Pod streho > Gradimo & obnavljamo
2267 ogledov

Občine dražijo komunalne prispevke

vodovod Profimedia
V občinah, kjer so že sprejeli nove odloke o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, so komunalni prispevki praviloma višji.

Na podlagi zakona o urejanju prostora in podzakonskih aktov bi občine nove odloke o odmeri komunalnega prispevka morale sprejeti že do marca letos. Zaradi epidemije, pa so ta rok prestavili na konec septembra, a jih še vedno niso sprejeli v vseh občinah.

Enotne cene za celo območje občine

Z novimi odloki naj bi prinesli več preglednosti na tem področju, bistvena sprememba pa je ločitev komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo in novo infrastrukturo. 

Novost je tudi, da se pri izračunu po novem upošteva bruto in ne več neto tlorisna površina stavbe, cena na enoto za posamezno infrastrukturo pa je enotna na celotnem območju občine. Do zdaj je občina lahko opredelila območja in za njih postavila različne cene, običajno so bile te v središču višje kot na obrobju občine.

gradbišče Pod streho Komunalni prispevek: ogromne razlike med občinami

Novost je tudi, da občine v novih odlokih za posamezno vrsto infrastrukture bolj pregledno določijo delež cene, ki jo obračunajo pri plačilu komunalnega prispevka za posamezno infrastrukturo. V enem od občinskih odlokov, ki smo jih pregledali, na primer velja, da je cena komunalnega prispevka za vodovod 6,84 evrov na kvadratni meter, ko gre za parcelo in 28,25 evra, ko gre za upoštevaje bruto tlorisne površine stavbe, vendar bo uporabnik plačal le 26 odstotkov te cene. Ta ista občina na primer pri kanalizaciji obračuna 27 odstotkov določene cene, pri cestah 46 in pri infrastrukturi za odpadke 100 odstotkov. 

Pri določanju deleža so občine avtonomne, saj glede na pregledane odloke treh dolenjskih občin lahko ugotovimo, da so deleži zelo različni, od 26 pa vse do 100 odstotkov. 

Občine poleg cen na kvadratni meter in deležev, ki jih plača zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, samostojno določajo tudi faktorje namembnosti, vendar so si ti v posameznih občinah zelo podobni. 

Projektna dokumentacija Novi zakoni Pod streho Tako se bo komunalni prispevek plačeval po novem

Občine so komunalni prispevek podražile

Zaradi naštetega so komunalni prispevki med občinami še vedno zelo različni, ni pa več razlik znotraj občine. 

Večina občin, ki je že sprejela nove odloke, je ceno komunalnih prispevkov povišala. Tokrat smo se osredotočili na nekatere dolenjske občine. Izračuni, ki smo jih naredili za občine Žužemberk, Trebnje in MO Novo mesto, glede na nove in stare cene, pokažejo, da so po novem obračunu komunalni prispevki za 10 do 23 odstotkov višji. 

Pri izračunih smo upoštevali enostanovanjsko hišo z bruto površino 160 in neto površino 130 kvadratnih metrov, na zazidljivi parceli, veliki 800 kvadratnih metrov. Za takšno novogradnjo bi v občini Žužemberk prej plačali približno 4800 evrov, po novem pa skoraj 5300 evrov komunalnega prispevka. V občini Trebnje in MO Novo mesto se je v našem informativnem izračunu za hišo prispevek povišal s približno 9000 na 11.000 evrov. V vseh izračunih so upoštevani vodovod, kanalizacija, ceste in infrastruktura za odpadke. 

Pri tem pa ni nujno, da so v občini podražili vse dele komunalnega prispevka. V eni od njih je po novem komunalni prispevek za vodovod nižji od prejšnjega, občutno višji pa je prispevek za ceste. Komunalni prispevki so po sprejetju novih odlokov višji v marsikateri občini, pa poročajo tudi lokalni mediji z vseh delov Slovenije.  

V nekaterih občinah pa se občinski svetniki ne strinjajo s predlaganimi novimi odloki, če njihovo sprejetje pomeni tudi dvig cen komunalnih prispevkov. Zato so denimo v občini Mokronog – Trebelno predlog novega odloka zavrnili, saj je predvideval 20 odstotni dvig cen. Zdaj občinski svet čaka na nov predlog odloka. 

bager kopanje Slovenske občine Pod streho V teh občinah je komunalni prispevek najvišji
 
 
Komentarjev 1
  • Avatar krucefix
    krucefix 10:12 13.november 2021.

    komunala že draži kar nekaj let,plačeval tri kante in vrnil eno ker jo ne rabim pa zdaj plačujem več za dve kot prej za tri