Slovenija
20 ogledov

Računsko sodišče: Zaradi ministrstva so morali potniki plačevati višje cene avtobusov

avtobusna postaja Anže Petkovšek
Računsko sodišče ugotavlja, da ministrstvo za infrastrukturo ni ravnalo dovolj učinkovito pri zagotavljanju javnega linijskega avtobusnega prometa. Potniki pa so na koncu celo plačevali višjo prevoznino.

Medkrajevni potniški promet, ki ga kot javno službo zagotavlja država, predstavlja 28 odstotkov prepeljanih potnikov in kot ugotavlja računsko sodišče v revizijskem poročilu med letoma 2013 in 2014 ni bil voden dovolj učinkovito. 

Ministrstvo  namreč ni  predpisalo  načina  dodatnega  financiranja javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem prometu s strani občin oziroma drugih pravnih in fizičnih  oseb,  zato  so  občine  financirale  gospodarsko  javno  službo  pod  pogoji,  ki jih je določil koncesionar, ki je opravljal prevoz na določenih linijah. V dobrem desetletju na ministrstvu za infrastrukturo, ki so ga v omenjenem času vodili Zvonko Černač, Igor Maher in Samo Omrzel, ni preverilo dejanskih potreb po prevozih, ampak so koncesije podeljevali kar na podlagi okvirnega voznega leta iz leta 2003/2004.

Od 26 do 59 odstotkov višje cene nekaterih vozovnic

Koncesionarji so bili v skladu z določili ministrstva zavezani k  uporabi neveljavne tarife prevoznin. "Ministrstvo je koncesionarje zavezalo k uporabi neveljavne tarife ter s tem oškodovalo potnike, ki so za enkratno enosmerno in mesečno vozovnico plačali višjo ceno," so opozorili na računskem sodišču. Ne glede na določila uredbe je bilo v 17. členu koncesijskih pogodb za leto 2013 določeno, da se pri določitvi cene vozovnic uporabljajo povprečne standardne tarife, ki jih je direkcija objavila leta 2007. Cena, ki jo plača potnik za enkratno enosmerno vozovnico na podlagi povprečne standardne tarife, je bila glede na različne razdalje tako višja v razponu od 26,3 odstotka do 58,6 odstotka cene.

Ministrstvo koncesionarjem plačevalo preveč

Ministrstvo je koncesionarjem za opravljanje javne službe v tem času plačevalo najvišje nadomestilo, občine pa so prispevale razliko med normirano stroškovno ceno in prihodki prevoznika. A kot ugotavljajo v revizijskem poročilu na računskem sodišču so koncesionarji le za leti 2013 in 2014 zamolčali 2.426.211 evrov oziroma 59,5 odstotka sredstev, ki so jih prejeli od občin. Posamezni koncesionarji so zato prejemali previsoka nadomestila.

Računsko sodišče ministrstvu tako očita, da niso vzpostavili dovolj učinkovitega sistema poročanja.

Komentarjev 1