Pod streho > Varčna hiša
80476 ogledov

Vlada sprejema novo uredbo, državljanom bo vračala smešne zneske

radiator, ogrevanje, zemeljski plin Profimedia
Ena od zavez iz interventnega zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je povračilo dela prispevka za OVE, ki se plačuje za porabljen zemeljski plin, vsem končnim odjemalcem, ki so porabo tega energenta v pretekli zimi zmanjšali. A gospodinjstva lahko dobijo le drobiž.

Zdaj je v javni obravnavi uredba, na podlagi katere bo to povračilo lahko tudi izplačano. Kaj natančno prinaša končnim odjemalcem plina in kdo bo upravičen do povračila prispevka za OVE? 

Povračilo dela prispevka OVE, če je bila poraba plina 15 odstotkov manjša

Uredba določa, da bodo do povračila prispevka upravičeni tisti končni odjemalci, ki so porabo zemeljskega plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 trajno zmanjšali vsaj za 15 odstotkov v primerjavi z njihovo povprečno porabo v enakem obdobju iz preteklih petih zaporednih let. Kot so nam potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, to velja za fizične in pravne osebe.

Če je končni odjemalec začel z odjemom zemeljskega plina pred manj kot petimi leti, se skladno z določilom uredbe upošteva povprečje za razpoložljiva obdobja. Minimalno referenčno obdobje pa je tri zaporedna leta v referenčnem obdobju od 1. oktobra do 31. marca. 

Glede na dejansko plačan prispevek OVE v omenjenem obdobju bodo lahko dobili povrnjen sorazmerni delež, to je vsaj 15 odstotkov. 

Vračevalni ukrepi niso razlog za povračilo prispevka

Vendar bodo morali končni odjemalci zemeljskega plina za povračilo dela prispevka izpolniti določene pogoje. Najprej bodo morali dokazati zmanjšanje porabe plina vsaj za 15 odstotkov, ki jih bodo sami odčitali ali pridobili pri operaterjih distribucijskih sistemov. Hkrati pa bodo morali dokazati še, da je do tega prišlo zaradi izvedenih ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 

Med ukrepi so v uredbi navedeni izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov. Skratka, dokazati morajo, da so z ukrepi dosegli trajno zmanjšanje porabe zemeljskega plina. Ob tem pa je v uredbi izrecno navedeno, da zgolj zmanjšanje porabe zemeljskega plina zaradi varčevalnih ukrepov ni upravičen razlog za povračilo prispevka. 

Ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije bo končni odjemalec moral dokazati z računi za izvedene storitve, vgrajene elemente in naprave ter gradbena dela, ki so bili izdani v letih 2022 ali 2023. 

Podrobnejši način oddaje vloge in zahtevane podatke bo določi center za podpore v javnem pozivu. Ta bo tudi pri operaterju prenosnega sistema preveril pravilnost podatkov o zmanjšanju porabe zemeljskega plina. Center za podpore bo povračilo prispevka končnemu odjemalcu nakazal v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. 

elektrika, položnice Slovenija Pod streho Naj vas ne preseneti: Vsi bomo prejeli višje položnice za elektriko in plin

Kdaj bodo končni odjemalci lahko vložili vloge za povračilo prispevka OVE in kdaj naj bi bila možna izplačila, še ni znano, saj bo uredba najprej do 26. maja v javni obravnavi, nato sledita sprejem na vladi in objava v uradnem listu. Šele po tem lahko center za podpore objavi javni poziv. 

Gospodinjstva bodo dobila povrnjen zgolj drobiž

Čeprav naj bi bila namera vlade, da nagradi končne odjemalce, ki so z ukrepi učinkovite rabe energije zmanjšali porabo zemeljskega plina, je nagrada milo rečeno smešna, vsaj ko gre za gospodinjstva. 

Glede na formulo, ki jo predpisuje uredba, smo izračunali, koliko povračila bi dobila tri različna gospodinjstva s tremi različnimi porabami zemeljskega plina, ob predpostavki, da bi vsa porabo zmanjšala zgolj za 15 odstotkov, kolikor je minimum. 

Gospodinjstvo, ki bi porabo zmanjšalo na 5000 kWh plina, bi dobilo vrnjenega natančno 0,74 evra prispevka, gospodinjstvo z novo porabo 10000 kWh, bi dobilo 1,49 evra in gospodinjstvo s porabo 15.000 kWh 2,23 evra. Prispevek OVE za vsako porabljeno kilovatno uro je namreč 0,00099 evra. 

Tudi če bi gospodinjstva porabo zemeljskega plina v zadnji zimi prepolovila, bi bili povrnjeni zneski pri novi, zmanjšani porabi 5000 kWh 2,48, pri 10000 kWh porabe pa 4,45 evra. 

Elektrika Slovenija Pod streho Velika sprememba pri računu za elektriko

Ukrep je namenjen velikim porabnikom

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so naše izračune potrdili, hkrati pa sporočili, da „gre za ukrep, ki je namenjen predvsem večjim odjemalcem zemeljskega plina, ki plačujejo večje zneske prispevka OVE. Ker je za gospodinjstva in druge odjemalce na distribucijskem sistemu ocena izračuna vračila prispevka minimalna, bo predvidoma ukrep relevanten predvsem za večje industrijske odjemalce, to so porabniki na prenosnem sistemu. Vračilo prispevka OVE za te odjemalce se ocenjuje v vrednosti  približno 4780 evrov, vendar zgolj, če bodo uspeli dokazati trajno zmanjšanje porabe plina z investicijami v povečanje učinkovite rabe in obnovljive vire energije.“

dezurni@styria-media.si

 

Komentarjev 31
  • LudvikK. 18:15 17.maj 2023.

    Tako to delajo leve vlade. Vzeli so vam cel kup keša z ukinitvijo dviga dohodninske olajšave, sledi še podražitev zdravstvenega zavarovanja, zdaj vam pa vračajo 74 centov🤣

  • bobubob 15:58 17.maj 2023.

    Vzamejo 100 in 'vrnejo' 10, plebs pa navdušeno ploska in jih voli že desetletja.

  • jakec42 14:35 17.maj 2023.

    Hasan ti si pa res za hece Janez oče slovenskega naroda, a niso to pripisovali Trubarju?!