Slovenija
17483 ogledov

Tako bi lahko jeseni potekal pouk

šola koronavirus učenci Profimedia
Čeprav se je šolsko leto dobro končalo, so se priprave na naslednje že začele, saj bo zaradi novega koronavirusa zelo verjetno treba pouk prilagoditi.

Kako natančno bo pouk potekal v prihodnjem šolskem letu, še ni jasno, saj bo veliko odvisno od tega, kakšna bo v jeseni epidemiološka slika v državi. Ministrstvo za šolstvo bo natančnejše usmeritve šolam dalo v drugi polovici avgusta. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je osnovnim šolam, glasbenim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poslalo okrožnico glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v prihodnjem šolskem letu. Predvideli so štiri modele organizacije in izvajanja pouka, ki bi jih lahko aktivirali kadarkoli med šolskim letom. Šole morajo imeti pripravljene načrte za vse predvidene modele, izhodiščni model pa je model A. 

Učilnica Covid-19 Slovenija To je pokazala analiza šolanja na daljavo

Predvideni so štirje scenariji

Model A ne predvideva nikakršnih omejitev zaradi zdravstvenih razmer, kar pomeni, da bi se pouk izvajal tako, kot se je pred razglasitvijo epidemije. Šole bodo izvajale omenjeni model, razen če bo s sklepom vlade ali pristojne ministrice odločeno drugače. V primeru, da pride do drugačne odločitve, bodo šole s tem seznanjene po 20. avgustu oziroma kadarkoli med šolskim letom. Vse bo odvisno od tega, ali bodo zdravstvene razmere dovoljevale izvedbo takšnega modela. 

Model B predvideva, da so zdravstvene razmere takšne, da je treba upoštevati omejitve, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tem primeru mora urnik potekati tako, da se v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. To pomeni, da morajo učenci med odmori ostajati v učilnicah. Šola določi sistem prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanja šolske prehrane, evidentiranje učencev pri obveznih oziroma neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Šole morajo določiti tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene. 

V primeru tako velikega poslabšanja epidemioloških razmer, da pouka v šoli ni mogoče več izvajati za vse učence v šoli, bi se pouk izvajal po modelu C. Model C predvideva, da del pouka poteka na daljavo. V tem primeru na šoli ni dovoljeno mešanje skupin učencev. Posebna pravila veljajo za prihode in odhode iz šole, za izvajanje razširjenega programa ter druge aktivnosti. Pouk poteka v celotnih oddelkih. 

Osnovna šola Kranj | Avtor: Profimedia Profimedia

Možno pa je tudi, da se pouk izvaja le v manjših skupinah. V tem primeru bi se pouk izvajal v šoli za učence od 1. do 3. razreda oziroma tudi za učence 4. in 5. razreda, če šola lahko zagotovi ustrezne prostorske in kadrovske pogoje ob upoštevanju omejitev, ki jih določi NIJZ. Preostali razredi se v tem primeru šolajo na daljavo. Pouk na daljavo se organizira skladno s priporočili zavoda za šolstvo. Pri tem je pomembno, da vsi učitelji na šoli uporabljajo isti komunikacijski kanal do učencev, da oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk na daljavo, da šola pridobi podatke o tehnoloških in tehniških možnostih učencev za sodelovanje pri pouku na daljavo in da ravnatelj usmerja delo učiteljev. 

V primeru, da se izvaja model C, bo v glasbenih šolah potekal individualni pouk vseh predmetov ter pouk komorne igre na šoli, ves ostali skupinski pouk pa se izvaja na daljavo. 

V primeru modela D so vsi učenci doma

Model D bi se uporabljal v primeru epidemioloških razmer, ki bi zahtevale, da se pouk za vse učence organizira na daljavo. V tem primeru zavod za šolstvo pripravi priporočila za delo, v šoli pa delo organizirajo tako, da vsi učitelji na šoli uporabljajo isti komunikacijski kanal do učencev, oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk na daljavo, šola pa pridobi podatke o tehnoloških in tehniških možnostih učencev za sodelovanje pri pouku na daljavo. 

šola koronavirus učenci umivanje rok | Avtor: Profimedia Profimedia

Pripravljena sta še dva podmodela. Podmodel BC1 bi se uporabil v primeru, da učenci posameznega oddelka ali več oddelkov zaradi zdravstvenih razmer ne bi smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene učence organizira pouk na daljavo. Pouk na daljavo v tem primeru poteka skladno s priporočili zavoda za šolstvo, kot je naveden pri modelu C in D. O izvajanju pouka na šolah po tem modelu bo odločil ravnatelj na predlog regijske epidemiološke službe NIJZ po 1. septembru 2020 oziroma kadarkoli med šolskim letom. 

Podmodel BC2 bi se uporabil v primeru, da učenci posamezne šole ali več šol zaradi zdravstvenih razmer ne bodo smeli obiskovati pouka v šoli. V tem primeru bi pouk za omenjene potekal na daljavo skladno s priporočili, ki veljajo za modela C in D. Podmodel BC2 se uporablja na podlagi odločitve vlade oziroma pristojne ministrice na predlog regijske epidemiološke službe NIJZ po 1. septembru oziroma kadarkoli med šolskim letom. 

Simona Kustec Lipicer Covid-19 Slovenija Šolska ministrica o tem, kako bo jeseni potekal pouk

Zagotovili bodo dodatne računalnike

Šole morajo biti tudi s tehnološkega vidika pripravljene na novo šolsko leto, in sicer tako, da bo delo lahko normalno steklo tudi, če bo že na začetku šolskega leta epidemiološka slika slaba. Ministrstvo bo predvidoma v septembru prek Arnesa zagotovilo dodatne prenosne računalnike, ki jih bodo zavodi uporabljali pri izvedbi pedagoškega procesa, poskrbeli bodo tudi za to, da bodo zagotovljene možnosti uporabe videokonferenčnih storitev in spletnih učilnic. 

Predvideno je, da bi se v primeru izrednih ukrepov omenjeni računalniki posojali učencem oziroma dijakom, ki nimajo opreme za sodelovanje pri izobraževanju na daljavo. Dogovori tečejo tudi z nekaterimi mobilnimi operaterji, ki bi deprivilegiranim skupinam učencev in dijakov zagotovili dostop do interneta v primeru pouka na daljavo. 

Po katerem modelu bo pouk potekal, bo znano po 20. avgustu. Med šolskim letom lahko pride do menjave modela, po katerem bo potekal pouka, če pride do spremembe epidemiološkega stanja.

dezurni@zurnal24.si

 
Komentarjev 1
  • Lion007 08:04 10.julij 2020.

    E-učenje, E-Upanje E-Davki E-Maltratiranje.....

Sorodne novice