Pod streho > Varčna hiša
3526 ogledov

Od jutri: Nova pravila obdavčitve, tudi za letne poračune dobavljene energije

elektrika Profimedia
Finančna uprava RS (Furs) je izdala pojasnila o obračunu davka na dodano vrednost za energente, ki so namenjeni ogrevanju. Novi zakon začne veljati jutri.

Državni zbor je 23. avgusta sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), njegovo objavo v Uradnem listu lahko pričakujemo danes, zakon pa bo začel veljati jutri, 1. septembra. Glavno določilo zakona je začasno obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5-odstotni stopnji za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. 

Znižana stopnja bo skladno z zakonom veljala do 31. maja 2023.

Nižji DDV le za energent ali tudi za dajatve

Ob tem so se pojavila vprašanja, ali nižja stopnja DDV velja le za energent ali tudi za vse ostale postavke, ki sestavljajo račun za njegovo dobavo in skupaj tvorijo končni znesek, ki ga mora plačati odjemalec. 

Na Furs odgovarjajo, da se „v davčno osnovo, od katere naj bi se začasno obračunavala nižja 9,5-odstotna stopnja DDV, vključuje vrednost dobave energenta ter z dobavo povezane dajatve in prispevki. Dobava omrežnin ter stroški vzdrževanja in izvajana meritev merilnikov se tudi obdavčijo po enaki stopnji kot glavna dobava energentov, saj predstavljajo pomožne storitve. To pa ne velja za administrativne stroške kot so na primer prepis računa, izpis odprtih postavk in podobno, za katere se DDV obračuna po splošni, 22-odstotni stopnji.“

Namen predmetnega zakona je razbremenitev gospodarstva in državljanov v času visokih cen energentov. Da bi lahko sledili temu cilju, je dobava omrežnine pri dobavi energentov izražena kot pomožna storitev in je obdavčena po isti stopnji (9,5-odstotni stopnji DDV) kot dobavljen energent. Pomožna storitev je v primerjavi z glavno storitvijo manj pomembna, zato je davčno enako obravnavana kot glavna storitev, še pojasnjujejo na Furs in dodajajo, da „pomožno storitev dobave omrežnine lahko opravlja tudi drug davčni zavezanec kot dobavitelj energenta, ki jo kupcu prav tako v obdobju začasnega ukrepa obračuna po nižji, 9,5-odstotni stopnji DDV.“

ogrevanje peleti Draginja Pod streho Nov ukrep vlade: "Zaradi nižjega DDV bodo računi nižji za vse!"

Stopnja DDV pri letnem poračunu

Zanimivo pa je tudi vprašanje, kako obračunavati DDV pri izdanih poračunih porabljene energije, ki se nanašajo na plačila preteklih akontacij. Ali v tem primeru velja višja, 22-odstotna stopnja, kot je veljala na obračunih akontacij ali velja nižja 9,5 odstotna stopnja?

Pri denimo dobavi električne energije in tudi zemeljskega plina gre za zaporedne dobave, pri katerih obdavčljivi dogodek nastane v trenutku, ko se izteče obdobje storitve, na katero se račun nanaša, vendar pa takšno obdobje ne sme biti daljše od enega leta. 

„Za dobavo električne energije, ki se mesečno zaračunava in je predmet »mesečnega« računa, nastane obdavčljivi dogodek zadnji dan obdobja, za katerega se na tem računu zaračuna dobava električne energije. DDV se v tem primeru obračuna po stopnji, ki velja na zadnji dan prej navedenega obdobja, ne glede na to, kdaj je račun izdan,“ pojasnijo na Furs.

Gre za obračune električne energije na podlagi mesečnih akontacij, ko odjemalci še nimajo vgrajenega števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje in s tem izdajo računa glede na dejansko mesečno rabo energije.

Dobavitelj v teh primerih vsaj enkrat na leto izda poračun in izstavi račun za razliko med že plačanimi akontacijami in vrednostjo dejansko dobavljene energije. V primeru dobav energentov, pri katerih se poračun izvede vsaj enkrat na leto, na podlagi popisa števcev dejanske porabe, nastane obveznost obračuna za DDV v trenutku, ko poteče obdobje, na katero se nanaša račun za poračun. Pri vračilu preveč plačanih akontacij se upošteva stopnja DDV, ki je uporabljena glede na nastanek obveznosti obračuna DDV.

V primeru doplačila se poračun kot izdani zaporedni račun nanaša na dobavo električne energije v določenem obdobju. Če je v poračunu zadnji dan obdobja 31. avgust 2022, se DDV obračuna po 22-odstotni stopnji, če pa se bo obdobje poračuna zaključilo med 1. septembrom letos in vključno 31. majem 2023, pa se za celotni poračun obračuna nižja stopnja DDV, pojasnijo na Furs.  

Denar, evro Ukrepi vlade Pod streho Ogrevanje: Kdo bo privarčeval največ, kdo pa bo potegnil kratko
 
Komentarjev 8
  • Boschtjan Zupanchich 08:40 01.september 2022.

    A bodo že končno DDV Znižali nazaj na predkrizno raven ???

  • Naklonsky 13:10 31.avgust 2022.

    Vlada dvigne ceno elektike za več kot enkrat, davek zniža na pilovico… in ovce skačejo od veselja. Živela svoboda!

  • rd2dmk2 08:04 31.avgust 2022.

    no pa da vidimo za koliko bodo cenejša drva pri kmetu.. že gledam cenike...