Pod streho > Varčna hiša
54520 ogledov

Manko vam drago zaračunajo, presežek pa večinoma kar zasežejo

sončna elektrarna
1/2
Profimedia
Višek elektrike, ki ga v koledarskem letu proizvede sončna elektrarna, je lahko plačan. A plača ga le en dobavitelj, nekateri priznajo ugodnosti, nekateri pa pravijo, da samooskrba ni namenjena prodaji viškov.

Proizvodnja električne energije iz samooskrbne sončne elektrarne je namenjena pokrivanju potreb v gospodinjstvu in ne ustvarjanju dobičkov. Pa vendar lahko sončna elektrarna v koledarskem letu proizvede več električne energije, kot je v tem istem letu rabi gospodinjstvo. Vprašanje je, kaj se zgodi z morebitnimi viški električne energije. Jih dobavitelji od proizvajalcev, torej gospodinjstev, odkupijo in po kakšni ceni, ali jim jih ti predajo neodplačno? 

Ministrstvo: O plačilu viška se odjemalec in dobavitelj dogovorita

Dobavitelj in odjemalec morata skleniti pogodbo o samooskrbi in se dogovorita o kompenzaciji oddane električne energije s prevzeto električno energijo v obračunskem obdobju ter o predaji presežka električne energije dobavitelju, kadar je v obračunskem obdobju količina oddane električne energije večja od količine prevzete električne energije.

"Odločitev, ali se bodo morebitni viški, ki nastanejo po koncu obračunskega obdobja dobavitelju predali odplačno ali neodplačno, je v domeni strank, torej odjemalca in dobavitelja," so nam že pred časom povedali na takratnem ministrstvu za infrastrukturo.

To pomeni, da se odjemalec, ki ima samooskrbno sončno elektrarno, in dobavitelj dogovorita, po kakšni ceni bo odjemalec plačeval iz omrežja prejeto električno energijo in po kakšni ceno jo bo, če bo imel ob zaključku koledarskega leta višek, dobavitelju prodal. Lahko pa se dogovorita tudi, da bo viške odstopil dobavitelju ali pa zanje prejel neko nadomestilo. 

Ob tem velja spomniti, da se v omrežje oddana električna energije iz samooskrbnih sončnih elektrarn in iz omrežja prevzeta električna energija pri nas še vedno lahko obračunata po sistemu net metering. Ta bo veljal za obstoječe sončne elektrarne, in tiste, za katere bodo lastniki distribucijskemu operaterju podali vlogo za izdajo soglasja za priključitev do vključno 31. decembra 2023 in ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo.

Energija plus: Presežno elektriko plačamo

Pri dobaviteljih smo preverili, po kakšnih cenah gospodinjstvu s samooskrbno sončno elektrarno zaračunajo razliko prevzete elektrike in ali morebitne viške od njih odkupijo. Ogovorilo nam je pet dobaviteljev, odgovorov pa nismo dobili od GEN-I in dobavitelja Sonce energija.

Edini dobavitelj, ki plača višek proizvedene električne energije, je Energija plus. Kot so nam sporočili, so "višek v omrežje oddane električne energije za leto 2022 obračunali po ceni 0,04300 evra za kilovatno uro brez DDV." 

Sicer pa odjemalcem tisti del električne energije prevzete iz omrežja, ki presega iz sončne elektrarne v omrežje oddano elektriko, obračunajo po ceni določeni z uredbo in sicer 0,098 evra/kWh brez oziroma 0,10731 z 9,5-odstotnim DDV.

Energetika Ljubljana: Namen je lastni odjem, ne prodaja elektrike

Cena električne energije za samooskrbo z električno energijo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev znaša 0,05945 evrov na kWh brez oziroma 0,06510 z DDV, so sporočili iz Energetike Ljubljana. 

"Če je ob zaključku obračunskega obdobja, ki je enako koledarskemu letu, količina električne energije v kilovatnih urah, oddane prek merilnega mesta omrežja, večja od količine prevzete električne energije, se presežna količina neodplačno prenese v last dobavitelja," pa o tem, kaj se zgodi z viški, pravijo v Energetiki Ljubljana. 

Viška oddane električne energije odjemalcu ne plačajo, ker je "namen samooskrbe proizvajanje električne energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema, ne pa prodaja presežne električne energije."

Če bi odjemalec želel presežno elektriko prodajati, bi se skladno z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo, obravnaval kot proizvajalec, še dodajajo. Pri tem se, kot navajajo, v primeru fizičnih oseb odpirajo vprašanja glede obdavčitve prihodkov fizičnih oseb in pridobitve statusa za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije, kar povečuje kompleksnost področja, zato odkupa viškov ne ponujajo. 

Odjemalci s sončnimi elektrarnami pa lahko izkoristijo posebne ponudbe in ugodnosti, če jih dobavitelj v določenem obdobju ponudi. Vendar kot pravijo, "so te v času energetske krize dobavitelji močno omejili oziroma v večini primerov ne omogočajo posebnih akcijskih ponudb."

Sončna elektrarna na hiši Slovenija Pod streho Sončne elektrarne: Na tem območju so zavrnili najmanj soglasij

Petrol: Za viške priznamo dobroimetje na Petrolovi kartici

Še nekoliko nižjo ceno, kot jo imajo v Energetiki Ljubljana, plačajo odjemalci s samooskrbnimi sončnimi elektrarnami, ki imajo pogodbe sklenjene s Petrolom. "Trenutna cena za dobavo električne energije za samooskrbo je 0,05685 evra na kilovatno uro brez in 0,06225 z 9,5-odstotnim DDV, ki bo veljal do 31. maja letos."  

Tudi v Petrolu morebitne viške električne energije na koncu obračunskega obdobja brezplačno prevzamejo od odjemalca, kar je, kot navajajo, skladno z uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Vendar pa pri Petrolu odjemalce, ki imajo ob koncu obračunskega obdobja viške električne energije, ne pustijo povsem praznih rok. "Iz naslova dobrega poslovnega sodelovanja ter spodbujanja varčne in ekološke rabe v primeru presežka električne energije ob poračunu svojim odjemalcem naložimo 40 evrov dobroimetja na Petrol klub plačilno kartico."

E 3: Po veljavni uredbi se viški prenesjo na dobavitelja

"V podjetju E 3 od 1. septembra lani do 31. avgusta letos, torej v času veljavnosti uredbe o določitvi cen električne energije, obračunavamo električno energijo v skladu z uredbo, ki določa najvišje dovoljene cene. To pomeni, da se za gospodinjske odjemalce s samooskrbo obračunava energija po 0,09800 evra za kilovatno uro brez oziroma 0,10731 z DDV." 

Tudi v E 3 pravijo, da se po veljavni zakonodaji morebitni viški električne energije na koncu obračunskega obdobja brezplačno prenesejo na dobavitelja in dodajajo, da je samooskrba namenjena predvsem lastni rabi, zato tudi dodatnih ugodnosti zaenkrat niso predvideli. 

sončna elektrarna Novo obvestilo Pod streho Eko sklad: Subvencije lahko dobijo zgolj te sončne elektrarne

ECE: Višek se lahko preda drugemu, ali pridobi bonus za spletno trgovino

Odgovore smo dobili tudi od dobavitelja ECE, kjer gospodinjstvom, katerih sončne elektrarne so proizvedle manj električne energije, kot so jih prevzeli iz omrežja, to prav tako zaračunajo po ceni, določeni z uredbo, torej po 0,098 evra za kilovatno uro brez oziroma 0,10731 z DDV. 

Pri ECE odjemalcem, ki v obračunskem obdobju ustvarijo viške, omogočajo nekaj ugodnosti. "V primeru, da je imel kupec ob koncu obračunskega obdobja več oddane delovne energije kot prejete, mu omogočamo obračun 50 odstotkov ugotovljene presežne količine na drugem merilnem mestu, čigar kupec in plačnik je prejemnik ugodnosti, v kolikor obračunana razlika med količino oddane električne energije in količino prevzete električne energije presega spodnjo mejo vključno s 50 kWh. Ugodnost se obračuna po trenutni regulirani ceni v obliki bonusa za dobavljeno električno energijo."

Odjemalec pa ima še eno možnost. Odloči se lahko, da bo ugotovljeni presežek električne energije izkoristil kot bonus za nakupe v spletni trgovini ECE. Če je presežna vrednost električne energije od 500 do 999 kWh, mu priznajo bonus v višini 20 evrov, pri presežni vrednosti 1000 kWh in več pa bonus največ 40 evrov. V oba bonusa je DDV že vključen. 

Odjemalec se mora odločiti za eno ali drugo možnost, saj ti nista zdržljivi, še dodajajo v ECE. 

Fizična oseba si mora urediti status

Čeprav nekateri dobavitelji neplačevanje viškov proizvedene elektrike utemeljujejo z določili stare uredbe, pa je dejstvo, da zakonodaja plačevanje viškov omogoča. Odjemalec, ki je fizična oseba in želi viške prodati, si mora urediti status. 

"Zakon določa, da lahko tudi končni odjemalec s samooskrbo kot fizična oseba, ki je investirala v mikro proizvodna napravo, opravlja dejavnost proizvajanja električne energije ter prodaja viške, ne da bi ustanovil podjetje, če tako želi. Vzpostavljena je posebna evidenca teh oseb pri AJPES. Za uvrstitev v bilančno skupino je treba skleniti pogodbo, za katero pa mora proizvajalec imeti nek status, drugače se kršijo določbe zakona, ki ureja preprečevanje opravljanja dejavnosti na črno. Fizična oseba pridobi ustrezni status z vpisom v register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije," so že pred časom pojasnili na ministrstvu.

sončna elektrarna Sončne elekktrarne Pod streho SODO: Le v tem primeru soglasje za priključitev ni potrebno
Komentarjev 75
  • Janko_FR 21:56 14.februar 2023.

    Če bi ljudje malce brali in našli prenos - meni so naredili elektrarno pri GEN-u, pa sem enostavno viške podaril državi.. kapitalistični fail.... potem pa malce pogooglal in našel ENERGETSKO TRŽNICO SUNCONTRACT, kjer lahko viške brezplačno prenesem na drugo merilno ...prikaži več mesto (v tem primeru staršem na stanovanje) - dejansko stvar deluje v praksi, kar je danes že čudež v tej naši zbirokratizirani državi.... — Presežke lahko prenesete komurkoli (prijateljem, sosedu, znancu …)...

  • BraneKi 20:14 11.februar 2023.

    Res je. Ni vse v ceni energije... Ce je elektrarna dobro dizajnirana ima raje kakšen KW viska kot manjka in v tem primeru pri večini distributerjev poberejo te kilovate brez plačila. Suncontract omogoča da si pošiljamo med sabo, si podarimo, ...prikaži več ali prenesemo v naslednje leto. Če je nekaj moje pa če mi že plačat ne morejo je Fer da se odločim kam in komu bom dal/podaril. Pa tud če v dobrodelne namene, ne pa da kar vzamejo. Klasična slovenska fora. 😎😎 Pa tega na letnem nivoju ni ravno malo.

  • FrantzLahajnar 14:05 11.februar 2023.

    Prenos viškov samooskrbnih elektrarn Lastnikom samooskrbnih elektrarn SunContract tržnica omogoča edinstveno možnost, da z viški, ki jih njihova proizvodna naprava oz. elektrarna pridelala v primerjavi s porabo v koledarskem letu, prosto razpolagajo. Viške lahko prenesejo v naslednje koledarsko leto in ...prikaži večn jih porabijo na istem odjemnem mestu. Lahko pa jih prenesejo tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… po lastni presoji. Simple k pasulj. Samo brati je potrebno.