Slovenija
434 ogledov

Pitna voda: "Če ne bi bilo Facebooka, ne bi vedela"

pitna voda Mojca Vukovič
"Zgodilo se je že, da sem za ukrep izvedela šele tik pred preklicem," pravi bralka. Kdo je dolžan obveščati uporabnike o motnjah v oskrbi s pitno vodo in kdaj?

"Lokalnega radia ne poslušam, zato obvestil o tem, da je treba prekuhavati vodo, ne slišim. Zgodio se je že, da sem za ukrep izvedela šele po nekaj dneh, praktično tik pred preklicem," pravi bralka. Pojav družbenih omrežij je povzročil tudi to, da objave na njih delijo upravljavci vodovodnih omrežij. "Če ne bi sledila objavam našega komunalnega podjetja na družbenem omrežju, ob zadnjem primeru ne bi vedela, da je treba vodo na našem območju prekuhavati." Ob tem se je vprašala, kdo narekuje podjetjem, ki upravljajo vodovodno omrežje, na kakšen način obveščajo uporabnike o takšnih in podobnih zadevah 

Trije načini določeni v pravilniku

Obveščanje uporabnikov ureja Pravilnik o pitni vodi, ki določa časovne opredelitve in obvezne načine obveščanja, ki jih morajo upoštevati izvajalci, pojasnjuje Ivanka Gale z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode morajo upravljavci odreagirati najkasneje dve uri po začetku veljavnosti ukrepa in uporabnike obveščati vsak dan do preklica. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da morajo sporočiti kdaj začne veljati preklic ukrepa.
Pravilnik predvideva tri načine obveščanja uporabnikov, in sicer lokalni radio, spletna stran upravljavca in/ali občine ter način, ki ga določi upravljavec. Podjetja imajo tako tudi sama možnost izbrati kanal, prek katerega bodo informacije prispele do uporabnikov. 

Včasih obveščajo tudi telefonsko

V Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija pri tem sledijo tudi razvoju digitalnih medijev, priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pričakovanju uporabnikov. Uporabniki JP Vodovod-Kanalizacija so v primeru načrtovanih del o tem obveščeni najmanj en dan prej, v primeru izrednih dogodkov pa v najkrajšem možnem času. "V večini primerov se uporabnike obvešča prek spletne strani, kjer obvestila objavljamo v rubriki Motnje na sistemu, s pisnim obvestilom, ki ga oddamo v poštne nabiralnike uporabnikov, prek radijskih medijev, kakor tudi s pomočjo obveščanja prek SMS in elektronske pošte za uporabnike, ki so na ta način obveščanja prijavljeni. Prek e-obveščanja lahko trenutno kontaktiramo uporabnike na približno 10 odstotkov odjemnih mest na naših vodovodnih sistemih," pojasnjujejo v JP Vodovod-Kanalizacija.

V Rižanskih vodovodih o vseh načrtovanih vzdrževalnih delih na vodovodnem sistemu, ki posledično povzročijo moteno oskrbo s pitno vodo, obveščajo porabnike na območju dan pred nastopom motnje prek sredstev javnega obveščanja, prek spletne strani podjetja, objekte posebnega pomena pa tudi neposredno telefonsko. "Prejemniki obvestil so, poleg odjemalcev na motenem območju, tudi drugi prejemniki s seznama, kot so center za obveščanje, vsi lokalni radii, vse obalne občine in drugi," pravijo v podjetju. V primeru izvajanja interventnih popravil, ki so zaradi specifike v oskrbi vezana na nujnost takojšne izvedbe, obveščajo na enak način kot pri načrtovanih vzdrževalnih delih, vendar šele takoj ob nastopu motnje.

Upoštevajo želje uporabnikov

Uporabnike najbolj zanima način obveščanja v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. "Uporabnike bi obveščali prek SMS-sporočil in e-pošte, radijskih medijev (Radio Slovenija, 1. program in Val 202), spletne strani www.vo-ka.si, v primeru Ljubljane tudi teleteksta TV Slovenija). Če bi se izjemne razmere zgodile na manjših vodovodnih sistemih, bi uporabili tudi obveščanja na lokalnih informacijskih točkah, ker uporabniki to želijo," pojasnjujejo v JP Vodovod-Kanalizacija.

Poleg že omenjenih radiev obvestila dajejo tudi na radia Aktual in radia Zeleni val, ker ocenjujejo, da je poslušanost teh dveh radiev večja. "Radijske postaje, za razliko izpred desetletij, niso več glavni medij za obveščanje," pravijo. Podjetje uporablja tudi Facebook profil, a bi ga za obveščanje o motnjah na sistemu uporabili le v izrednih razmerah.

Kovod Postojna ima vzpostavljenih več orodij, s katerimi zasledujejo svoj cilj obveščanja in informiranja uporabnikov. Poleg rednih objav na spletni strani in družbenem omrežju o motnjah na sistemu opozarjajo tudi z radijskimi obvestili, obvestili na videostraneh lokalne televizije, sms-sporočili in elektronskim obveščanjem. Z občinama, krajevnimi in vaškimi skupnostmi ter institucijami, kot so na primer zdravstvene ustanove in šole, v primeru motenj vzpostavijo takojšen neposreden stik. Že več let sodelujejo z lokalno radijsko postajo Radio 94, ki je v njihovem prostoru precej priljubljena, zato informacije hitro pridejo do uporabnikov, pojasnjujejo. "Radijskih objav na Radiu 94 in Radiu Koper se redno poslužujemo v primerih obvestil o motnjah in ukrepih na sistemu," povedo.

"Od lokalnih radiev obveščamo predvsem prek Radia Koper in Radia Capris, ker naša obvestila redno ažurno posredujejo poslušalcem med poročili, interventna dela pa tudi med programi," pojasnjujejo v podjetju Rižanski vodovodi. 

Pri izboru radijskih postaj je bil glavni kriterij doseči čim večjo slišnost njihovih obvestil, zato so v podjetju Vodovod Kanalizacija Celje izbrali radijske postaje, ki so najbolj poslušane na območju, kjer izvajajo GJS. Pomemben dejavnik je bila tudi starostna struktura poslušalcev. Na podlagi teh podatkov obvestila pošiljajo na Radio Celje, Radio Antena Štajerska in Radio Rogla.

V nekaterih razmerah delijo obvestila 

Kadar je na območju, ki ga upravlja Vodovod Kanalizacija Celje, omejitev ali prepoved uporabe pitne vode ter v primeru odstopanj, podjetje obvešča tudi na svoji spletni strani, obvestijo regijski center za obveščanje. "V kolikor presodimo, da je število uporabnikov tako majhno – manjša območja oziroma deli vodovodnih sistemov, da jih lahko vse obvestimo osebno (s kratkim dopisom neposredno v nabiralnik) v roku 2 ur, ta način obveščanja nadomesti obveščanje preko lokalnih radijskih postaj," pravijo v Vodovod Kanalizacija Celje.

Objekte, kot so vrtci, šole, bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov in posamezna podjetja, ki se ukvarjajo z živilsko industrijo, obveščajo ustno. "Za navedene objekte imamo pridobljene tudi podatke o kontaktnih osebah za osebno obveščanje (telefon, e-mail) za primere izrednih razmer oziroma pojava vode neustrezne kakovosti, katere uživanje bi lahko pomenilo tveganje za zdravje."

Želijo si več prijav na elektronsko obveščanje

Podjetja nudijo tudi brezplačno storitev obveščanja v obliki sms-sporočil in elektronskih obvestil. Kovod Postojna dnevnim uporabnikom pitne vode ponuja brezplačno storitev obveščanja preko sms in elektronskih obvestil. Trenutno imajo v sistemu obveščanja evidentiranih približno 1300 prijavljenih uporabnikov. Ker gre za praktičen sistem, ko so ljudje takoj obveščeni, si želijo, da bi ga uporabljalo še več uporabnikov. Sistem elektronskega in sms-obveščanja je pred kratkim dočakal prenovo, ki jo je bila deležna tudi spletna stran.

V JP Vodovod-Kanalizacija si prizadevajo, da bi čim več njihovih uporabnikov bilo vključenih v sistem e-obveščanja. Možnost prijave na novice o motnjah v oskrbi z vodo ponujajo tudi v Rižanskih vodovodih. Uporabniki so ob prijavi na novice ažurno obveščeni o aktualnih motnjah na vodovodnem sistemu.

Komentarjev 2
  • Franjo Erman 13:51 18.junij 2017.

    z prekuhavanjem se uničijo bakterije, kako je pa z kemikalijami?

  • Papaja Popi 08:55 18.junij 2017.

    Podjetja nudijo tudi brezplačno storitev obveščanja v obliki sms-sporočil in elektronskih obvestil.Vse to imamo pa vsa leta ni bilo niti enega obvestila.To je samo pesek v oči.