Uporabno
66 ogledov

Po Evropi poteka poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Utrujenost voznika, neustrezno naložen tovor, neustrezne pnevmatike in neprilagojena hitrost so lahko usodna kombinacija.

»Varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov«

Agencija za varnost prometa in Policija ta teden izvajata nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Danes so na avtocestnem počivališču Lopata v okviru evropsko usklajene preventivne akcije policisti Postaje prometne policije Celje izvajali poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov, ob tem pa sta mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa in mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, predstavila nekatere poudarke stanja prometne varnosti 2022, povzela letošnje stanje in opozorila na specifike, ki se nanašajo na tovorna vozila in avtobuse. Opozorila so bila namenjena tudi povečanemu obsegu prometa, saj danes in jutri po Sloveniji potekajo informativni dnevi na srednjih šolah in fakultetah. Obenem se jutri po državi začenjajo pustovanja, zato niso odveč opozorila, da je sladek pustni čas obdobje norčij in veselja, a naj se ne konča grenko zaradi objestnosti na cesti.

[video: 10743 / ]

Mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, je uvodoma predstavila kratek pregled stanja prometne varnosti za leto 2022 na podlagi uradnih podatkov, v nadaljevanju pa je spregovorila o specifikah glede varnosti tovornih vozil in avtobusov ter podala opozorila glede udeležbe v prometu v pustnem času: »Policisti so na slovenskih cestah v letu 2022 obravnavali 18.714 evidentiranih prometnih nesreč, to je 10 % več kot v lanskem primerjalnem obdobju. Število prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in smrtjo se je povečalo za 12 %. Po dveh letih, ki sta bila zaznamovani z epidemijo COVID-19 in ukrepi za zajezitev le-te, je število prometnih nesreč ponovno naraslo na raven pred epidemijo. Beležimo pa kar 25 odstotkov manj smrtnih žrtev. V letu 2022 je umrlo 85 udeležencev cestnega prometa, kar je 29 oseb manj kot v letu 2021.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | Avtor: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Zmanjšanje števila umrlih je pri večini večjih skupin udeležencev cestnega prometa. Dobro tretjino manj je bilo umrlih voznikov osebnih avtomobilov – teh je bilo sicer 21. Tretjino manj je bilo tudi umrlih potnikov. Največje zmanjšanje beležimo pri voznikih enoslednih motornih vozil – lani jih je umrlo 14, to je kar 58 % manj kot v letu 2021. Minimalno povečanje števila umrlih beležimo pri kolesarjih, teh je bilo 11 oz. 1 več kot v letu 2021. Poleg teh je umrl tudi voznik e-kolesa. Lani smo zabeležili tudi prvi dve smrtni žrtvi na e-skirojih.

Največ prometnih nesreč v letu 2022 so, prav tako kot že od leta 2018 dalje, povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti. Sledi starostna skupina med 35. in 44. letom starosti. Največ udeležencev je umrlo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili povzročitelji stari nad 64 let.

Lani so 17 % vseh prometnih nesreč, ki so se zgodile v Sloveniji, povzročili tuji vozniki, med smrtnimi prometnimi nesrečami znaša ta delež 13 %. Letos do 15. februarja je po trenutno veljavnih podatkih na slovenskih cestah življenje izgubilo 12 oseb. Pri tem izpostavljamo, da so za polovico smrtnih žrtev odgovorni tuji povzročitelji. Med vzroki letos prednjači stran/smer (6 smrtnih žrtev), pri tem pa je povod lahko tudi uporaba mobilnega telefona, multimedije, druge vrste distrakcije, pa tudi utrujenost.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | Avtor: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Vozniki tovornih vozil so bili v letu 2022 udeleženi v 2.546 prometnih nesrečah. Povzročili so vsako sedmo prometno nesrečo, to povprečje je zabeleženo tudi v zadnjih petih letih. V nesrečah, ki so jih povzročili, je lani umrlo 8 oseb - od tega 6 voznikov tovornih vozil, 1 pešec in 1 potnik v tovornem vozilu. Delež umrlih zaradi voznikov tovornih vozil znaša 9 %. Ta delež je enak v zadnjem 5-letnem obdobju. Leta 2021 je bilo smrtnih žrtev zaradi voznikov tovornih vozil kar 17, tako da beležimo 53-odstotno zmanjšanje. Žal pa je bilo skoraj za tretjino več hudo telesno poškodovanih. V zadnjih 5 letih je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (10 oseb) ter voznikov tovornih vozil (20 oseb). 57 % prometnih nesreč so povzročili domači, 43 % pa tuji vozniki tovornih vozil. Delež tujih povzročiteljev se povečuje.

Zadnje poročilo Evropske komisije iz leta 2021, ki se nanaša na stanje varnosti prometa tovornih vozil in avtobusov izpostavlja, da je v Evropski uniji 14 % smrtnih žrtev zaradi voznikov tovornih vozil. Največ smrtnih prometnih nesreč se zgodi med tednom, v času dneva in na avtocestah. V Sloveniji se največ prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil pripeti v naselju z uličnim sistemom, kar 40 %, sledi avtocesta z 21 %.
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | Avtor: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Po kriteriju smrtnih žrtev zaradi voznikov tovornih vozil na milijon prebivalcev je bila Slovenija med letoma 2017 in 2019 žal v vrhu  - 10,5 umrlih na milijon, EU povprečje je znašalo 7,3 umrlih na milijon.
Veliko boljše je stanje pri voznikih avtobusov, saj lani niso povzročili nobene smrtne žrtve, v obdobju 2018-2021 pa skupaj 4 smrtne žrtve. Pri tem izpostavljamo, da od leta 2012 do konca leta 2022 ne beležimo smrtnih žrtev med potniki na avtobusih.

Po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 je utrujenost dejavnik na evropskih cestah v približno 20 % nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Utrujenost voznikov predstavlja visoko tveganje -  če spimo manj kot 5 ur na noč, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči. Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1,0 mg/l alkohola. To izpostavljam predvsem zato, ker so policisti Specializirane enote za nadzor prometa nedavno pri voznikih tovornih vozil ter avtobusov ugotovili tudi kršitve predpisanega počitka. Pri tem je izstopal primer voznikov, ki sta brez počitka vozila kar 32 oziroma 37 ur.

Agencija za varnost prometa je v tem tednu na sorodne institucije v sosednih državah in državah, od koder izhaja glavnina tranzitnega prometa ter na Zvezo evropskih prometnih policij in Evropski svet za varnost prometa naslovila pozive za pomoč pri ozaveščanju vseh voznikov o pomebnosti vseh elementov varnega ravnanja v prometu. Slovenija je izrazito tranzitna država, zato lahko mednarodno sodelovanje pomembno pripomore k višji stopnji ozaveščenosti in s tem varnosti v prometu za vse.

Na tem mestu znova poziv vsem voznikom: V prometu ravnajte odgovorno. Spoštujte omejitve hitrosti, poskrbite za tehnično brezhibnost vozil, uporabljajte varnostni pas, odrecite se uporabi naprav in opreme, ki zmanjšujejo vašo pozornost. Pred nami je že pustni čas - vsem udeležencem v prometu svetujemo, da v kolikor uživajo alkohol, naj ne sodelujejo v prometu, niti kot vozniki, niti kot pešci. Zmotna so prepričanja, da obilna hrana lahko ublaži posledice pitja alkohola. Voznike opozarjamo, da uporaba pustnih mask med vožnjo lahko predstavlja veliko tveganje, zato morajo spoštovati določbe Zakona o pravilih cestnega prometa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjšale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (pustne maske, lasulje, kostumi). Ker bo na cestah tudi več otrok, poskrbite za njihovo varnost, v temi ali mraku pa še posebej poskrbite za dobro vidnost z uporabo odsevnikov!«

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, je ob tej priložnosti izpostavil: »Policisti v okviru mednarodne akcije Truck & Bus v tednu od 13. do 19. februarja pri voznikih tovornih vozil in avtobusov preverjamo spoštovanje cestnoprometnih pravil. Pozorni smo predvsem na kršitve, ki so povezane s časom trajanja vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov, manipulacijami z zapisovalnimi napravami (tahografi) in tehnično brezhibnostjo vozil. Kontroliramo še ustreznost listin in pozornost namenjamo pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil. Med akcijo preverjamo tudi, ali vozniki tovornih vozil med vožnjo na nedovoljen način uporabljajo mobilne telefone in ali so pripeti z varnostnim pasom.

Evropsko usklajeno akcijo Truck & Bus koordinira Roadpol (Evropska zveza prometnih policij), v Sloveniji pa so opisane aktivnosti del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | Avtor: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Policisti pri rednem delu prioritetno izvajajo nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Nadzor tovornih vozil se izvaja na vseh cestah, na avtocestah pa s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke. Nadzori avtobusov potekajo tudi na avtobusnih postajališčih, nadzori prevozov potnikov pa se izvajajo tudi na avtocestah in hitrih cestah.

Da je to potrebno, kažejo tudi rezultati nadzora policistov Specializirane enote za nadzor prometa in postaj prometne policije, ki so med 30. januarjem in 3. februarjem 2023, v različnih oblikah nadzora prometa kontrolirali več tovornih in priklopnih vozil ter avtobusov. Pri tem so ugotovili več različnih prekrškov s področja tehnične brezhibnosti vozil ter nalaganja in pritrjevanja tovora, pa tudi kršitve predpisanega počitka. Tovrstni prekrški lahko pripeljejo tudi do tako tragičnih prometnih nesreč, do kakršne je 3. februarja 2023, prišlo na pomurski avtocesti, v kateri so umrle tri osebe.

Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki, vendar se delež zmanjšuje. V letu 2022 so tako domači vozniki tovornih vozil povzročili 933 prometnih nesreč oz. 57 % (60 % v letu 2018). Zaradi povzročitelja prometne nesreče, domačega voznika tovornega vozila, so v letu 2022 umrli 4 udeleženci cestnega prometa, 3 pa so umrli zaradi tujih voznikov tovornih vozil. V letu 2022 je bilo 69 % hudo in lažje telesno poškodovanih udeležencev zaradi domačih voznikov tovornih vozil.

V letu 2022 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 38.088 kršitev cestnoprometnih predpisov (40.256 v letu 2021). Najpogostejše kršitve so bile povezane s hitrostjo – 9.974, uporabo mobitela – 6.191, neuporabo varnostnega pasu – 4.005, neustrezno varnostno razdaljo – 1.174 in nepravilnostmi na tovoru – 1.682.

Utrujenost voznika, neustrezno naložen tovor in neprilagojena hitrost so usodna kombinacija. Ob tej priložnosti znova opozarjamo vse voznike tovornih vozil in avtobusov - upoštevajte prometna pravila in omejitve hitrosti.

Med vožnjo obdržite ustrezno varnostno razdaljo. Ta je pri težjih tovornih vozilih daljša. Upoštevajte predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, in to ne le zaradi visokih kazni, ampak predvsem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Pomembno je namreč, da vozite spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju, saj lahko zmanjšana pozornost za volanom več desettonskega vozila pripelje do hude prometne nesreče. Zato primerno ukrepajte že ob prvih znakih zaspanosti: varno ustavite vozilo, privoščite si krajši spanec (15–20 minut), nato popijte kavo in šele zatem nadaljujte vožnjo!

Vedno se pripnite z varnostnim pasom! Če je voznik pripet, se ob trku zmanjša tveganje za smrt za 50 odstotkov. Tako kot je pomembno, da se pripnete za volanom, je pomembno tudi, da je pravilno in varno pripet vaš tovor. Ker za vsako vrsto tovora veljajo posebna pravila, se o njih pravočasno poučite.«

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | Avtor: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa