Pod streho > Varčna hiša
43006 ogledov

Nova pravila za postavitev sončne elektrarne

sončna elektrarna Profimedia
Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE), ki je pripravljen na obravnavo v državnem zboru, prinaša kar nekaj novosti za postavitev sončne elektrarne na skupne dele v večstanovanjskih stavbah.

Za zdaj še velja, da morajo solastniki ali etažni lastniki ali pa tretje osebe, ki želijo na skupnem delu, denimo strehi stavbe, postaviti sončno elektrarno, za to pridobiti 100-odstotno soglasje solastnikov ali etažnih lastnikov. Tako namreč določa stvarnopravni zakonik, saj gre za posel, ki presega okvire rednega upravljanja. 

Takšna zahteva je precejšnja ovira, saj je pri razpršenem lastništvu v praksi večinoma nemogoče oziroma zelo težko doseči 100-odstotno soglasje, ugotavljajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in dodajajo, da je razlogov za to več. „Določeni etažni lastniki lahko nasprotujejo brez utemeljenih razlogov, v določenih primerih so neaktivni, tudi če postavitvi naprave sicer ne nasprotujejo, v določenih primerih so težko dosegljivi.“ 

Soglasje iz 100 na 75 odstotkov

Zato v predlogu novega zakona predlagajo znižanje zahtevanega soglasja iz 100 na 75 odstotkov, kar je skladno tudi z deležem, ki je po veljavnem stanovanjskem zakonu določen za zahtevnejše odločitve, ko te lahko pomembneje vplivajo na rabo skupnih delov. 

Ne glede na določila stvarnopravnega zakonika, torej predlagajo, da je za odločanje o rabi skupnih delov nepremičnin v solastnini ali etažni lastnini, da se na njih postavi, obratuje in vzdržuje fotonapetostna naprava, enako velja tudi za ustanovitve služnosti ali stavbne pravice za tak namen, potrebno soglasje solastnikov ali etažnih lastnikov, ki imajo skupaj najmanj tri četrtine idealnih deležev ali solastniških deležev na skupnih delih.

Predlog se nanaša na vse primere ne glede na to, ali napravo kot investitor postavlja tretja oseba ali solastniki oziroma etažni lastniki, in ne glede na to, ali se bo proizvedena električne energija uporabljala za samooskrbo ali za prodajo. 

Služnost se vpiše v zemljiško knjigo

Etažni lastniki bodo o odločitvi morali sprejeti sklep in ga takoj objaviti tako, da se bodo z njim lahko seznanili vsi solastniki ali etažni lastniki, tudi tisti, ki se z njim ne strinjajo. 

sončna elektrarna Sončne elektrarne Pod streho Manko vam drago zaračunajo, presežek pa večinoma kar zasežejo

Predlog zakona pa določa še, da je pogodba o poslu sklenjena, ko jo podpišejo solastniki ali etažni lastniki, ki imajo skupaj najmanj tri četrtine idealnih deležev ali solastniških deležev na skupnih delih. 

Na sklepu o ustanovitvi služnosti ali stavbne pravice bodo morali biti podpisi etažnih lastnikov ali solastnikov notarsko overjeni. Služnost ali stavbna pravica se lahko vpiše v zemljiško knjigo pod pogojem, da zemljiškoknjižno dovolilo podpišejo solastniki ali etažnih lastniki, ki imajo skupaj najmanj tri četrtine idealnih deležev ali solastniških deležev na skupnih delih.

Koristi od zbranih sredstev imajo vsi

Zakon ureja tudi razpolaganje s sredstvi, ki jih etažni lastniki dobijo iz naslova plačila za uporabo skupnih delov, na katerih bo postavljena sončna elektrarna, za plačilo služnosti ali stavbne pravice. 

Ta sredstva bodo lahko porabili le za plačilo stroškov vzdrževanja, potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil, saj bodo tako koristila vsem solastnikom oziroma etažnim lastnikom, tudi tistim, ki niso soglašali s postavitvijo naprave, piše v obrazložitvi predloga zakona.  

Sredstva se vplačujejo v rezervni sklad, če ni ustanovljen pa jih zbira upravnik oziroma eden od solastnikov ali etažnih lastnikov, če stavba nima upravnika.  

Sončna elektrarna na hiši Slovenija Pod streho Sončne elektrarne: Na tem območju so zavrnili najmanj soglasij

Stroške plačajo le tisti, ki se strinjajo s poslom

V predlogu zakona je urejena še ena posebnost. Obstaja namreč pomembna razlika v primerjavi z ostalimi posli, saj naprava ne more služiti lastnikom, ki nimajo namena sodelovati pri rabi proizvedene električne energije. To je ključna razlika v primerjavi z na premer vgradnjo dvigala, ki ga bodo lahko uporabljali vsi, prav tako pa ga bodo morali plačati vsi, tudi tisti, ki se s to naložbo ne strinjajo, posebnost postavitve sončne elektrarne pojasnijo na ministrstvu. 

Da bi zavarovali interese lastnikov, ki se s poslom postavitve sončne elektrarne ne strinjajo in ne bodo uporabljali iz nje proizvedene elektrike, so v predlog zakona vključili določbo, da stroške postavitve, obratovanja in vzdrževanja fotonapetostne naprave ter morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi lastnik te naprave oziroma solastniki ali etažni lastniki, ki jo uporabljajo. Drugače povedano, od solastnikov oziroma etažnih lastnikov, ki te naprave ne uporabljajo, ni mogoče zahtevati kakršenkoli finančni prispevek. 

Etažni lastnik lahko sproži nepravdni postopek

V predlogu zakona so zakonodajalci predvideli tudi, kako urediti razmerja do tistih etažnih lastnikov ali solastnikov, ki se s postavitvijo sončne elektrarne oziroma z ustanovitvijo služnostne ali stavbe pravice ne strinjajo.

Solastnik ali etažni lastnik, ki se s sklepom ne strinja, lahko v enem mescu od njegovega sprejetja, če za sprejeti sklep ni vedel pa v treh mesecih po njegovi objavi, zahteva, da sodišče v nepravdnem postopku razveljavi ta sklep. O zadevi sodišče odloča prednostno.

Vetrna elektrarna Pod streho Niso se odločili za nemški model in naleteli na precej negodovanja
 
Komentarjev 1
  • alen04 09:19 21.februar 2023.

    O Golob, misija nemogoče je tole z blokarji.