Slovenija
8 ogledov

Kaj nam bo prineslo leto 2014?

Leto 2014 Shutterstock
Novo leto, nov začetek. Nekaj stvari, ki nas čakajo, je že znanih. Pa srečno vsem!

Od novih ministrov do novih škofov

Koalicija bo novo leto začela z novo koalicijsko pogodbo, vzporedno s tem pa bo tekla rekonstrukcija vlade: obeta se imenovanje dveh novih ministrov – za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za zdravje –, izključena ni kakšna menjava.

Že lansko leto je zaznamoval boj proti korupciji. Ker je nedavno odstopilo vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije, bomo kmalu dobili novo.

 Jeseni bomo imeli lokalne volitve, tokrat prvič v 212 občinah.

Vlado čaka kar nekaj velikih projektov. Med pomembnejšimi za državljane je gotovo priprava zdravstvene reforme in zagotavljanje vzdržnosti javne zdravstvene blagajne. Intenzivno se bodo morali lotiti tudi sanacije gospodarstva. Nove pokojninske reforme še ne bo, mora biti pa do marca pripravljeno poročilo o učinkih zdajšnje reforme.

Izbrisani bodi tudi v upravnih postopkih lahko prišli do odškodnin, zaposlenim v javnem sektorju se obeta izplačilo vsaj prvega obroka poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj.

Predvidoma februarja naj bi se sicer začela nova pogajanja za nove ukrepe za racionalizacijo v javnem sektorju od leta 2015. Nov sistem financiranja se z novim zakonom obeta tudi v visokem šolstvu.

Predvidoma do velike noči se pričakuje odločitev o tem, kdo bosta nova ljubljanski in mariborski nadškof.

Še eno leto recesije

Tudi letošnje leto bo po napovedih v Sloveniji zaznamovala recesija, čeprav naj bi se nekoliko ublažila. Napovedi se razlikujejo, večinoma pa predvidevajo od 0,7- do 1,4-odstoten padec BDP. Po mnenju ekonomistov bosta za zagon rasti nujna sanacija bančnega sistema in razdolževanje podjetij.

V prvem četrtletju je pričakovati sprejem zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki naj bi nato postopoma tudi s sprejemom strategije za upravljanje državnih naložb zaživel v praksi.

 Že v prvem polletju bi se utegnila zaključiti dva pomembna postopka privatizacije iz paketa državnih naložb za prodajo. Nova lastnika bi tako lahko po nekaterih ocenah dobila Telekom Slovenije in Aerodrom Ljubljana.

Do aprila bo v več fazah potekal prenos preostalih slabih terjatev iz NLB in NKBM ter tudi iz Abanke na DUTB. Prenosi iz Abanke se bodo začeli, ko bo ta oblikovala načrt prestrukturiranja in dobila soglasje Evropske komisije. Abanka naj bi načrt pripravila v prvih dveh mesecih leta.


Na bančnem področju mora na podlagi rezultatov pregledov bank pet bančnih ustanov, ki države še niso zaprosile za izvedbo ukrepov, do konca junija predstaviti načrte za kapitalsko krepitev. Če jim tega ne bo uspelo storiti, je vsaj v kakšnem od teh primerov pričakovati državno pomoč. Gre za Gorenjsko banko, Banko Celje, UniCredit Banko, Raiffeisen Banko in Hypo Alpe-Adria-Bank.

Strumno proti sivi ekonomiji

V novem letu bodo v ospredju tudi ukrepi za boljše pobiranje davkov in boj proti sivi ekonomiji. V začetku leta naj bi zaživela nova Finančna uprava RS, ki bo združevala davčno in carinsko upravo.
       

Nadaljevali naj bi se okrepljeni postopki davčnega nadzora po različnih dejavnostih, po 31. marcu pa se bodo predvidoma uveljavili tudi zadnji vladni ukrepi na področju pobiranja davkov. Gre za širitev davčnih blagajn na vse dejavnosti in postopno omejevanje gotovinskega poslovanja.

Veljati naj bi začela tudi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter o inšpekciji dela, katerih cilj je omejiti sivo ekonomijo na trgu dela. Z novelo zakona o davčnem postopku se bo država s 70-odstotno obdavčitvijo lotila tudi neprijavljenih dohodkov.

V novem letu je pričakovati spremembe na področju študentskega dela. Poleg nekaterih omejitev in sprememb za študentske servise naj bi bilo tudi študentsko delo vključeno v sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.
       

Pričakovati je nadaljevanje okrepljenih aktivnosti organov pregona v boju proti gospodarskemu kriminalu, pri čemer naj bi bil poseben poudarek na pregonu nepravilnosti v bančnem sistemu.

Z današnjim dnem je začel veljati zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil dosedanje nepremičninske dajatve. Zajete so vse vrste nepremičnin, davčne stopnje so različne glede na vrsto nepremičnine, davčna osnova je posplošena tržna vrednost v registru nepremičnin. Davek bo za letos odmerjen na presečni datum 1. april.

Komentarjev 4
  • ennanova 09:42 02.januar 2014.

    Še je časTisti, ki še imajo službo, in prekerni delavci naj se ne vznemirjajo. Tako ali tako ne bo množičnih odpuščanj v javnem sektorju kot v Grčiji. Tisti, ki delajo po pogodbi in zaslužijo denimo 500 € bruto na ...prikaži več mesec, bodo ob plačilu vseh prispevkov in zavarovanj prejeli celo dobrih 200 €! Še bolje je, če imajo ljudje …http://za-misli.si/kolumne/marjetka-anzic/1377-se-je-cas

  • mb 07:05 02.januar 2014.

    v EU je recesija samo v Slovenijidežela butalcev in ovc

  • Dušan Jakič 22:06 01.januar 2014.

    Čaka nas:+- 5 Afer+- 3 odstopi+- 10 obsodb, od tega +- 1 pravnomočnaitd...