Gorenjska
12390 ogledov

Ni 1. april, imeli bi "največji zipline" na svetu

Kranj, hotel Creina, Šmarjetna gora
1/5
M. Ha. Šmarjetna gora, pogled s platoja pri Hotelu Creina.
Že konec oktobra, pred lokalnimi volitvami, smo na spletni strani Mestne občine Kranj, na katero občani podajajo pobude, pripombe in vprašanja, opazili šaljiv predlog občana, da bi v času zapore mostu čez Savo (zaradi obnove bo trajala vse do novembra 2023), "z gradu Khislstein napravili zipline čez most do zelenice pri bio točkah. To bi bilo super za občane in atraktivno za turizem, " je prepričan občan, ki je v nadaljevanju med drugim predlagal, da bi si morda zipline omislili tudi v kanjonu Kokre.

Iz Mestne uprave Kranj so občanu na strani Kr povej, odgovorili, da gre dejansko za predlog, ki ga v Mestni občini Kranj želijo izpeljati. "Mestna občina Kranj ima namreč v predlogu Sprememb in dopolnitev OPN predviden zipline s Šmarjetne gore do hotela Creina, kjer je že pripravljen plato, nekoč predviden za žičnico na Šmarjetno goro. Takšen zipline bi bil največji zipline v urbanem delu mesta na svetu, vendar pa je nekaj pripomb na to rešitev in jo trenutno še usklajujemo z nosilci urejanja prostora.

Idejo o ziplinu v Kanjonu Kokre pa smo predlagali in predstavili tudi pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za to območje, a so jo nosilci urejanja prostora zavrnili kot neprimerno za naravno vrednoto državnega pomena, zato smo jo morali izločiti iz omenjenega prostorskega akta."

Kranj | Avtor: M. Ha. Pogled s Šmarjetne gore na Kranj. M. Ha.

Na občino smo zato naslovili vprašanje o podrobnosti predloga "največjega ziplina" v urbanem delu mesta na svetu. Zanimale so nas dimenzije, kdo je podal pobudo za ta adrenalinski projekt in ali je že kakšno podjetje izrazilo interes za postavitev. Prav tako smo vprašali, v kateri fazi je "največji zipline".

Dobili smo naslednji odgovor. "Umestitev adrenalinskega spuščanja po jekleni vrvi oziroma zipline s Šmarjetne gore do Hotela Creina je še vedno v postopku priprave Sprememb in dopolnitev OPN 4. Projekta ni, saj za fazo SD OPN ni potreben, zato vam tudi s tehničnimi podatki ne moremo postreči. Preverjena je bila le konfiguracija terena, ki to rešitev omogoča. Ali bo umestitev v prostor ziplina šla skozi postopek SD OPN 4 in ali bo možna v tem delu Kranja, je še stvar mnenjedajalcev. Trasa namreč seka vodotok, železniško in energetsko infrastrukturo ter državno cesto. Je pa neformalno že bil izkazan interes po tej morebitni investiciji."

Kranj, hotel Creina, Šmarjetna gora | Avtor: M. Ha. Pod Hotelom Creina v Kranju. M. Ha.

Ker je splošno znano, da se s postavitvami adrenalinskih parkov ukvarja tudi mestni svetnik Zoran Stevanović (Državljansko gibanje Resni.ca), smo tudi njega vprašali, ali kaj ve o predlogu za zipline v Kranju.  

Potrdil je, da ga pozna. "Poznam pobudo o ziplineu med Šmarjetno goro in Creino. Nisem sam pobudnik, jo pa absolutno podpiram zaradi doprinosa koristi za samo lokalno okolje, družbene dejavnosti in turizem. Sodeloval sem že pri izgradnji najdaljšega zip linea v Sloveniji v Črni na Koroškem. Tam je bila investitor občina, projekt pa se jim je obrestoval tako v finančnem kot tudi družbenem smislu." Dodal je še, da bi si morali v Kranju močno prizadevati pri iskanju skupnega jezika z nosilci urejanja prostora, kajti, kot je navedel, je treba izkoristiti naravne danosti za tovrstne atrakcije.  

Kaj konkretno pomenil "največji zipline v urbanem delu mesta", tudi Stevanoviću ni jasno. Je to najdaljši, največji, najhitrejši ...? Na te odgovore bo očitno še treba počakati nekaj časa.

Šmarjetna gora, Kranj | Avtor: M. Ha. Šmarjetna gora nad Kranjem. M. Ha.

 

planica Nad letalnico Slovenija V Planici najdaljši spust po jeklenici na svetu Zipline Bovec Slovenija Nesreča na ziplinu, dve turistki v bolnišnici Zipline Popotnik V Sloveniji: nov kilometrski zipline

 

Komentarjev 1
  • jjjaaannneeezzz 08:47 14.februar 2023.

    In tako bo center Kranja postalo mesto krikov, joka, smeha, polulanih hlačk ipd.