Slovenija
6 ogledov

Na Morsu neustrezno zapravljali denar

razno 05.09.07 ministrstvo za obrambo, stavba, spomenik, vojak; foto:sasa despot Saša Despot
Obrambno ministrstvo je po mnenju računskega sodišča neustrezno načrtovalo in izvajalo projekt za uvedbo celovite rešitve informacijskega sistema logistike in kadrov, ki ga še po več letih od začetka ne uporablja. Za projekt so zapravili najmanj 5,3 milijone evrov.

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost in učinkovitost uvedbe celovite rešitve informacijskega sistema logistike in kadrov na Ministrstvu za obrambo v obdobju od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2014.

Računsko sodišče je ugotovilo, da Ministrstvo za obrambo projekta ni načrtovalo tako, da bi omogočilo uspešno uvedbo celovite rešitve. Vsi cilji, ki jih je Ministrstvo za obrambo navedlo v investicijskem programu, namreč niso bili opredeljeni tako, da bi bili v celoti določljivi, merljivi, dosegljivi, pomembni in časovno določeni.

Ministrstvo za obrambo v fazi načrtovanja projekta tudi ni pripravilo vse investicijske dokumentacije, ki so jo določali notranji akti, v investicijskem programu pa ni natančno opredelilo uporabniških zahtev za celovito rešitev. Prav tako ni pripravilo študije izvedljivosti projekta, čeprav je ugotovilo, da bi bilo to potrebno za določene procese, ki naj bi jih podprla celovita rešitev. Roki, ki si jih je Ministrstvo za obrambo zastavilo za izvedbo projekta, so bili postavljeni nerealno, tveganja in nekateri potrebni ukrepi za zmanjšanje tveganj pa so bili navedeni šele po pripravi investicijskega programa – v letu 2006.

Ministrstvo za obrambo bi moralo glede na kompleksnost projekta hitreje in ustrezneje ukrepati, ko so se med uvajanjem celovite rešitve pojavljali problemi. Popravljalne ukrepe je ministrstvo izvedlo že med izvajanjem revizije, nanašali pa so se na strategijo razvoja storitev komunikacijskih in informacijskih sistemov.

Računsko sodišče od Ministrstva za obrambo ni zahtevalo odzivnega poročila, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nesmotrnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi. Ministrstvo za obrambo je pripravilo načrt aktivnosti za pripravo strategije razvoja storitev komunikacijskih in informacijskih sistemov, pregled projekta uvedbe celovite rešitve in odločitev o njegovem zaključku ter načrt aktivnosti za prenos izkušenj, ki jih je pridobilo pri izvajanju projekta uvedbe celovite rešitve, na vodenje preostalih projektov.

Komentarjev 4
  • zkvazdjkrregistracijozahtevate 11:34 04.december 2015.

    Po vsem tem pa hočejo še več denarja od proračuna dobit. Banda usrana!

  • jakec1575 13:32 02.december 2015.

    To je večno metanja peska v oči javnosti. Eno leto pred zastaranjem in kakršnekoli možnosti kazenske ovadbe in obsodbe. Isto se bo zgodilo s TEŠ cez kaksno leto. Javnosti sporocimo, da pravna drzava vendar deluje, ampak ups zastaralo. Oprostite.

  • dragec 12:23 02.december 2015.

    Kdo so bili ministri za obrambo in načelniki GŠ v obdobju 2000 do 2014 ??????