Gorenjska
1494 ogledov

Evropska destinacija odličnosti - velika priložnost za Kranj

Jošt Gantar
Kranj ima v letu 2023 naziv Evropska destinacija odličnosti. Ta prinaša tako prestiž kot tudi dolžnosti.

Evropske destinacije odličnosti (EDEN) so pobuda Evropske unije, ki jo izvaja Evropska komisija. Glavni namen je prepoznati in nagraditi manjše destinacije za njihove uspešne prakse zelenega prehoda in strategije za spodbujanje trajnostnega turizma. Osrednja tema projekta EDEN je namreč prav spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinacijah, saj tovrstne prakse prinašajo dodano vrednost na vseh področjih –gospodarstvu, ljudem, okolju. EDEN sicer obstaja od leta 2007. Leta 2021 so ga preoblikovali in osvežili v povezavi z evropskim zelenim dogovorom.

Natečaj evropska destinacija odličnosti 2023 se je začel 31. marca 2022, rok za oddajo prijave pa je bil junij 2022. V projektu ves čas intenzivno sodelujeta Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) in Mestna občina Kranj (MOK). Skupaj je v EDEN 2023 tekmovalo 20 destinacij, v ožji izbor pa so se uvrstile tri, in sicer poleg Kranja še Grevena (Grčija) in Larnaka (Ciper). Organizator natečaja je vse tri finaliste povabil, da svoje kandidature predstavijo pred evropsko žirijo v Bruslju, kjer je Kranj predstavljal podžupan Janez Černe. »Kranj je žirijo navdušil ne le z dosežki na področju trajnostnega turizma, ampak tudi s programom aktivnosti, ki jih ZTKK ter MOK nameravata izvesti v letu 2023. Izstopali smo tudi po tem, da so naša trajnostna prizadevanja vzor drugim destinacijam,« so ob razglasitvi povedali na MOK.

Logo EDEN | Avtor: Logo EDEN

Staro mestno središče Kranja, Mestna občina Kranj NAGRADA Gorenjska Kranj je Evropska destinacija odličnosti 2023

Trajnostne prakse že več let v ospredju

Kranj že nekaj let vpeljuje trajnostne prakse na različnih področjih in tako na tovrsten način razmišljanja oziroma bivanja privaja tudi občane. MOK se trudi z majhnimi koraki trajnost predstaviti že otrokom. Tako prvošolcem ob vstopu v šolo podari stekleničke, s katerimi jim že zgodaj sporoča, naj pijejo vodo iz pipe in z večkratno uporabo izdelkov poskrbijo za družbo brez odpadkov. Kako pomembno je ohranjati okolje, jim je MOK sporočila tudi z zeleno streho na OŠ Staneta Žagarja, za katero skrbijo učenci. Cilj župana Matjaža Rakovca je ozeleniti mesto in v dveh mandatih posaditi 1000 dreves. Po prvem je posajenih približno 700. MOK poudarja pomen trajnostne mobilnosti s sistemom izposoje koles KRsKOLESOM, ki je največji elektrificiran sistem izposoje v državi, in Gorenjska.bike, v katerega se povezujejo tudi druge občine v regiji. V starem mestnem jedru je v brezplačno uporabo na voljo mini bus Kranvaj.

MOK izstopa s projektom E-mobilnost, ki vsebuje menjavo voznega parka občine in javnih zavodov z električnimi vozili, postavljanje javnih e-polnilnic in sončne elektrarne na strehah javnih zavodov. V letu 2021 je MOK odprla Center trajnostne mobilnosti. MOK vzpostavlja pametno mesto, kot prva občina uvaja digitalno platformo v najširšem obsegu in mestno kartico. V letu 2021 je postala najbolj e-mobilnostna občina v državi, lani pa jo je Evropska komisija uvrstila v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Župana vabijo na mednarodne konference, na katerih MOK predstavlja svoje trajnostne projekte, od Ženeve do Barcelone in po območju nekdanje Jugoslavije. MOK je trajnostne smernice definirala tudi v razvojnih dokumentih, kot sta Trajnostna urbana strategija MOK 2030 in Strategija razvoja turizma v MOK 2021–2027.

Projekt KRsKolesom | Avtor: Fotoarhiv MOK Projekt KRsKolesom Fotoarhiv MOK

Tudi turizem je trajnostne narave

Na področju turizma si je Kranj pridobil naziv Evropska destinacija odličnosti 2023 z negovanjem kulturne dediščine, skrbjo za zgodovinske znamenitosti in njihovo promocijo ter razvojem turističnih produktov trajnostne narave. »Najbolj udarna sta Kranjska dolga miza in Informacijski center SOS proteus. Kranj je vključen v zeleno shemo slovenskega turizma. Ponaša se tudi z zeleno ekipo, ki na temo trajnostnega turizma vključuje predstavnike različnih institucij. ZTKK je že lani na dogodkih uporabljal plastiko za večkratno uporabo, še posebej smo poskrbeli za ločevanje in odvoz odpadkov ter za čisto mesto po prireditvah. Obiskovalce pozivamo, naj v destinacijo in na naše dogodke pridejo trajnostno: peš, s kolesom, z javnim prevozom ali naj si prevoz delijo. Promoviramo pitje vode iz pipe, ker tako ni potrebno skrbeti za odpadno embalažo, hkrati poudarjamo pomen družbe brez odpadkov. Turisti so navdušeni nad informacijo, da pri nas iz pipe priteče pitna voda, kar ni samoumevno povsod po svetu, in še ta je povrhu vsega v Kranju zelo kakovostna. Občane in obiskovalce obveščamo, kako prispevati k zdravemu in čistemu okolju preko zelenih iskric, in sicer preko spleta kot tudi v TIC-u,« izpostavljajo v ZTKK.

 | Avtor: Jure Eržen Jure Eržen

Zaveza za trajnostna in zelena načela

Naziv Evropska destinacija odličnosti 2023 je predvsem zaveza, da bo Kranj pri razvoju turizma in mesta vključeval in upošteval trajnostna in zelena načela. Ne gre le za skrb za naravo in razmislek o podnebnih spremembah, ampak tudi za odnos do naše zgodovine in tradicije, ki destinaciji daje značaj. Poleg tega naziv prinaša dobro promocijo na domačem in tujih trgih, s tem pa večjo prepoznavnost Kranja na turističnem zemljevidu. »Vsekakor je to v smislu turističnega obiska odlična odskočna deska. Tudi turistični trendi se obračajo v trajnostne in zelene smeri – turisti vedno bolj iščejo destinacije, ki so okoljsko osveščene. To za seboj potegne željo, da destinacije s turizmom niso prenasičene, da so varne, čiste, da ponujajo zdrave aktivnosti. Tako lahko turist zares užije lokalne zgodbe in na destinacijah brez skrbi raziskuje naše lokalne posebnosti, znamenitosti,« pravijo v ZTKK.

Kranj bo tako kot zmagovalna destinacija v evropskem prostoru predstavljen kot pionir trajnostnega turizma, zavezan ciljem evropskega zelenega dogovora. Poleg celoletne promocije bodo v tem letu prejeli še strokovno podporo pri promociji destinacijske blagovne znamke, trajnostnih prizadevanj in dogodkov. Kot EDEN destinacija bodo sodelovali tudi pri smernicah trajnostnega turizma za prihodnost tako v okviru evropske turistične industrije kot na mednarodnem prizorišču.

 

Trajnostne projekte bodo izvajali tako na občini kot Zavodu za turizem in kulturo

Enega od ciljev letošnje Evropske destinacije odličnosti 2023 so v Kranju že dosegli. Slovenska turistična organizacija je namreč Kranju podelila platinasti znak, najvišjega v Zeleni shemi slovenskega turizma. Sicer pa bosta trajnostne projekte še naprej izvajali tako MOK kot ZTKK.

TURIZEM Gorenjska Kranj je postal še platinast!

»Na MOK bomo nadaljevali s projektom E-mobilnost, vključevali električne avtobuse v mestni potniški promet, še naprej subvencionirali mestnega potniškega prometa, uredili parkirišče P+R, širili sistem KRsKolesom, uredili nove kolesarske površine, souporabo vozil ter Center trajnostne mobilnosti za promocijo in razvoj trajnostne mobilnosti. Nadaljevali bomo z aktivnostmi v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. MOK vzpostavlja digitalno platformo, ki bo podpirala digitalne storitve mesta, zbirala, obdelovala in predstavljala ključne podatke za kakovostnejše upravljanje in izboljšala kakovost bivanja v občini, uvedla bo tudi mestno kartico. Ob vsem tem bomo še osveščali o recikliranju odpadkov, vzpostavili dodatne zelene površine, tudi največjega parka v mestu, in ohranjali čisto okolje,« izpostavljajo na MOK.

Tudi na ZTKK so se že s Strategijo turizma v MOK 2021–2027 zavezali k zmanjševanju negativnih učinkov turizma na okolje in lokalno skupnost. »Smo tudi glavni koordinator Zelene sheme in nosilec aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma. Kakor smo zastavili že prejšnje leto, bomo tudi letos vse dogodke v organizaciji ZTKK izvedli z manj plastike. Posebno skrb bomo namenili ločevanju odpadkov. Obiskovalce bomo pozivali naj za prihod v Kranj in na dogodke izberejo trajnostno. V obziru ponudbe turističnih produktov in promocije znamenitosti v destinaciji bomo skrbeli za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter lokalne tradicije in zgodovine. Velik delež aktivnosti zajema prav promocijo trajnostnih vsebin v destinaciji ter osveščanje obiskovalcev, domačinov in turističnega gospodarstva o trajnostnem turizmu, podnebnih in okoljskih spremembah. Tudi znotraj Zavoda uvajamo trajnostne prakse, pijemo vodo iz pipe, uporabljamo recikliran papir …«

 

V letu 2023 kar nekaj zanimivih projektov

Kranj je vključen v Zeleno shemo slovenskega turizma. V letu 2021 so prejeli zlati znak, letos so dosegli platinastega. Za vključevanje trajnostnih praks v destinacijo skrbi Zelena ekipa, ki šteje že 18 članov iz različnih institucij. »V tem letu so predvidena tri delovna srečanja Zelene ekipe. Izpeljali bodo anketiranje med občani, obiskovalci in turističnim gospodarstvom. Ankete bodo vključevale vprašanja za izračun ogljičnega odtisa. Na podlagi podatkov bo zelena ekipa analizirala pozitive in negativne vplive turizma na destinacijo in pripravila nabor ukrepov za izravnavo. Bistveno je sodelovanje s turističnim sektorjem. Gre za izmenjavo podatkov, izvedbo različnih delavnic in izobraževanj na temo trajnostnega delovanja, spodbujanje k pridobivanju zelenih certifikatov, ekipa pa bo nudila tudi pomoč pri promociji trajnostnih praks,« pojasnjujejo na ZTKK.

V ospredju promocijskih aktivnosti bosta letos dva projekta. Najbolj trajnostni projekt na področju turizma v letu 2023 bo zeleni kulinarični dogodek  - trajnostna kulinarika, lokalne sestavine, kratke dobavne verige, sezonska hrana, zero waste odnos do hrane, tradicionalna osnova s sodobnim pridihom, sodelovanje med ponudniki, pridelovalci in predelovalci. V ospredju promocijskih aktivnostih pa bo tudi nov, trajnostni turistični produkt, Informacijski center SOS proteus, ki so ga odprli konec lanskega leta.

Prispevek Evropske komisije pa je ekipa, ki skrbi za promocijo projekta in zmagovalne destinacije. »Ta bo skrbela za promocijo Kranja v evropskem prostoru. Kranj bo predstavila na turističnem sejmu ITB Berlin, skupaj bomo posneli promocijski film o Kranju in naših trajnostnih temah, ki ga bodo nato predvajali v mednarodnem prostoru, že zdaj je Kranj omenjen na digitalnih kanalih Evropske komisije, poskrbeli pa bodo tudi za promocijo nekaterih naših trajnostnih projektov, ki jih bomo še izvedli. Prvi rezultati so že vidni. Veseli smo bili objave priznane britanske medijske hiše The Guardian, ki nas je na svojih digitalnih kanalih priporočila kot tretjo od 23 počitniških destinacij, ki jih je vredno obiskati v letu 2023,« izpostavljajo na ZTKK.

 | Avtor: Pimož Pičulin Pimož Pičulin

Staro mestno jedro Kranja, Kranj POČITNICE Gorenjska Kam letos na počitnice? V Kranj!

Brez sodelovanja ne bo šlo

Kot ob letošnjem nazivu Evropska destinacija odličnosti 2023 izpostavljajo na Zavodu za turizem in kulturo Kranj, bo za uspešno izpeljan projekt ključno sodelovanje vseh deležnikov. »V okviru zelene sheme slovenskega turizma nagovarjamo ponudnike v turističnem sektorju k pridobivanju trajnostnih znakov, kar predstavlja tudi nadgradnjo njihove ponudbe. Brez kvalitetne ponudbe v destinacijo težko vabimo obiskovalce. Tudi projekti, ki se jih na področju trajnosti loteva Mestna občina Kranj, zahtevajo sodelovanje z različnimi institucijami. Sodelovanje pomeni vzajemno rast, kakovostnejšo ponudbo, boljšo izvedbo in promocijo,« zaključujejo v ZTKK.

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.