Slovenija
98296 ogledov

"Dvajset let smo plačevali, zdaj pa ne bomo dobili nič?"

Štetje denarja, evri Profimedia
Dolgoletni zavarovanci Vzajemne, ki to zdaj niso več, ob delitvi premoženja Vzajemne ne bodo dobili ničesar.

"Več kot dvajset let, skoraj trideset, sva bila pri Vzajemni, pred kratkim sva zamenjala ponudnika dopolnilnega zavarovanja. Zdaj, ko se dopolnilno zavarovanje ukinja, pa ne bova dobila nič, tisti, ki so eno leto tam, pa si bodo delili premoženje," sta ogorčena naša bralca. V podobnem položaju je sodelavec: "Odkar sem bil študent, sem imel dopolnilno zavarovanje pri Vzajemni, pred kakšnim letom sem šel stran," pravi.

Čeprav so bili dolgoletni zavarovanci in člani, ob delitvi premoženja Vzajemne ne bodo dobili ničesar. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne predvideva, da se premoženje razdeli le med tiste, ki bodo 31. 12. 2023 člani Vzajemne.

"Predlog zakona o preoblikovanju Vzajemne predvideva delitev njenega premoženja na člane na dan 31. 12. 2023. S tem se sledi opredelitvi članov v noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), na podlagi katere se s 1. 1. 2024 ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ta novela je določila, da ostanejo vsi člani Vzajemne, katerih zavarovalne pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju bodo prenehale z dnem 1. 1. 2024, do uveljavitve zakona, ki bo uredil preoblikovanje Vzajemne, vendar ne več kot eno leto od začetka uporabe tega zakona, še naprej člani Vzajemne z vsemi pravicami, kot so jih imeli do prenehanja pogodb z Vzajemno, vključno s pravico do deleža v primeru preoblikovanja Vzajemne v delniško družbo. Predlagana rešitev sledi tudi konceptu iz 5. člena Zakona o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZPSPVZZ)," so nam pojasnili na ministrstvu za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič. 

"Vsa upravičenja iz naslova članstva v družbi za vzajemno zavarovanje so glede na veljavno zakonodajo in statut Vzajemne vezana na sklenjeno zavarovalno pogodbo, ki jo ima član pri tej družbi. Če se odloči, da pogodbo odpove, se odpove tudi vsem morebitnim prihodnjim upravičenjem iz naslova članstva. Zavarovanci oziroma člani Vzajemne, ki so izstopili iz njenega članstva pred 31. 12. 2023, so bili posredno deležni vrnitve presežnih sredstev družbe na način plačila nižje premije za zavarovalno pogodbo," so še dodali.

Vzajemna: Predlog zakona je protiustaven

Pa bi se lahko naša bralca in sodelavec ponovno zavarovali pri Vzajemni in tako pridobili pravice članov, s tem pa tudi povračilo za čas, ko so bili člani? Bi se pri delitvi premoženja upošteval tudi čas zavarovanja pred prekinitvijo? 

"Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne je trenutno v parlamentarni obravnavi. Dokler predlog ni sprejet, ne moremo komentirati specifik glede izračuna deležev niti morebitnih upravičencev do deležev premoženja. Vzajemna je Državnemu zboru podala pripombe na Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, prav tako smo argumente zoper sprejem predloga predstavili poslanskim skupinam, ki so se odzvale na prošnjo za srečanje. Predlog zakona je neustaven ter posega v svobodno gospodarsko pobudo in lastninsko pravico članov. Namesto predloga zakona Vzajemna predlaga, da se sprejme zakonodajna rešitev, v skladu s katero se premoženje, ki bo na dan 31. 12. 2023 ostalo z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, razdeli med članice in člane Vzajemne z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Takšna rešitev ne zahteva preoblikovanja Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo, s čimer članice in člani ohranijo pravico odločanja o prihodnjem poslovanju družbe. Predlagano rešitev je s plebiscitarno večino potrdila skupščina Vzajemne, ki zastopa interese in odloča v imenu več kot 800.000 članic in članov Vzajemne," pravijo na Vzajemni.

Predlog zakona je sicer v parlamentarnem postopku in je bil 9. novembra obravnavan in potrjen na odboru za finance. 

Klicni center: Prestopi niso več možni

V klicnem centru Vzajemne so nam povedali, da prestopi med zavarovalnicami niso več možni. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je res prepovedal prekinitev obstoječih pogodb, a morda bi lahko le sklenili novo in tako postali zavarovanci in člani Vzajemne. V klicnem centru so nam rekli, da ne, saj ob sklenitvi preverijo, ali je dopolnilno zavarovanje že sklenjeno.

___________

Objavljamo še 2, odstavek 20. člena zakona, ki govori o prepovedi prekinitve pogodbe dopolnilnega zavarovanja

Osebe, ki so zavarovane na podlagi sklenjene pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju s katerokoli od zavarovalnic, ki do dneva uveljavitve tega zakona (20. 7. 2023) izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne smejo, razen v primerih, ko po ZZVZZ več niso zavezane plačevati razlike med polno vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga v skladu s 23. členom ZZVZZ krije obvezno zdravstveno zavarovanje, prekiniti obstoječe pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju po določbah ZZVZZ.

Osebe, ki bi v času od začetka veljavnosti pa do začetka uporabe tega zakona postale zavezane plačevati razliko med polno vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga v skladu s 23. členom ZZVZZ krije obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko sklenejo pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju s katerokoli od zavarovalnic, ki izvajajo to zavarovanje, vendar za določen čas, do začetka uporabe tega zakona (to je to 1. 1. 2024).

Določba zakona o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (ZZVZZ-T)

janez.zalaznik@styria-media.si

Komentarjev 24
 • atamama 11:38 20.november 2023.

  Hahaha, spet špekulanti, ker so videli nekje bolje sedaj nič, pa vik in krik. Tako kot penzije privatnikov. Plačeveli najmanj sedaj pa bi veliko, fej in fuj.

 • kapibara1 10:57 20.november 2023.

  Če nisi na določen datum pri Vzajemni NE dobiš nič.. Pri Vzajemni kljub plačevanju DZZ si bil 3 mesece na suhem, predeno je valjalo..

 • Avatar Pantani2
  Pantani2 09:25 20.november 2023.

  To je nekako tako,kot če v firmi daš odpoved,potem pa še odpravnino terjaš!!!

Sorodne novice