Slovenija
15163 ogledov

Tako bomo pravice na CSD-jih uveljavljali po novem

denar računalnik kalkulator Shutterstock
Informativni izračuni, ki jih je še pred mesecem dni obljubljala prejšnja ministrica, do nadaljnega odpadejo. Spremembe zakona imajo poslanci že na klopeh.

Če se vam letna pravica (na primer otroški dodatek, subvencija vrtca ...) izteče decembra 2018 ali kasneje, vloge ni več potrebno oddati, če boste vlogo kljub temu oddali, pa CSD o njej ne bo odločal, saj bo po novem CSD po uradni dolžnosti sam preveril, ali vam ta pravica še pripada. V praksi bo to za zdaj potekalo tako, da bo računalniški sistem pripravil seznam upravičencev, ki jim pravice potečejo. To velja za letne pravice iz javnih sredstev, med katere spadajo otroški dodatek, znižanje plačila vrtca, državna štipendija in subvencija malice in kosila.

Na pristojnem ministrstvu pravijo, da bo to razbremenilo CSD-je, saj jim ne bo treba sprejemati in vnašati vlog, dokler informacijski sistem ne bo deloval, tako kot je treba, pa bodo še vedno izdajali odločbe, ne informativnih izračunov.

Ročni informativni izračuni bi podvajali delo

Zakaj? Če bi uslužbenec na centru za socialno delo ročno pripravil infromativni izračun, je to vsebinsko enako, kot če bi pripravil odločbo. Če bi upravičenec vložil ugovor, bi moral izdati odločbo, vsebinsko pa bi bilo to še enkrat enako delo, kot že ob ročni pripravi informativnega izračuna, šele po izdaji odločbe pa bi imel prosilec pravico do ugovora. Vse to bi pomenilo nepotrebno dodatno administrativno delo in bi še povečalo tveganje za zamude.

"Kako hitro bo izdana odločba, je odvisno od obremenjenosti CSD-jev in od okoliščin konkretnega primera. Če o pravici, ki je potekla decembra 2018, januarja 2019 še ne bo odločeno, velja enako, kot sedaj, tj. v primeru upravičenosti do pravice, stranka pridobi pravico s 1.1.2019, samo izplačilo se zamakne v naslednji mesec (stranka prejme izplačilo za 2 meseca) pri otroškem dodatku, pri subvenciji vrtca pa stranka položnico za januar prejme šele februarja 2019, in če tudi takrat, še ni izdana odločba, plača 77% cene programa, razen če se z vrtcem dogovori drugače, za nazaj, pa vrtec poračuna preveč plačano," o te, kako hitro bodo izdane odločbe po novem, pojasnjujejo na ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve. 

S spremembami zakona so si kupili dodatno leto, nov skrajni rok za uvedbo informativnih izračunov je namreč po novem 1. januar 2020.

Zagotavljajo sicer, da je podjetje, ki skrbi za prilagoditev informacijskega sistema, izpolnil vse, kar so mu naložili.

En izračun pa je popolnoma letel iz zakona

Popolnoma bo iz zakona letel masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice, ki naj bi ga izvedli vsakega 1. septembra. Ideja je namreč bila, da se ob začetku šolskega leta preveri kar vse letne pravice. Za izvedbo bi bilo "potrebno pridobiti podatke za vse osebe naenkrat (predvideno število odločb 350.000 do 400.000, približno 750.000 oseb). Za potrebe masovnega informativnega izračuna enkrat letno bi bilo treba zagotoviti sposobnost posameznih virov (38 različnih baz podatkov) za obravnavo preko 750.000 poizvedb v okoli treh dneh – torej vsaj 250.000 poizvedb na dan. Ker ni mogoče zagotoviti, da bodo viri vzdržali pritisk masovnega informativnega izračuna, je bilo to tveganje ocenjeno kot visoko tveganje, ki ima lahko negativne posledice za upravičence (pravica ne bo pravočasno priznana) in CSD (dodatne obremenitve: nezadovoljstvo upravičencev, pojasnila upravičencem, dodatni pritiski na CSD)." Zelo verjetno CSD-ji ne bi mogli izračuna izdati in odločiti o ugovorih v dveh mesecih.

Informativni izračuni postopoma

Če so informatiki, ki jih najemajo, res storili vse, kar je bilo treba, ni jasno, zakaj decembra ne začnejo delovati vsaj mesečni informativni izračuni oziroma, kot se jim uradno reče mesečno preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic.

Ali bo po uvedbi informativnih izračunov ta avtomatično izdan tudi na primer v primeru rojstva še enega otroka? 

Odgovor bo mogoče podati, ko bo omogočena avtomatična izdaja informativnih izračunov. 

Kot je mogoče razumeti, jih bodo uvajali postopoma, saj se bodo "postopno mesečno nadgrajevali postopki odločanja, ki bodo uvajali vedno večjo stopnjo avtomatizacije odločanja (tj. odločanja s pomočjo informacijskega sistema), saj le-te s 1.1.2019 še ni mogoče zagotoviti," pojasnjujejo, o tem, kje se zatika, pa nič. Pravijo, le, da je "potrebno, da so podatki, potrebni za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic iz javnih sredstev, na vseh virih zagotovljeni in dostopni, sistem pa dobro delujoč in preizkušen pred začetkom njegove uporabe" in da to "ni zagotovljeno", saj "avtomatizacije postopkov zaradi izjemno kompleksne vsebine zakona o pravicah iz javnih sredstev ni mogoče zagotoviti v rokih, ki jih je predvidel zakon". Problem pa so tudi druge baze podatkov, saj nekaterih ministrstvo še ne pridobiva.

Če ti ne pripada, dobiš samo obvestilo, izračun po navadni pošti

Poleg formalnih razlik (na izračun podaš ugovor, na odločbo pa pritožbo) pa bo med njima tudi precejšnja vsebinska razlika. V informativnem izračunu dohodki in premoženje, ki se upošteva pri odločanju, ne bodo tako natančno izpisani, kot so v odločbi, natančnejša obrazložitev bo potrebna le, če pravici ne bo ugodeno. Ni izključeno, da bi lahko prineslo večje število ugovorov, če ljudje ne bodo vedeli, kaj se je upoštevalo pri izračunu.

CSD Šiška | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Če iz uradnih evidenc izhaja, da noben otrok ni v pisan v vrtec ali da je dijak oziroma študent končal program, za katerega je prejemal državno štipendijo, CSD ne bo izdal odločbe niti informativnega izračuna, bodo pa stranko o tem obvestili, ta pa bo lahko v 30 dneh zahtevala izdajo odločbe (na katero se je mogoče pritožiti). Enako bo veljalo za otroški dodatek, če bodo evidence pokazale, da so vsi otroci dopolnili 18 let. Kdor ne bo želel, da se preverjanje izvede, bo moral to sporočili do konca meseca pred mesecem, ko se pravica izteče.

Informativni izračun bo prišel po navadni pošti

Informativni izračun se bo dostavljalo z navadno pošto, štelo se bo, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme. Pravice se začnejo izvrševati še na dan odpreme in veljajo tudi v primeru ugovora, dokler CSD ne izda odločbe.

Vlagatelj trenutno jamči s svojim podpisom samo za podatke, ki jih od njega zahteva vloga, to so praviloma podatki, o katerih uradne evidence ne obstajajo in jih tako s strani virov ni mogoče pridobiti. Te podatke bo moral CSD še vedno pridobiti od stranke same, na primer podatki o dohodkih iz tujine ali pri otroškem dodatku - koliko časa bo otrok, ki je vključen v zavodu, preživel doma. Bolj natančen odgovor bo mogoče podati, ko bo omogočena avtomatična izdaja informativnih izračunov, pravijo na ministrstvu.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 4
  • eosss 15:58 17.oktober 2018.

    A pa bi mogoče šlo, da bi vsej tej kolobociji omogočili pošiljanje teh informativnih izračunov po elektronski pošti, na papirju pa samo tistim, ki bi to želeli. Veste koliko bi se prihranilo za papir, tiskanje, poštnino, da ne govorim o ...prikaži več ekoloških vidikih. Leta 2018 smo, 21. stoletje je to, marsikatero podjetje posluje POPOLNOMA brez papirja, naša država pa še vedno caplja tam nekje 20 let zadaj...

Sorodne novice