Pod streho
14327 ogledov

MOP ukinja kataster stavb in zemljiški kataster

Ljubljana 14.10.10, obmocna geodetska uprava Ljubljana, Obvescanje o davku, vrst Benjamin Kovač
Po novem bodo vsi podatki o nepremičninah na enem mestu, kataster stavb in zemljiški kataster pa se ukinjata. Kaj to pomeni za lastnike nepremičnin?

Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so pripravili predlog novega zakona o katastru nepremičnin (ZKN), s katerim ukinjajo kataster stavb, zemljiški kataster in register nepremičnin. Zakon, ki je pripravljen za obravnavo na vladi, bo nudil ustrezno pravno podlago za izvedbo informacijske prenove nepremičninskih evidenc ter elektronsko poslovanje v postopkih evidentiranja nepremičnin, kar bo racionaliziralo tudi poslovanje GURS, je na geodetskem dnevu o pomenu kakovosti podatkov povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak

Po novem, kdaj natančno, še ni znano, bodo torej vsi podatki o posamezni nepremičnini (parcela, zemljišče, stavba …) zbrani na enem mestu. „Vsi podatki zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin se bodo vodili povezano. V predlogu zakona gre za pravno ureditev evidentiranja vseh podatkov o nepremičninah v eni bazi – katastru nepremičnin,“ pojasnjujejo na MOP.

Kaj to pomeni za lastnike nepremičnin?

Nič posebnega, lastniki obstoječih nepremičnin ne bodo imeli nobenega dodatnega dela ali obveznosti zaradi uvedbe novega katastra nepremičnin, saj se bodo, kot so povedali na MOP, vsi že vpisani podatki o nepremičnini iz vseh zdaj obstoječih evidenc prenesli oziroma bodo migrirali v nov informacijski sistem oziroma kataster nepremičnin. 

Novogradnja Gradbena zakonodaja Pod streho Peti korak: dokumentacija po zaključku gradnje

Kako pa bo potekal vpis v kataster nepremičnin za novogradnje ali številne individualne hiše in večstanovanjske stavbe, ki v zdaj obstoječih katastrih niso vpisane ali pa vpisi za njih niso popolni? „Postopek vpisa hiš in tudi večstanovanjskih stavb, ki še niso vpisane v kataster stavb (npr. da so novogradnje ali pa so vpisane samo v register nepremičnin na podlagi vprašalnikov), bo v prihodnje podoben, kot je že zdaj - treba bo naročiti elaborat pri geodetskem podjetju in nato izvesti vpis v kataster nepremičnin.“ Vpis pa se bo po novem imenoval katastrski postopek.

Tri mesece za nepopolne vpise 

Lahko se zgodi, da bodo lastniki nepremičnin, ki še niso vpisane v evidence ali pa njihov vpis ni popolni, na primer manjkajo nekateri podatki, od GURS prejeli poziv, naj to uredijo v katastru nepremični. V tem primeru bodo za to imeli tri mesece časa. 
„To bodo naredili podobno kot zdaj, pri geodetskem podjetju bo treba naročiti elaborat. Razlika je, da z informacijsko prenovo uvajamo e-poslovanje. Geodetsko podjetje bo vložilo digitalni elaborat in tudi vlogo v prenovljen informacijski sistem. Temu sledi še upravni del katastrskega postopka, ki ga izvaja geodetska uprava in ta na koncu podatke tudi vpiše v kataster nepremičnin ter lastniku izda ustrezen akt (odločbo o vpisu).“

Hiša Nepremičnine Pod streho Po 50 letih sem izvedel, da imam v hiši dve stanovanji, eno veliko le 6 m²

Za vse bo poskrbelo geodetsko podjetje

Za vpis v kataster nepremičnin bodo torej na podlagi geodetskega elaborata poskrbelo geodetsko podjetje, zato bo tudi „za lastnike nevešče elektronskega poslovanja postopek, ki je začrtan v predlogu zakona, še lažji.“

Spremembe, za katere geodetski elaborat ni predpisan, na primer spremembe letnic obnov stavb in delov stavb, pa bo lastnik še vedno urejal na podlagi natisnjenega obrazca osebno na GURS ali pa ga bo poslal po pošti. 

Urejeni in popolni podatki v napovedanem katastru nepremičnin pa bodo tudi v prihodnje, tako kot velja že zdaj, pogoj za vpis v zemljiško knjigo. 

 
Komentarjev 1
  • sandi76 10:02 30.september 2020.

    Zopeet si bodo geodetska podjetja odrezala svoj kos pogače. Tako kot pred leti z etažnimi elaborati (pred tem očitno nisi imel lastnine), potem z ureditvijo mej (pred tem nismo imeli mej med parcelami) in sedaj še s katastrskimi postopki. Javna ...prikaži več uprava tako "opravičuje" svoj obstoj, geodeti pa nas ponovno gulijo.