ministrstvo ni uvrstilo v razvid zasebnih šol, torej nimajo priznanega izvajanja javno veljavnega programa.  

Ocenjeni le iz treh predmetov

Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja program javne šole, narekuje zakon, zato konec šolskega leta opravlja preverjanje znanja na podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja. Doseženi standard znanja preverja osnovna šola, na katero je učenec vpisan. Vendar pa komisija v prvi triadi preverja le znanje iz matematike in slovenščine, v narodno mešanih šolah z italijanskim učnim jezikom pa znanje iz italijanščine in matematike, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine in matematike.

V drugi triadi morajo poleg naštetega opraviti le še izpit iz prvega tujega jezika. V zadnji triadi se preverja znanje iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto iz slovenščine preverja znanje iz italijanščine, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine.

Številne slabosti odkrili že pred štirimi leti in pol

Prav ocenjevanje znanja zgolj iz osnovnih predmetov je bilo v anketi, ki jo je ministrstvo pred več kot štirimi leti izvedlo med strokovnimi delavci na šolah, je bilo deležno največjih kritik. Kakšno je njihovo znanje pri družboslovnih in naravoslovnih predmetih, likovne in športne sposobnosti, v prvi triadi ne ugotavlja nihče.

V anketi so bili zelo kritični tudi do načina preverjanja znanja. Ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka enkrat letno, ob koncu šolskega leta. Da je preverjanje znanja učencev, ki se izobražujejo doma, glede na to, da med šolskim letom ni nadzora, ob koncu leta lahko prepozno, opozarja tudi takratna varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

"Zakon o osnovni šoli bo treba dopolniti ter predvideti večjo fleksibilnost predvsem pri preverjanju in ocenjevanju znanja učencev, ki se izobražujejo na domu,” so se takrat strinjali na ministrstvu, vendar zgodilo se ni nič. 

Ministrstvo uspešnosti šolajočih na domu ne spremlja

Izkazalo se je tudi, da ministrstvu uspešnosti učencev, ki se šolajo na domu, ne spremljajo. Učenci, ki so neuspešni tudi na drugem preverjanju, mora šolanje nadaljevati v javni ali zasebni šoli.

Ministrstvo podatkov o tem, koliko učencev v prvem roku ni doseglo zahtevane ravni znanja in koliko učencev se je od leta 2004 zaradi nedoseganja določene ravni nivoja znanja moralo zaključiti izobraževanje na domu in se vpisati v šolo, nima, kot tudi ne podatkov, kako uspešno se ti otroci vključijo nazaj v šolo, če šolanje na domu prekinejo ali kako uspešni so v srednji šoli. 

 

sergeja.hadner@zurnal24.si
 

 

Komentarjev 2
  • matermila 14:14 03.september 2019.

    Torej so otroci vsi enaki,samo eni so malo bolj.

  • kmetek 08:23 03.september 2019.

    torej učijo se neumnosti.