Zdravje > Aktualno
341 ogledov

Računsko sodišče: Ministrstvo nad zdravstvenimi zavodi nima pregleda

Milojka Kolar Celarc Anže Petkovšek
Računsko sodišče je pregledalo učinkovitost ministrstva za zdravje v letih od 1992 do 2016 in ugotovilo, da je bilo ministrstvo pri organiziranju javne zdravstvene mreže neučinkovito.

Ministrstvo za zdravje nima nadzora nad zdravstvenimi zavodi

"Ministrstvo nima zanesljivih, točnih in ažurnih podatkov ter evidenc, prav tako nima urejene dokumentacije tako, da bi imelo pregled nad urejenostjo oziroma organiziranostjo javne zdravstvene mreže, kar bi predstavljalo dobro podlago za sprejemanje odločitev, " je glavna ugotoviteračunskega sodišča, ki je ministrstvu Milojke Kolar Celarc že naložilo ukrepe za popravo napak.

 | Avtor:

Brez pravih analiz

Ob tem je sodišče ugotovilo, da je ministrstvo tako javnim zavodom kot koncesionarjem dopuščalo, da kar sami izbirajo, katere vrste zdravstvene dejavnosti bodo opravljali in to brez ustrezne predhodne analize potreb in vizije razvoja zdravstvene mreže.

Merila sploh niso bila postavljena

zdravstvo | Avtor: Saša Despot Saša Despot
Čeprav so bili temeljni zakoni s področja zdravstva sprejeti že v letu 1992, je bil načrt zdravstvenega varstva, ki določa merila za javno zdravstveno mrežo, sprejet šele leta 2000. Že pred tem pa so se spreminjale dejavnosti javnih zavodov in se podeljevale koncesije, kar je povzročalo spremembe javne zdravstvene mreže brez ustreznih pravnih in strokovnih podlag.

Med letom 1992 in letom 2016 sta bili zgolj dve veljavni resoluciji, ki sta veljali le za obdobje devetih od skupno 24 let, poudarja sodišče.

Nepregledno podeljevanje koncesij

Težava so tudi koncesije, za katero računsko sodišče navaja, da MZ še vedno nima celovitega in točnega pregleda nad stanjem na področju izdanih dovoljenj in podeljenih koncesij zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, evidence o podeljenih koncesijah so po njihovem še vedno netočne in nepopolne.

Medtem ko so vsaj nekatere občine podeljevale koncesije z javnimi razpisi, ministrstvo do aprila 2016 ni izvedlo nobenega javnega razpisa za podelitev koncesij na sekundarni ravni, s čimer po navedbah Računskega sodišča ni omogočilo konkurenčnosti med zainteresiranimi zasebnimi izvajalci za opravljanje zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži: "Računsko sodišče tudi meni, da je ministrstvo koncesije podeljevalo na nedosleden, neprimerljiv in netransparenten način," so zapisali.

Pregleda ni niti nad izkoriščenostjo zdravstvenega kadra, prav tako ni nadzora nad delovanjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali zbornicami, ki izvajajo javna pooblastila, so še sporočili. 

Preveriti učinkovitost ministrstva

Računsko sodišče je ministrstvu naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov. Gre predvsem za nadaljevanje aktivnosti, ki jih je ministrstvo že pričelo izvajati (nekatere že pred pričetkom revizije) za bolj ustrezno ureditev revidiranega področja. Poleg tega je računsko sodišče ministrstvu priporočilo, da ponovno preveri notranje delovanje ministrstva, predvsem povezanost in sodelovanje posameznih organizacijskih enot, ki sta po oceni računskega sodišča ključna dejavnika razkritih nesmotrnosti.

Ministrica se je poročila razveselila

Na revizijsko poročilo se je že odzvala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je dejala, da so revizijsko poročilo prejeli danes. "Vesela sem, da smo ga dobili, da je bila opravljena revizija, kar potrjuje našo oceno ob prevzemu mandata, v kakšnem stanju je bilo zdravstvo," je dejala ministrica in dodala, da bo podrobnejšo oceno poročila sporočila po tistem, ko ga bodo v celoti prebrali.

Komentarjev 3
  • Avatar Leon
    Leon 14:32 04.oktober 2017.

    In, če računsko sodišče šele sedaj povzema ugotovitve iz obdobja 1992 - 2016 , potem je z njimi nekaj hudo narobe ,oziroma njihovimi nadzorniki . Kako poteka izbira nadzornih svetov je pa vsem jasno .

  • jakec1575 11:57 04.oktober 2017.

    vsaj še nekdo v državi. Škoda, ker računsko sodišče nima več pristojnosti in tudi sankcij. ta država rabi finančno policijo po vzoru italije. mafije imamo ravno toliko kot italijani.