Pod streho > Nepremičnine
38764 ogledov

Takšne so kazni, če hiše ne vpišete v kataster stavb

Kataster Boštjan Tacol
Vpis nove stavbe v kataster stavb je obvezen, kršitev pa se kaznuje z globo do 1500 evrov.

Geodetska inšpekcija je v letošnjem letu uvedla 83 postopkov o prekršku zaradi neevidentiranja stavb v katastru stavb. Izda je 13 odločb o prekršku z izreko globe, 43 odločb z izreko opomina in 2 pisni opozorili, 18 prekrškovnih postopkov pa so ustavili, ker se je izkazalo bodisi, da dejanje ni kazalo znakov prekrška, bodisi da prekrška ni storil domnevni kršitelj. Tik pred izdajo odločbe je še 16 prekrškovnih postopkov, 13 pa jih je še v teku, so sporočili inšpektorji.

Če se stavba skladno s predpisi ne evidentira v kataster stav, je za lastnika parcele, ki je povezana s stavbo ali imetnika stavbne pravice predpisana globa od 300 do 1500 evrov,  za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika od 300 do 3000 evrov ter za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 600 do 5000 evrov.

stanovanja Slovenija Lastniki nepremičnin, pozor: Tako bo po novem!

Kdaj je vpis v kataster obvezen?

Stavbo je treba v kataster stavb vpisati oziroma vložiti zahtevo najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih  gradbenih del. Če stavbo začnete uporabljati že pred tem, morate vlogo za vpis vložiti ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Vsekakor pa je vlogo za vpis treba oddati pred prijavo stalnega bivališča v stavbi. Brez tega bivališča ni možno prijaviti.  

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Če inšpekcija ugotovi, da stavbe niste vpisali v kataster, pa bi jo glede na zakonska določila morali, vas ne bo oglobila takoj. Pozvala vas bo, da v treh mesecih po prejemu poziva vložite zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. 

Za obstoječe stavbe ali dele stavb velja, da je v kataster stavb treba vpisati nastale spremembe. Lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe mora vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega ne stori, ga Geodetska uprava Republike Slovenije pozove, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, oziroma upravnik stavbe tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava poda geodetski inšpekciji predlog, da zoper kršitelja uvede prekrškovni postopek. 

Na inšpektoratu opozarjajo še, da morajo biti v evidenco registra nepremičnin vpisani podatki, ki ustrezajo dejanskemu stanju. Tudi nadzor nad evidenco registra nepremičnin opravlja geodetska uprava. Če ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozove lastnika ali upravnika, da podatke posreduje z vprašalnikom. Pozvani pa  mora najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke o nepremičnini. Če tega ne naredi ali če pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava geodetski inšpekciji poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Ljubljana 14.10.10, obmocna geodetska uprava Ljubljana, Obvescanje o davku, vrst Nepremičnine Pod streho MOP ukinja kataster stavb in zemljiški kataster
 
 
Komentarjev 7
 • Joseph_Sims 10:26 12.december 2021.

  Google je vsak teden plačal spletno delo od doma od 6000 do 10000 evrov. Od Googla sem prejel prvi mesec 27416 evrov plače. V prostem času delam 3 ure na dan. pojdite na to stran za več podrobnosti............ >>>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦

 • Avatar Sandarinna
  Sandarinna 00:34 12.december 2021.

  Dobrodošli v najboljšem intimnem klubu - - Se︆︆ns︆︆to︆︆s︆︆.︆︆C︆︆o︆︆m

 • Avatar darklord
  darklord 14:17 11.december 2021.

  Kakšna je situacija na Primorskem, v bližini naselja Korte, kjer se gradi vse na črno, inšpekcije pa nikjer!