Zanimivo
412 ogledov

ŠIPK ≠ šibek

ŠIPK Pexels
Pridobivanje novih kompetenc in praktičnih znanj v sodobnem času postaja vse bolj pomembno, poudarek je na timskem delu, razvoju in inovativnih rešitvah. Kako spodbuditi kreativnost mladih in razmišljanje izven okvirov, jim ponuditi možnost uresničitve svojih idej in jim omogočiti, da pred vstopom na trg dela pridobijo delovne izkušnje in praktične veščine? Kako povezati tiste, ki se srečujejo z izzivi in zanje iščejo rešitve, s tistimi, ki rešitve lahko ponudijo?

Kako spodbuditi kreativnost mladih in razmišljanje izven okvirov, jim ponuditi možnost uresničitve svojih idej in jim omogočiti, da pred vstopom na trg dela pridobijo delovne izkušnje in praktične veščine? Kako povezati tiste, ki se srečujejo z izzivi in zanje iščejo rešitve, s tistimi, ki rešitve lahko ponudijo?

S ŠIPK-om.

Več kot 2500 študentov in preko 300 organizacij je že prepoznalo koristi, ki jih prinaša sodelovanje v programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Program prek javnih razpisov spodbuja povezovanje študentov, visokošolskih zavodov in raznovrstnih organizacij iz negospodarskega področja: društev, zavodov in drugih neprofitnih organizacij.

Timi rešujejo konkretne družbene izzive, s katerimi se različni akterji srečujejo v svojem lokalnem okolju. Pa naj gre za bobra in njegovo naravno okolje, plovilo za monitoring morja, zaščito stare trte kot kulturne dediščine, življenje in razvoj avtohtone slovenske čebelje vrste – kranjske sivke, športne klube, ki so narejeni po meri otroka in ne tekmovanja, ponovno uporabo odpadkov, mednarodno zaščito mladoletnih migrantov, čustveno pismenost, razvito skozi glasbo, varnost na internetu, podjetniške veščine osnovnošolcev ali človeško telo kot stroj.

Študenti tkejo nova poznanstva, pridobivajo praktična znanja, razvijajo svoje kompetence in si s tem povečujejo možnost zaposlitve. Vključijo se lahko v projektno skupino (od 6 do 10 študentov), kjer pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz raznovrstnih organizacij odkrivajo nove načine za reševanje izzivov sodobnega časa.

Organizacije, ki želijo s svežimi idejami učinkovito rešiti določen družbeni izziv, se lahko povežejo z visokošolskim zavodom. Lahko pa je visokošolski zavod s svojimi študenti prepoznal idejo, ki odgovarja na konkretni družbeni izziv. Poveže se z organizacijo z negospodarskega, neprofitnega področja in skupaj idejo pripeljejo do konkretne rešitve.

Zatorej vsi, ki ste pripravljeni na nov izziv, ustvarite svojo zgodbo in se nam pridružite! Izkoristite priložnost in se prijavite na razpis ŠIPK, kjer je na voljo 1.965.763,82 EUR. Na razpis se lahko prijavite do 6. 12. 2019.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte: sipk@skladi-kadri.si, na telefonu 01 43 45 877 ali na spletni strani www.srips-rs.si.

ŠIPK = dobre prakse, inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj

 

Logotipi | Avtor:

Program ŠIPK izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.