Slovenija
925 ogledov

Sodišče odpravilo odločbo vlade glede HE Mokrice

Izliv Krke v Savo Benjamin Kovač
Upravno sodišče je odločilo, da je vlada z decembrsko odločbo zaobšla določene normative pri sprejemu odločitve, da javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave.

V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) kot tožniki pozdravljajo zadnjo sodbo Upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice: »Sodba je znova razgalila nedopustne in pomanjkljive prakse odločevalcev, zlasti Ministrstva za okolje in prostor (MOP), pri odločanju o posegih v naravo. Sodba med drugim razkriva pomembna odstopanja od zahtev zavezujočih direktiv EU in nedopustna favoriziranja dokumentacije investitorjev,« so sporočili iz DPRS.

»Tožba je utemeljena,« je Upravno sodišče zapisalo v sodbi, s katero je odpravilo odločbo vlade RS iz 9. decembra 2020, s katero je vlada za projekt HE Mokrice potrdila prevlado javne koristi proizvodnje elektrike nad koristjo ohranjanja narave in s tem odprla možnost pridobitve gradbenega dovoljenja.

Šlo je za prvo odločanje v RS po tem posebnem postopku prevlade, ki je v EU dovoljen pod zelo strogimi pogoji po t.i. Habitatni direktivi.

Vsi potrebni postopki niso bili izpeljani

Upravno sodišče je potrdilo navedbe DPRS, da pred izdajo odločbe vlade niso bili izpeljani potrebni postopki, zlasti ne izvedene presoje vseh vplivov in posledično celostnega vpliva, ki ga bi načrtovani poseg imel na posebna varstvena območja Natura 2000, v katera posega, in na vrste.

Sodišče je pritrdilo praksi Sodišča EU, da mora presoja zajeti vse zaščitene habitatne tipe in vrste na vplivnem območju posega, kar pa se po mnenju sodišča v primeru projekta HE Mokrice ni zgodilo.

Postopki, ki so tekli na ARSO in MOP, niso zagotovili ustrezne presoje, prav tako niso bili sprejeti potrebni izravnalni ukrepi. Posledično je vlada odločitev o prevladi sprejela brez ustrezne podlage. Ob tem je upravno sodišče opozorilo: »Gre za to, da se lahko le v izjemnih okoliščinah cilj ohranjanja naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na posebnih varovanih območjih ukloni drugim posebej pomembnim razlogom javnega interesa, in sicer le pod pogojem, da so sprejeti potrebni izravnalni ukrepi za ohranitev celovite usklajenosti evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Poznavanje (vseh) posledic projekta glede na cilje ohranjanja zadevnega območja je zato nujna predpostavka za uporabo četrtega odstavka 6. člena Habitatne direktive.«

V DPRS so kritični do dela okoljskega ministra Andreja Vizjaka, ki je bil za projekt HE Mokrice zadolžen v svoji službi pred ministrovanjem in ki je javno obljubljal izpeljavo projekta v najkrajšem času, čeprav so bile strokovne presoje projekta še v teku.

dezurni@styria-media.si

Izliv Krke v Savo Spodnja Sava Slovenija Mokrice na evropsko komisijo
Komentarjev 1
  • Eleanore_Richardson 16:02 15.november 2021.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. V prvem mesecu sem prejel 21758 $ in 29467 $ v zadnjem mesecu google pay doma za 3 ure dela na dan. ... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦