Zanimivo
1091 ogledov

Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela - sistemska napaka?

SVRK
1/4
Prehod mladih
Mladi imajo veliko energije in potenciala za postavljanje številnih življenjskih izzivov. Zelo hitro se učijo in prilagajajo različnim situacijam, vendar je prehod s področja izobraževanja v delovno sfero, še posebej v prvo zaposlitev, pogosto težaven korak za vsakega mladostnika.

To je še toliko težje za mlade s posebnimi potrebami oziroma mlade invalide. Podatki kažejo, da jih velika večina po končanem šolanju ostane doma. Nekateri se prijavijo v evidenco Zavoda RS za zaposlovanje, drugi se vključijo v proces zaposlitvene rehabilitacije, le redki se zaposlijo. Med brezposelnostjo pa izgubijo temeljne sposobnosti zaposljivosti, kot so strokovno znanje, delovne navade, samozavest ipd.

SVRK | Avtor: Prehod mladih Prehod mladih

Analiza stanja problema prehoda mladih s posebnimi potrebami iz izobraževanja na trg dela v Slovenji je pokazala, da pride letno na trg dela od 900 do 1000 mladih, ki bi jih lahko delodajalci, zavezanci za zaposlovanje invalidov, ob zaposlitvi šteli v obvezno kvoto za zaposlovanje invalidov. Pokazalo se je, da je treba priprave mladih s posebnimi potrebami začeti že med šolanjem in jim nuditi podporo pri prehodu v zaposlitev, dokler se ne stabilizirajo na delovnem mestu.

SVRK | Avtor: Prehod mladih Prehod mladih
Iskanju in razvijanju rešitev so se posvetili v Združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji skupaj s še 13 projektnimi partnerji v projektu PREHOD MLADIH. Njegov osnovni namen je podpora in pomoč mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod iz šole na področje dela, vanj pa želijo vključiti 2100 mladih s posebnimi potrebami iz celotne Slovenije.

Aktivnosti v projektu, ki se izvaja s podporo Evropskega socialnega sklada, mladim bolj sistematično omogočajo čim bolj enake možnosti za integracijo iz šole na trg dela in s tem socialno vključenost. Projekt omogoča tudi usklajevanje in sodelovanje mladih s posebnimi potrebami, njihovih družin in vseh sodelujočih strokovnjakov, od šol do delodajalcev in drugih podpornih ustanov.

SVRK | Avtor: Prehod mladih Prehod mladih

Na izziv bodo opozorili tudi s pogovori, ki jih bodo organizirali v Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici in Novem mestu v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Z njo želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Tako se bo med 11. in 18. majem 2019 zvrstilo več kot 100 dogodkov v več kot 50 krajih po Sloveniji. Preko poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, poskušanj dobrot slovenskih kmetij, gledaliških predstav in drugega pestrega dogajanja bomo vsi lahko odkrivali sledi več kot 10.000 projektov, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Več na eu-skladi.si.

SVRK | Avtor: Prehod mladih Prehod mladih