Slovenija
12751 ogledov

Zaradi 61 evrov davka en mesec nisem smel voziti avta

Parkirišče
1/2
Maja Kalan
Ker mi finančna uprava skoraj en mesec ni izdala odločbe o plačilu davka na motorna vozila, en mesec nisem smel registrirati avtomobila.

Iz Nemčije sem pripeljal rabljen avto, saj bomo potrebovali večji avto. Vse je potekalo brez zapletov, dokler ni bilo treba plačati davka. 5. oktobra sem prek eDavkov oddal napoved za odmero davka na motorna vozila (DMV), odločbo sem dobil šele 3. novembra, torej le dva dni manj kot mesec kasneje. Brez plačila davka pa avtomobila ne moreš registrirati.

Ob tem velja opozoriti, da ne gre za zelo zapleten postopek, saj si davek lahko izračunaš sam, Finančna uprava je namreč na spletu objavila tabelo, v katero vneseš tri podatke in izračunaš davek. Uradnik na finančni upravi te podatke prepiše iz izjave o emisijski ustreznosti, ki jo izda organizacija za homologacije.

Nesorazmerno se mi zdi, da 12 tisoč evrov vreden avto en mesec stoji zaradi 61,25 evra davka, kolikor sem ga moral plačati. Mimogrede, v tem času mi je šla v nič mesečna vinjeta, ki stane 30 evrov. Zakaj tega davka ne bi mogel plačati kar ob registraciji ter kakšno je tveganje, da davek ne bo plačan? Tudi če bi ga lahko plačal kasneje, bi vendar, če že ne bi imel plače ali drugega premoženja, "jamčil" z avtomobilom.

Na ministrstvu za finance so prepričani, da je smiselno ohraniti obveznost plačila davka pred registracijo vozila, predvidena je tudi v novem zakonu. Pred letom 2010, ko se je uvedla, je bilo namreč veliko zlorab zaradi neplačevanja davka na motorna vozila, pravijo.

"Menimo, da uporaba instituta zasega vozil za preprečevanje zlorab pri plačilu DMV v praksi ni ustrezen ukrep, ker gre za nesorazmeren ukrep, ki posega v pravice posameznikov. Hkrati pa v večini primerov trenutni lastnik vozila po navadi ni sam odgovoren za neplačilo DMV, ker je bil davek utajen že prej v okviru nabavne verige vozila," pravijo na ministrstvu za finance.

Pred letom 2010, ko so uvedli centralno elektronsko evidenco vozil, za katere je bil plačan DMV, so prevaranti avtomobile registrirali s ponarejenimi potrdili o plačilu. Če te sistemske kontrole ne bi bilo več, "bi se morale zlorabe spet ugotavljati z naknadnimi nadzori, kar seveda poslabšuje situacijo tako za nadzorni organ, kot tudi za zavezance, ki bi v naknadnih nadzorih bili morebiti obdavčeni", pravijo na ministrstvu.

Na vprašanje, ali ne bi mogle pooblaščene organizacije davka odmeriti kar ob registraciji, pa na ministrstvu za finance pravijo, da ne, saj "odmera DMV zahteva strokovna znanja, ki jih ima le Finančna uprava RS; le-ta mora na primer pred odmero davka najprej preveriti, ali se vozilo uvršča v tarifno oznako, od katere se plačuje DMV, ali ima kupec status pridobitelja po Zakonu o davku na dodano vrednost in posledično status davčnega zavezanca za odmero DMV ter ustreznost napovedane davčne osnove za odmero davka. Še posebej pri ugotavljanju davčne osnove, ki je trenutno vezana na ceno vozila, menimo, da bi bilo tveganje veliko," pravijo in dodajajo, da zato tudi v novem predlogu zakona o davku na motorna vozila niso predvidene spremembe.

Spadam med četrtino nesrečnežev

Podatki finančne uprave kažejo, da sem bil med dobro četrtino nesrečnežev, ki je tako dolgo čakal na odločbo. Pravijo namreč, da petino napovedi rešijo v enem do treh dneh (šteti tudi dnevi, ko davčni urad ne dela), še nadaljnjih 27 odstotkov rešijo v štirih do desetih dneh, le 28 odstotkov vlog pa na rešitev čaka več kot 21 dni.

Zakon o upravnem postopku določa, da morajo odločiti v 30 dneh po prejemu popolne vloge. "Na zahtevnost in tudi čas odločanja v postopku odmere DMV vpliva predvsem dejstvo ali gre za skrajšani ali posebni ugotovitveni postopek. Pri posebnem ugotovitvenem postopku se za razliko od skrajšanega postopka, ugotavljanje dejstev in okoliščin izvaja z aktivnostmi, kot so npr. zaslišanja stranke, ustna obravnava, sodelovanje prič, izvedencev, mednarodne poizvedbe ..." pravijo.

Kje bi vlogo rešili najhitreje, je očitno davčna skrivnost

Očitno pa so razlike v hitrosti med davčnimi uradi ogromne. Ko sem iz Nemčije dobil dodatne dokumente, sem prek eDavkov oddal še eno vlogo (česar sicer menda ne bi smel storiti) in jo tokrat oddal na Finančni urad Hrastnik, od koder so me kontaktirali že naslednji dan, a me nato, ko so ugotovili, da gre za vlogo za isto vozilo, kot je že bila oddana na ljubljanski urad, obvestili, da bodo mojo vlogo zavrnili.

Podatkov o tem, kako hitro izdajajo odločbe za odmero DMV, pa nam na Fursu niso želeli dati. "Primerjava povprečnega časa reševanja napovedi DMV med posameznimi finančnimi uradi ne predstavlja objektivnega kazalnika, saj na povprečen čas reševanja napovedi DMV vplivajo številni dejavniki, ki jih med posameznimi finančnimi uradi ni moč enoznačno meriti, kar bi posledično privedlo do neobjektivnih rezultatov," menijo. S tem mnenjem se ne strinjamo, zato smo te podatke že zahtevali po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Velike razlike bi namreč lahko kazale na neustrezno organiziranost finančne uprave, poleg tega pa bi objava podatkov lahko pomagala davčnim zavezancem, ki bi lahko vlogo oddali na najmanj obremenjeni finančni urad in tako hitro dobili odločbo. Krajevna pristojnost za postopek odmere DMV namreč ni predpisana, kar pomeni, da lahko vlogo reši katerikoli davčni urad. "Postopek se praviloma vodi na tistem uradu, ki je prejel napoved (določene izjeme so pri napovedih, ki jih prejme Posebni finančni urad)," pravijo na finančni upravi.

Povsem natančno plačilo davka na motorna vozila ni pogoj za registracijo, pač pa za izdajo potrdila o skladnosti tipa SB, ki je pogoj za registracijo vozila.

Povprečen odmerjen DMV 386 evrov

Lani je znašal povprečni odmerjeni DMV po 8.a členu (to so tisti, ki se ne ukvarjajo poklicno s trgovino z motornimi vozili in ne oddajajo mesečnega obračuna) znašal 386 evrov. DMV se sicer odmeri tudi za nova vozila, a to večinoma opravijo uvozniki oziroma prodajalci, lahko pa tudi kdo avto pripelje sam.

V letu 2019 je finančna uprava prejela 42.081 napovedi DMV, število opravljenih odmer v letu pa je znašalo 41.984 in to je tudi število vozil, za katero je FURS vodil postopek odmere DMV na podlagi določb 8.a člena ZDMV. To je povprečno 233 na davčni urad na mesec oziroma 12 na davčni urad na dan.

Skupaj je bilo na podlagi napovedi (77 podjetij oddaja mesečne obračune) pobranih za 16,2 milijona evrov DMV, skupaj z davkom po obračunih pa 45,2 milijona evrov.

Finančna uprava ugotavlja, da so se utaje DMV praktično zajezile, velik problem pa še vedno predstavlja neplačevanje DDV od pridobitve vozil, ki se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji, kjer utajevalci uporabljajo različne sheme izogibanja plačila DDV in uporabljajo ponarejene račune (navidezne lastnike), s katerimi otežijo odkritje dejanskega zavezanca za plačilo DDV. Pri tem je značilno, da imajo vozila pridobljena na ta način, praviloma nižjo ceno od tržne cene, kar je v veliki meri posledica utajenih davčnih obveznosti.

V nadaljevanju objavljamo 8. a člen Zakona o davku na motorna vozila, ki vsem, ki iz druge države EU pripeljejo vozilo in ga prvič registrirajo v Sloveniji, nalaga obveznost plačila davka na motorna vozila. 

 

8.a člen Zakona o davku na motorna vozila
(uradno prečiščeno besedilo)

Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije z namenom opravljanja drugih dejavnosti, kot so navedene v prvem odstavku 8. člena tega zakona , odmeri davek davčni organ.

Davčni organ iz prejšnjega odstavka odmeri davek na podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v roku 15 dni od dneva pridobitve motornega vozila.

Davčni zavezanec mora napovedi priložiti izvirnik računa o nakupu vozila in izvirnik potrdila o skladnosti, izdanega v drugi državi, pri vozilu, ki je bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi pa izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma lahko davčni organ za preverjanje identifikacije vozila upošteva tudi druge dokumente, iz katerih je mogoče nedvoumno identificirati vozilo.

Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona  organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati potrdila o skladnosti vozila (tip SB in SC). Če v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izdaja potrdila ni potrebna, vozila ni dovoljeno registrirati brez dokazila o plačilu davka ali o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona .

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 7
  • Žurnalček 11:03 09.november 2020.

    Ta tvoj avto za 12.000 je bil lahko vreden 24.000 € . Edino pošteno bi bilo , morda tudi je , da se po št. šasije ugotovi pri proizvajalcu prodajna cena tega avta . Danes imajo avtomobili lahko do polovice ...prikaži več cene dodatkov , ki pa se na zunaj ne vidijo . Moj sorodnik je čakal še 50 dni , predno je Dursu uspelo ugotoviti vrednost dodatkov , ki so nato dvignili prodajno ceno avta na 110.000€ on je pa rabljenega kupil za 22.000 €.

  • Laznivi 09:45 09.november 2020.

    Imajo veliko dela...koliko naredijo je spet davcna skrivnost...pred korono se je na goriskem cakalo tri tedne ,potem so tehnicne zaprli in se ni uvazalo ,takoj ko so tehnicne odprli se je ze spet cakalo tri tedne...torej ? Kje je problem ...prikaži večm ??? Javna uprava v sloveniji nima meril ne norm...vsi so prezaposleni....spet na goriskem ze dober mesec in pol od vloge cakamo izracun delavne dobe za penzijo...preobremenjeni pa preobremenjeni...koliko izracunov dnevno nekdo naredi je pa skrivnost....

  • Pikolo 09:04 09.november 2020.

    Drugič pojdi na durs z molotovko, bodo potem morda kaj hitrejši