Slovenija
8601 ogledov

Upoštevajo vse, ne glede na namen

Slovenija, NLB Anže Petkovšek
Tudi nakup telefona na obroke se lahko upošteva, ko je v igri odobritev kredita. Kakšno je vaše stanje, lahko preverite sami.

Informacijski sistem SISBON omogoča izmenjavo in obdelavo osebnih podatkih o komitentih bank in hranilnic, ki so uporabniki sistema in upravljavci zbirk osebnih podatkov fizičnih oseb, ki so njihovi komitenti. V sistemu se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost, in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov. 

Po podatkih Banke Slovenije je v sistem vključenih 32 subjektov, ki so se po Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) v sistem dolžni vključiti kot člani. To pomeni, da so dolžni podatke posredovati v sistem, hkrati pa imajo tudi pravico dostopa do vseh podatkov, ki se obdelujejo v sistemu SISBON. Do omejenega obsega podatkov lahko dostopajo tudi dajalci kreditov, ki pa niso dolžni poročati podatkov v sistem. "V sistem SISBON so vključeni tudi subjekti, ki ponujajo izdelke na obroke, če gre pri obročnem nakupu za obliko kreditiranja, kot je opredeljena v Zakonu o potrošniških kreditih," pojasnjujejo na Banki Slovenije. 

V sistemu so tako lahko zavedeni tudi nakupi stvari na obroke, kot je na primer nakup telefona ali televizorja, če gre za obliko kreditiranja, kot je opredeljena v Zakonu o potrošniških kreditih, in če jo opravlja subjekt, ki se je dolžan vključiti v SISBON kot član sistema. 

Od marca letos je v veljavi sprememba glede poročanja o poslih in poslovnih dogodkih. "Z marcem 2019 je stopila v veljavo sprememba pravil SISBON, ki zahteva od bank in drugih članov SISBON takojšnje poročanje spremembe podatkov. Časovno obdobje treh delovnih dni se je torej ukinilo," razlagajo na Banki Slovenije. 

Med 1. aprilom 2018 in 31. marcem 2019 je v aplikacijo Moj SISBON vpogledovalo 7.364 različnih fizičnih oseb. 

kalkulator računanje denar Slovenija Banka Slovenije zaznala prevare z veriženjem kreditov

Preverite lahko sami

Fizična oseba lahko podatke, ki se o njej vodijo v sistemu SISBON, preveri brezplačno prek spletne aplikacije Moj SISBON. "Če fizična oseba v okviru spletne aplikacije poleg vpogleda v lastne podatke želi tudi izpis v obliki pdf dokumenta, je tak izpis plačljiv," opozarjajo pri Banki Slovenije. Komitent lahko zaprosi za brezplačen izpis tudi pri članu sistema SISBON ali pri Banki Slovenije, ki mu izpisek po pošti pošljeta na želeni naslov. "Glede na majhen obseg zahtev za izpis prek aplikacije Moj SISBON, zaenkrat še ne predvidevamo drugih možnosti plačila izpisov," dodajajo na Banki Slovenije. 

Kdor ocenjuje, da so podatki v SISBON napačni, lahko zahteva popravek podatkov prek obrazca Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON. Po izpolnitvi obrazca ima na voljo več možnosti. Obrazec lahko osebno odda pri članu sistema SISBON, ki je domnevno napačne podatke v sistem SISBON posredoval. Lahko pa obrazec odda tudi pri Banki Slovenije, ki bo zahtevo posredovala pristojnemu članu sistema. Na voljo je možnost oddaje obrazca z osebnim digitalnim kvalificiranim potrdilom prek aplikacije Moj SISBON. 

Član je dolžan dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil. 

kredit | Avtor: Profimedia Profimedia

Bank ne zanimajo vzroki, ampak stanje

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora banka oceniti kreditno sposobnost kreditojemalca na podlagi njegovih prihodkov, odhodkov ter drugih finančnih in ekonomskih okoliščin. "Vpogled v SISBON razkriva podatke o poslih po transakcijskih računih, posojilih, finančnih leasingih, karticah z odloženim plačilom, kreditnih karticah, danih poroštvih, morebitnih izterjavah, davčnih, upravnih in sodnih izvršbah ipd., kar banki sicer olajša presojo pri oceni trenutne zadolženosti potencialnega kreditojemalca, ne razkriva pa vseh drugih življenjskih stroškov," poudarjajo v NLB. Zato je še bolj nujno, da stranka banki poleg rednih mesečnih obveznosti razkrije tudi morebitne druge življenjske stroške, opozarjajo. 

"V kreditno sposobnost upoštevamo obstoječe kredite in leasinge, ki so vidni v sistemu SISBON, ne glede na namen, za kaj so bili odobreni oziroma porabljeni," pravijo v Abanki. Med obveznostmi se lahko poleg drugih kreditov znajdejo tudi nakupi izdelkov na obroke. Odvisno je tudi od vrste kredita, za katerega stranka zaprosi, dodajajo pri Gorenjski banki. 

Za izpis se odločijo le redki

V Abanki opažajo, da stranke poznajo oziroma vedo za SISBON, a mu ne posvečajo večje pozornosti. "Izkušnje kažejo, da se stranke bolj zavedajo podatkov v sistemu SISBON, kadar so v SISBON poročani podatki, ki za stranko pomenijo oviro pri sklepanju novih poslov (izvršba, izterjava, zapadli dolg …)," pravijo. 

Tudi v Novi KBM opažajo, da stranke SISBON vedno bolj poznajo, k čemur pripomorejo tudi sami z ozaveščanjem o sistemu in predstavitvijo možnosti izpisa podatkov v primeru nejasnosti. 

Da še vedno obstajajo komitenti, ki se ne ukvarjajo s tem, kaj o njihovem preteklem poslovanju izhaja iz zbirke osebnih podatkov SISBON, opažajo v NLB, kjer komitente prek informativnih zloženk in plakatov seznanjajo o njihovih pravicah in o vsebini ter namenu SISBON. 

"Stranke, ki večkrat zaprosijo za kredit, so večinoma obveščene o sistemu SISBON prek naših uslužbencev. Za spletni dostop oziroma izpis dogodkov iz sistema SISBON pa se odločijo le redki," opažajo v Gorenjski banki. Največ vsebinskih vprašanj, pravijo v Sberbank, imajo stranke glede poročanja poslov in poslovnih dogodkov v SISBON. 

slovenija 27.03.2012 denar, bankovci, Evro, finance, foto: Bostjan Tacol Slovenija Najbrž se vam niti ne sanja, koliko plačujete banki

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 3
  • dusan72 02:24 04.junij 2019.

    Ne vem, kaj je tukaj čudnega? Za odobritev kredita potrebuješ nek prihodek. Če je ta prihodek že kreditno obremenjen, je torej osnova nižja. Izpostavili ste pač en GSM, katerega mesečni obrok je 2, 20 ali pa 200€. Po vaši logiki ...prikaži veči bi potemtakem stranka lahko dobil 5 kreditov pri petih bankah, ne glede na trenutno obremenitev dohodka? Zato pa smo tam kjer smo.

Sorodne novice