Pod streho > Varčna hiša
108207 ogledov

Toliko nižje bodo položnice za elektriko

Plačilo položnice. Boštjan Tacol
V prvih dneh oktobra bodo gospodinjstva prvič dobila položnice za v septembru porabljeno elektriko, ki bo obračunana po reguliranih cenah in z drugimi olajšavami. Koliko nižje bodo?

Spomnimo, od 1. septembra velja uredba o določitvi cen električne energije, na podlagi katere je vlada omejila cene elektrike za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. 

Najvišja dovoljene cene za gospodinjstva so:

  • 0,09800 evra/kWh  za enotno tarifo
  • 0,11800 evra/kWh za višjo tarifo
  • 0,08200 evra/kWh za nižjo tarifo. 

Hkrati veljajo tudi drugi ukrepi za blažitev posledic visokih cen električne energije. DDV ni več 22, temveč 9,5 odstotka, pol nižja sta trošarina in prispevek za SPTE in OVE. 

Kako se bo to poznalo na položnicah, ki jih bodo gospodinjstva v naslednjih dneh dobila za električno energijo porabljeno septembra?

Zelo različno, saj so izhodiščne cene, ki so veljale še avgusta in so bile upoštevane na septembrskih položnicah, pri dobaviteljih zelo različne.

Sprememba cen pri posameznih dobaviteljih 

Šest od devetih dobaviteljev je moralo septembra ceno električne energije znižati. Pri enotni tarifi so cene zdaj nižje od 34 pa celo do 88 odstotkov. Pri višji tarifi je padec cen od 34- do 98-odstoten, pri nižji pa od 34 do 91-odstoten. 

Dva dobavitelja sta cene v primerjavi z avgustovskimi zvišala in uskladila z najvišjimi dovoljenimi, z izjemo cene nižje tarife, ki je pri Energetiki Ljubljana še vedno nižja od regulirane. Njihovi odjemalci bodo zdaj plačevali od 15 do 37 odstotkov dražjo električno energijo, odvisno od tega, kakšno tarifo imajo. Izstopa tudi dobavitelj E3, ki je prej imel izjemno nizko ceno za nižjo tarifo, ki jo je zdaj uskladil z najvišjo dovoljeno. Tako se bo cena v tej tarifi pri njem dvignila za štirikrat. 

Nižje položnice za vse na enotarifnem merjenju

Cena električne energije predstavlja le del končnega stroška na položnici. Zato smo izračunali, koliko bodo v povprečju oktobrske položnice nižje od septembrskih. To ni odvisno le od avgustovske cene, temveč tudi od porabe električne energije. Zato smo naredili izračune za odjemalca, ki na mesec porabi 200 kWh, ter za odjemalca, ki porabita 400 oziroma 600 kWh. 

Nižje položnice bodo dobili prav vsi odjemalci, ki so izbrali enotarifno merjenje. Tudi odjemalci Petrola in Energetike Ljubljana, ki sta cene električne energije v primerjavi z avgustom zvišala, saj se pozna učinek nižjega DDV in drugih dveh dajatev. Zneski na računih pa se bodo poenotili, majhne razlike nastanejo le na račun fiksnega nadomestila, ki ga pri izdaji računa zaračinajo dobavitelji. 

Pričakovano bodo največ prihranili odjemalci najdražjih dobaviteljev, celo več kot 50 odstotkov. Tisti najbolj potratni pa še več, celo čez 60 odstotkov. Sicer pa bodo prihranki med 20 in 35 odstotki. 

Bistveno manj bodo prihranili odjemalci dobaviteljev, ki sta cene zvišala, in odjemalci GEN-I, ki je ohranil avgustovske cene za obstoječe odjemalce. Plačevali bodo približno enako visoke položnice, kot tisti, ki se jim je cena septembra znižala. 

Prihranki pri dvotarifnem merjenju manjši

Nekoliko nižja bodo znižanja pri odjemalcih, ki imajo dvotarifni sistem obračuna. V povprečju bodo položnice nižje od 15 do 30 odstotkov. Večjim porabnikom pri Petrolu pa se znesek na položnici lahko celo nekoliko poviša, odvisno od razmerja med visoko in nizko tarifo. Pri izračunih smo upoštevali razmerje VT:MT 60:40, kar je do zdaj več kot zadostovalo, da je bil račun za dvotarifno merjenje nižji od računa za enotarifno. 

Vendar se je z regulacijo cen to spremenilo. Pri majhnih in srednjih porabnikih so se stroški praktično izenačili. Oktobrske položnice bodo pri majhnih približno 40 evrov, pri srednjih pa okoli 70. Pri dvotarifnih, upoštevajoč razmerje 60:40, celo kakšen evro več. Še večja je razlika pri velikih porabnikih, saj bodo tisti, ki imajo dvotarifno merjenje plačali od dva do tri evre več kot tisti, ki imajo enotarifno. 

To pomeni, da bo treba biti v prihodnje še bolj pozoren, kdaj v gospodinjstvu delujejo veliki porabniki električne energije. Učinek dvotarifnega merjenja bo občuten, če bo gospodinjstvo več kot 40 odstotkov elektrike porabilo v času nižje tarife. 
 
Tudi na ZPS opažajo, da z vladnim odlokom določena višina cen ni v korist MT, ki je le 30 odstotkov nižja od VT in le 17 odstotkov nižja od ET. „Za primerjavo: še pred šestimi leti je bila razlika več kot 40-odstotna“, dodajajo. 

Izračuni v tabelah so inforamtivni in so seveda glede na konkretno porabo in razmerje med višjo in nižjo tarifo, lahko tudi drugačni, vendar pa dajo oceno prihrankov na položnicah. Ugotovimo lahko, da bo približno 45 odstotkov odjmemalcv prihranilo zgoli od nekaj odstotkov pša tja do 15, saj imata GEN-I in Petrol skupaj približno tak tržni delež. 

Električna vtičnica, razdelilec Pod streho Toliko se nam je v enem letu podražila elektrika


 

 
Komentarjev 1
  • radovednica 13:14 01.oktober 2022.

    To je majhen prihranek. Enostavno bi moral biti prihranek - popust izražen v obliki % na celotno vsoto računa. Pa koga brigajo vsi tisti "priveski", razen obračuna moči in porabljene energije? Dajatev za omrežje je menda že vračunana v ceni ...prikaži več porabljene energije? Ja kaj pa s tem plačujemo? A tudi vodo, ki umazana teče preko turbin in naprej?