Pod streho > Varčna hiša
72479 ogledov

Sončne elektrarne: Konec potuhe, že zelo kmalu velike spremembe

sončna elektrarna Profimedia
Tik pred ukinitvijo net meteringa je število vlog za soglasja izjemno, elektrodistributerji pa napovedujejo velike spremembe in velik padec vlog po novem letu. Zdaj gospodinjstva s sončnimi elektrarnami porabijo bistveno več elektrike in so pogosto neracionalna. Po novem bodo plačevala več omrežnine, zato stroški uporabe omrežja ne bodo več breme le gospodinjstev brez samooskrbe.

V zadnjih mesecih število vlog za pridobitev soglasja za samooskrbno sončno elektrarno (SE) raste izjemno hitro, saj se čas, da vlagatelji ulovijo obračun električne energije po neto meritvah oziroma net meteringu izteka. Obračun omrežnine bo za vse nove naprave, za katere bodo vlagatelji vloge za soglasja oddali od 1. januarja naprej, namreč manj ugoden, kar so nedavno potrdili tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. 

Izjemna rast števila vlog za soglasje

„V zadnjih treh mesecih smo prejeli 3791 vlog za individualne samooskrbe. Pred nekaj meseci smo jih povprečno prejemali po 30 na dan, zdaj je število naraslo na 100, včasih celo na 120,“ so povedali v Elektru Maribor. Leta 2020 so izdali 1670 soglasij za priključitev, leta 2021 je število naraslo na 3040 soglasij, lani pa se je število ponovno skoraj podvojilo na 5956. Letos so v obdobju do septembra izdali že 3999 soglasij.

V Elektru Ljubljana so na primer avgusta prejeli 611 vlog, oktobra pa kar 1690. V Elektru Gorenjska sicer že drugo leto zapored beležijo velik porast vlog, zaradi izteka net meteringa pa je njihovo število v zadnjem mesecu naraslo za več kot 2,5-krat v primerjavi s preteklimi meseci letos.

Povečanje števila vlog je izjemno tudi v Elektru Celje, kjer je bila v primerjavi s prvimi osmimi meseci letos oktobra rast kar 245-odstotna. 

Sončne elektrarne pogosto prevelike

Vsi elektrodistributerji opažajo, da se vlagatelji večinoma odločijo za postavitev SE z največjo dovoljeno priključno močjo, ki je pri zakupljeni moči merilnega mesta 14 kW (3x20A) 11,2 kW, pri zakupljeni moči 17 kW (3x25A) pa 13,6 kW.

V Elektru Maribor ob tem ocenjujejo, da gospodinjstva priključujejo večje proizvodne vire, kot jih dejansko potrebujejo. „Seveda je mogoče, da delež teh uporabnikov razmišlja o nakupu električnega avtomobila ali o prehodu na toplotno črpalko v prihodnosti. A po naši grobi oceni je za enostanovanjsko hišo s solidno izolacijo in ogrevanjem s toplotno črpalko primerna 7-kW sončna elektrarna.“

„Prodajalci zaradi večjih dobičkov navadno raje prodajo večjo samooskrbno elektrarno, kot pa jo v resnici odjemalec potrebuje. Po naših izkušnjah je 70 odstotkov samooskrbnih sončnih elektrarn predimenzioniranih za 20 do 30 odstotkov glede na trenutno porabo, ki jo ima posamezno gospodinjstvo,“ o prevelikih SE pravijo v Elektru Celje. 

Odločitev o moči SE je bolj kot s potrebo po elektriki, pogosto pogojena z velikostjo strehe, na kateri izkoristijo maksimalno dovoljeno priključno moč, pa povedo v Elektru Gorenjska. Predvsem uporabniki, ki se ne ogrevajo z električno energijo, nameščajo večje SE, kot jih potrebujejo.

Gospodinjstva namerno porabijo več elektrike

Prevelike SE v letni bilanci ustvarijo več elektrike, kot je gospodinjstva porabijo, ker viškov ne morejo prodati, elektriko raje porabijo neracionalno, kot da bi jo brezplačno prepustila dobaviteljem. Posledično so gospodinjstva s SE bistveno večji porabniki elektrike kot gospodinjstva brez SE. 

Odjemalci, ki imajo predimenzionirane elektrarne, kupujejo porabnike, kot so električne peči, električni grelci za vodo, savne, ki električno energijo bilančno porabijo, pravijo v Elektru Celju in dodajo, da teh verjetno ne bi imeli, če ne bi imeli SE. „To pa je slabo za distribucijsko omrežje, saj se s tem povečuje konična poraba.“ 

„Uporabniki s samooskrbno sončno elektrarno imajo običajno toplotne črpalke ali dodatne električne grelce z namenom, da proizvedeno elektriko na letnem nivoju porabijo. Zato v takšnih primerih porabijo več električne energije, kot če samooskrbne sončne elektrarne ne bi imeli. Povečan odjem iz omrežja pri teh uporabnikih opažamo v zimski sezoni in v nočnem času, ko je proizvodnja sončne energije zelo majhna oziroma je ni. Posledično pričakujemo, da bo v določenih časovnih intervalih omrežje bolj obremenjeno,“ še dodajo v Elektru Gorenjska. 

V Elektru Primorska sicer ocenjujejo, da ni nujno, da se je odjem zaradi vgradnje toplotne črpalke za ogrevanje in podobnih električnih porabnikov iz omrežja povečal, celo zmanjšal se je, a hkrati pravijo, da zaradi načina obračuna obstaja precej velika verjetnost neracionalne porabe električne energije v zadnjih meseci leta, ker viškov, ki jih je na letni ravni ustvarila sončna elektrarna ne morejo prodati.

Podobno ugotavljajo v Elektru Ljubljana. „Vsekakor so gospodinjstva, ki imajo sončno elektrarno, dosti bolj elektrificirana in imajo približno trikrat večjo porabo od ostalih gospodinjstev.“ Dopuščajo tudi, da posamezna gospodinjstva po neuspešnem poizkusu prodaje viškov električne energije izbranemu dobavitelju te porabijo neracionalno v zadnjem ali zadnjih mesecih leta, kar pa je prej izjema, kot pravilo. „V večini primerov so viški proizvedene električne energije posledica nepravočasnega nakupa toplotne črpalke ali električnega avtomobila.“ 

Stroške za uporabo omrežja nosi le gospodinjstvo brez SE

Za lažje razumevanje dinamike uporabe omrežja so iz Elektra Ljubljana poslali grafikon, v katerem prikazujejo povprečno porabo običajnih gospodinjstev in gospodinjstev s SE.

Običajna gospodinjstva (modra krivulja) so leta 2022 na mesec porabila povprečno 324 kWh električne energije z minimumom okoli od 260 do 270 kWh v poletnih mesecih in maksimumom od 400 do 430 kWh decembra in januarja. 

poraba elektrike s SE in brez SE | Avtor: Elektro Ljubljana Elektro Ljubljana
Enako gibanje je pri gospodinjstvih s SE, le da ta v poletnih mesecih jemljejo (oranžna krivulja) iz omrežja okoli 650 kWh, kar je več, kot jemlje običajno gospodinjstvo pozimi, istočasno pa takrat oddajo (siva krivulja) v omrežje od 1500 do 1800 kWh, ki jih proizvedejo SE. V zimskih mesecih pa je še slabše, saj iz omrežja porabijo okoli 1900 kWh, oddajo pa zgolj delček tega. V zimskih mesecih je odjem samooskrbnega gospodinjstva iz omrežja 5-krat večji, kot odjem gospodinjstva brez SE. Stroške za uporabo omrežja pa nosi praktično samo gospodinjstvo brez SE. 

Nov obračun omrežnine bo vse silil v racionalno porabo elektrike 

Po novem stroškov za uporabo omrežja ne bo nosilo le gospodinjstvo brez SE temveč tudi gospodinjstvo, ki bo vlogo za soglasje za priključitev SE oddalo po 1. januarju 2024. Vsi elektrodistributerji se strinjajo, da je cilj novega načina obračuna omrežnine tudi gospodinjstva s SE „prisiliti“ v bolj racionalno rabo električne energije. 

„Trenutni sistem samooskrb ne prispeva k učinkoviti in racionalni rabi električne energije. Za sistem je najbolj smiselno, da sta proizvodnja in poraba pri uporabniku usklajeni. To pomeni, da uporabnik energijo, ko ima v določenem delu dneva presežke, prek hranilnikov shrani in uporabi takrat, ko jo potrebuje, ali pa prilagodi svojo porabo glede na proizvodnjo. Trenutni sistem je v popolnem nasprotju s tem,“ pravijo v Elektru Maribor. 

Novi sistem obračunavanja omrežnine za samooskrbne SE bo spremenil njihov vpliv na obremenjevanje omrežja, saj se bo zaradi plačevanja omrežnine spremenil odnos uporabnikov do porabe električne energije, so prepričani v Elektru Ljubljana.

„Sistem bo pri obračunu upošteval doseženo konično moč v 15-minutnem intervalu po posameznih blokih, torej ne bo več obračunan kot fiksni del, vezan na velikost obračunske moči varovalk. S tem bodo uporabniki usmerjeni v ustreznejšo razporeditev porabe znotraj dneva,“ pa pravijo v Elektru Primorska.  

Obračun po časovnih blokih za prav vse sončne elektrarne

A to ne bo edina sprememba za sončne elektrarne, „Moč prevzema se bo pri vseh proizvodnih napravah (ne glede na to, kdaj so bile oddane vloge za soglasja) obračunavala po časovnih blokih vsak mesec posebej, tako kot za ostale uporabnike omrežja. Posledično pričakujemo, da bodo tudi uporabniki, ki imajo samooskrbne sončne elektrarne, stimulirani k doseganju čim manjših koničnih obremenitev prevzema iz omrežja, sicer bodo plačevali večjo ceno obračunske moči,“ pravijo v Elektru Gorenjska.

Omrežje bo manj obremenjeno

Nov sistem bo manj obremenjeval omrežje, saj ne bo silil odjemalca, da viške porabi, kot se to dogaja zdaj. „Po novem bodo viški plačani po pošteni ceni, zato se bo gospodinjstvu vsekakor splačalo, da je njegova poraba bolj racionalna. Za distribucijo pa bo nov sistem veliko bolj predvidljiv glede napovedi proizvodnje in odjema, saj bo temeljil na mesečnem obračunu in ne več na letnem,“ menijo v Elektru Celje. 

V prihodnje velik padec zanimanja za samooskrbne SE

Zaradi napovedanih sprememb pri obračunu omrežnine in ukinitve net meteringa elektrodistributerji pričakujejo zmanjšanje števila vlog za individualne samooskrbe in tudi zmanjšanje njihove priključne moči, ki bo bolj prilagojena mesečni porabi posameznega gospodinjstva. 

V Elektru Maribor ocenjujejo, da se bo število vlog po 1. januarju 2024 vrnilo na podobno raven, kot je bila pred uvedbo net meteringa. Predvidevajo pa povečanje skupinskih samooskrb in pričakujejo, da bo večina novogradenj imela proizvodni vir in hranilnik. 

Na Elektru Primorska upad vlog pričakujejo tudi zato, ker dolgoročno takega pritiska ni mogoče umestiti v normalne delovne procese niti v zmogljivosti omrežja. 

Tudi v Elektru Ljubljana po novem letu pričakujejo občuten upad vlog za samooskrbo, saj se je glede na letošnjo neverjetno rast potencial kandidatov za samooskrbno elektrarno, kot pravijo, izrabil. „V začetku leta 2024 pričakujemo popolni upad vlog, čemur bo sledila počasna rast, skladna s konstrukcijo novogradenj in zahtevami nove gradbene zakonodaje (obvezna samooskrba) ter podpornimi shemami spodbujanja gradnje samooskrbnih elektrarn.“

V Elektru Gorenjska pa pravijo, da bo v prihodnje vse odvisno od spodbud za samooskrbne sončne elektrarne. 

 


 

 

 

 

Komentarjev 80
  • Bojan Lavrencic 13:28 16.november 2023.

    Problem je , da politika danes ne ve kaj hoce jutri. Ter seveda cel kup kvazi strokovnjakov po ministerstvih. Enkrat zmece cel kup denarja za subvencije za priklop na plin, potem cez noc bi plin prepovedala. Nato ta kvazi zelena ...prikaži več agenda skupaj z prisilo o nakupu elektricnih avtomobilov....in sedaj so ugotovili kar je vsem ostali ze davno bilo jasno. Da omrezje tega ne bo izdrzalo. Seveda pa mi se naprej raje dajemo denar za ameriske interese v Ukrajini namesto v posodobitev omrezja.

  • Teo Bunta 18:18 15.november 2023.

    Ali nukelarna elektrarna Krško plačuje omrežnino za oddano energijo? Hidroeletrarne? Zakaj bi jo proizvajalci solarne energije?

  • lojs 17:28 15.november 2023.

    res me zanima katerega ministra bi potegnili za jajca ... seveda ne holoba , ki se na poletih z frčoplanom dolgočasi in drka sudoku ... piza, kje ste opozicija, štrom se draži , kje je kakšen kurac, ki bi naredil ...prikaži več preiskovalno komisijo in kaj spenil ... ne nič ne bo