Zanimivo
790 ogledov

Kaj storiti, da se otroku pri govoru ne zatika

Čapljina Pečenka
1/2
Jure Brglez
V današnjih časih je vedno več obveznosti in nalog, ki jih moramo dnevno opraviti in biti pri njih uspešni. Tako je čas za mirno in v otroka usmerjeno komunikacijo, ki pri pogovoru sodeluje v svojem ritmu, preveč omejen, kar lahko privede do govornih težav.

Največkrat so starši tisti, ki lahko s pravočasnim ukrepanjem preprečijo pojav motenj govora pri svojih najmlajših in to kar v sklopu vsakodnevnega priljubljenega opravila – prebiranja pravljic. Neustrezni dejavniki razvoja govora in jezika so namreč prisotni že v zgodnji fazi otrokovega življenja. Otroci danes veliko časa preživijo v pasivni obliki komunikacije, kar pomeni, da govor spremljajo preko različnih elektronskih medijev, sami pa v njem aktivno ne sodelujejo. To lahko vodi do pojava motenj govora, kar potrdi tudi logopedinja Monika Rataj in doda: "V logopedskih ambulantah je opaziti vedno večje število obiskov. Vendar pa otroci do logopedske obravnave pogosto pridejo prepozno, saj lahko čakalne dobre trajajo tudi do enega leta, predšolski čas pa je ključen za urjenje govora in jezika."

Rovkin radič | Avtor: Tanja Semion Tanja Semion

Kako lahko preventivno ukrepamo sami

Ob pojavu govorno-jezikovnih težav, kjer otrok nerazvit glas izpušča, ga zamenjuje ali nepravilno izgovarja, morajo starši poiskati pomoč logopeda, ki ugotovi vzroke za nepravilnosti in predlaga primerno logopedsko terapijo. Velikokrat lahko s preventivnimi ukrepi omejimo možnosti odstopanj v pričakovanem izražanju otroka ali pa preprečimo, da motnje govora preidejo v kronično obliko. Ob poslušanju kratkih zvočnih pravljic lahko otroci hitro pričnejo z vajami ali pa zgolj utrjujejo že osvojeno izgovorjavo glasov. V ta namen so ustvarjalci sodobnih zvočnih pravljic Lahkonočnic zbirko dopolnili z 12 logopedskimi pravljicami, ki obravnavajo dvanajst težje izgovorljivih glasov (K, G, T, D, S, Z, C, L, Š, Ž, Č, R). Pravljice, ki predstavljajo prvo stopnjo vaj za slušno razlikovanje in izgovorjavo glasov, so nastale skupaj z logopedinjo Moniko Rataj, duhovito jih je spisala pravljičarka in vzgojiteljica Nina Mav Hrovat, prebirajo pa jih priznani dramski igralci.

Lama in lenivec | Avtor: Nina Kovačič Nina Kovačič

Besedila pravljic vključujejo strokovno podprte vaje za utrjevanje glasov in zlogov ter pravilno izgovorjavo, zahtevnost pa je prilagojena starosti otroka. Z logopedsko serijo Lahkonočnic otroku in staršem približamo določen razvojno primeren glas in tako ne povzročamo prehitrega ali prepoznega uvajanje glasu v govor. Vsaka pravljica je nadgrajena s petimi kratkimi animiranimi videi, ki otroke vabijo, da skupaj s pravljičnimi junaki ponavljajo besede na zabaven način. Vaje tako potekajo v sproščenem vzdušju, z usmerjeno igro, saj je cilj otroka čim dlje zadržati v pozitivnem komunikacijskem razpoloženju.

Logopedske pravljice ne nadomeščajo obiska pri logopedu in tudi starši ne prevzamejo vloge terapevta, predstavljajo pa pozitivno spodbudo pri razvoju govora in jezika ter so kot odličen pripomoček v obliki slovenskih pravljic za otroke vedno in povsod brezplačno dostopne na spletnem mestu Lahkonočnice.si.