Slovenija
123857 ogledov

Številne nepravilnosti pri Zpizu, mnogim napačno izplačali pokojnine

Zpiz Anže Petkovšek
Računsko sodišče je o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za leto 2020 izreklo pozitivno mnenje, a istočasno o pravilnosti poslovanja v letu 2020 izreklo mnenje s pridržkom. Od zavoda je zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

O pravilnosti poslovanja v letu 2020 je izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da zavod v notranjem aktu ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih, kar ni v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, dodatka za dvojezičnost pa ni določil glede na zahtevano stopnjo znanja jezika narodne skupnosti in dejansko uporabo tega jezika pri opravljanju dela, kar ni v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

V nasprotju s pokojninskim zakonom in zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah, to je v matični evidenci zavarovancev, v matični evidenci uživalcev pravic in v evidenci o podanih izvedenskih mnenjih, ter v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine.

Napačno odmerjene in izplačane pokojnine

To je bil vzrok, da je najmanj v 88 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino, kar je v štirih primerih vplivalo tudi na izplačilo nepravilnega zneska letnega dodatka k pokojnini in enkratnega solidarnostnega dodatka.

Pri transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam v dveh primerih v skupnem znesku 9576 evrov ni ravnal v skladu s sklepom o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida.

Odločb o priznanju pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni izdajal v rokih, določenih v zakonu o splošnem upravnem postopku in pokojninskem zakonu. Dolgov prejemnikov pokojnin in drugih zneskov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa ni odtegoval od njihovih prejemkov v skladu z izvršilnimi naslovi.

Pri nakupu materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti najmanj 704.137 evrov ter pri oddaji storitev izvedenskih mnenj ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju, v postopku prodaje stvarnega premoženja pa ni ravnal v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Zavod med revizijskim postopkom ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Zavodu je podalo tudi priporočilo za izboljšanje poslovanja.

 
Komentarjev 7
 • ana77 09:02 24.november 2022.

  Mafija kam pogledaš.

 • Avatar cvekalo
  cvekalo 15:50 23.november 2022.

  A oni to resno. Dodatek za dvojezičnost.

 • bobubob 15:09 23.november 2022.

  Delujejo zveze in poznanstva. Ja, in pravna država za 'kurje tatove' ki ne spadajo v katero od 'varovanih skupin s posebnimi potrebami in s posebnimi človekovimi pravicami' .