Pod streho > Gradimo & obnavljamo
18988 ogledov

Toliko boste zdaj čakali na odobritev in izplačilo subvencije

prenova strehe Profimedia
Eko sklad bi moral o popolni vlogi za subvencijo odločiti v 90 dneh, a so čakalne dobe za nekatere najbolj priljubljene ukrepe bistveno daljše, tudi od šest do osem mesecev. Zakaj?

V zadnjih letih je število vlog občanov za subvencije za energijsko učinkovite ukrepe na hišah in stanovanjih bistveno povečano. Lani jih je na Eko sklad prispelo več kot 33 tisoč, kar je za tretjino več kot leto pred tem. In bistveno več kot pred petimi, šestimi leti. Leta 2016 je je bilo oddanih nekaj več kot 8000, leta 2017 pa nekaj več kot 13 tisoč vlog. 

Z večjim številom prispelih vlog se povečuje tudi število izdanih odločb. Tako so na Eko skladu lani izdali skoraj 25 tisoč, leto pred skoraj 21 tisoč. V letih 2016 in 2017 se je številka povzpela nekaj čet 10 tisoč izdanih odločb. 

Eko sklad naj bi odločbo o subvenciji in ali posojilu izdal najkasneje v 90 dneh, vloge na aktualne javne pozive pa obravnavajo po vrstnem redu prispetja, pri večini javnih pozivov odločbe izdajo v enem do treh mesecev. 

Obravnavajo vloge, prispele decembra lani

Dva javna poziva pa sta problematična. Zelo veliko število vlog je prispelo na javni poziv 74SUB-OB19, maja letos ga je nasledil poziv 99SUB-OB22, na podlagi katerega občani lahko dobijo subvencijo za več različnih energijskih ukrepov na hišah in stanovanjih, med njimi so izvedba fasade, zamenjava oken, zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso ali toplotno črpalko, vgradnja prezračevalnega sistema … Čakalna doba na tem pozivu in njegovem je zdaj približno osem mesecev. Kot lahko preberemo na spletni strani sklada, trenutno obravnavajo vloge iz decembra 2021. Na poziv so prejeli več kot 48 tisoč vlog, številka zadnje obravnavanepa je 36.900.

Prvič se je čakalna doba na tem pozivu oziroma njegovem predhodniku povečala že leta 2017 in sicer na pet mesecev, pred tem pa je bila od tri do tri in pol mesece, piše v poslovnem in finančnem načrtu Eko sklada za leto 2022. 

Ključni razlog podaljšanja časa obravnave vlog je ogromen priliv vlog, ki je bil v letu 2018 skoraj za 50 odstotkov višji glede na leto 2017. Razlog je visoka subvencija za zamenjavo kurilnih naprav, ki se financira iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Visok priliv vlog se je kljub epidemiji nadaljeval tudi v letu 2020 in nadalje v letu 2021, ko bo število vlog večje še za 34 odstotkov, še piše v poslovnem načrtu. 

Na subvencijo za sončno elektrarno se čaka tudi osem mesecev 

Bistveno daljše kot tri mesece, so tudi čakalne dobe pri javnem pozivu 71SUB-SO19 in njegovem nasledniku 93SUB-SO21, ki sta namenjena subvencioniranju samooskrbni sončnih elektrarn. Na odločbo občani čakajo tudi do osem mesecev, ob tem pa na Eko skaldu vlog iz drugega poziva sploh še niso začeli obravnavati, saj še vedno obravnavajo vloge iz 71SUB-SO19. Na ta poziv so prejeli nekaj več ko 14 tisoč vlog, obravnavali pa so jih že 13.800. Na drugi poziv je prispelo več kot 10 tisoč vlog, od tega do začetka marca, ko so poziv zaprli 9857.  

Šest mesecev je čakalna doba tudi pri javnem pozivu za gradnjo in nakup skoraj ničenergijske hiše ter celovito obnovo starejše. Izplačila odobrenih subvencij pa potekajo v rokih. Sredstva izplačajo v 30 do največ 60 dneh od izdaje odločbe. 

sončna elektrarna Samooskrba Pod streho Nov poziv za subvencije za sončne elektrarne bo le pod temi pogoji gradnja Subvencije Pod streho Toliko milijonov bo na voljo za gradnjo družinskih hiš

Kadrovska stiska je velika

Razlog za dolge čakalne vrste pa ni v povečanem številu vlog, temveč v pomanjkanju kadra na Eko skladu. Število zaposlenih, ki vloge obravnavajo ni raslo skladno z večjim številom teh. V letih od 2014 do 2016, ko so na Eko skladu prejeli le tretjino vlog, ki jih prejmejo zdaj, je bilo 39 zaposlenih, vsak pa je v povprečju izdal nekaj več kot 220 odločb. Zdaj je zaposlenih 48, vsak pa v povprečju izda 515 odločb. 

Na Eko skladu že nekaj časa opozarjajo na kadrovsko stisko, potrebovali bi 15 dodatnih zaposlitev. Vendar to ni odvisno od sklada, temveč ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za javno upravo in končno od vlade, ki odobri zbirni kadrovski načrt. Na MOP so MJU najprej dali predlog, da se v letih 2022 in 2023 število zaposlenih na Eko skladu poveča za šest, vendar ta še čaka na obravnavo na vladi. Za leti 2023 in 2023 pa so predlagali 15 novih zaposlitev. 

Ukrepi za krajšanje čakalnih vrst

Medtem pa na Eko skladu čakalne vrste krotijo, če že ne zmanjšujejo na različne načine. Zaposleni opravljajo nadurno delo, imajo delovne sobote, povečan obseg dela, sodelujejo pa tudi z zunanjimi sodelavci, piše v poslovnem načrtu. 

Vzpostavlja se tudi nov, učinkovitejši informacijski sistem. Že leta 2019 so bili sprejeti novi splošni pogoji poslovanja Eko sklada, na podlagi katerih je po novem mogoče vlogo oddati za že izvedene naložbe in ni potrebno sklepanje pogodbe. S tem se je postopek obdelave vloge skrajšal za približno 40 odstotkov, saj vloge ni treba pregledati pred in po izvedbi investiciji, temveč le po izvedeni investiciji, tudi izplačilo je samodejno po dokončnosti odločbe. Zaključna dokumentacije in s tem pozivanje na predložitev te in njen pregled niso več potrebni. Postavljena je bila nova spletna stran, ki je za uporabnike preglednejša ter nudi možnost elektronske izpolnitve vloge.  

toplotna črpalka Pojasnila Eko sklada Pod streho Do subvencije za toplotno črpalko le na podlagi tega soglasja
 
 
Komentarjev 1
  • radovednica 07:48 17.avgust 2022.

    Kakšne subvencije so to? 3000 max za investicijo tudi nekaj 10000? Subvencija bi bila vsaj polovica kakršnekoli investicije, ki si jo izmisliš sam. Kdo le čaka in izgublja živce s temi birokrati za ta drobiž? Vsak, ki to čaka je malo idiota.