Slovenija
8658 ogledov

Tako o datumu dokončanja šentviškega predora pravijo na Darsu

Predor Šentvid Anže Petkovšek Predor Šentvid in nedokončani izvoz in uvoz Šentvid.
Dvanajst let od odptja šentviškega predora še vedno ni zgrajen izvoz na Celovško cesto.

Predor Šentvid je bil prometu predan že leta 2008, a projekt še danes ni zaključen v celoti - polni priključek na Celovško censto namreč ni izgrajen. 

Zdaj je prek leve priključne cevi možen le izvoz iz predora Šentvid na Celovško cesto in naprej proti Medvodam, prek desne priključne cevi iz smeri Medvod pa je mogoč uvoz v predor Šentvid v smeri proti razcepu Kozarje. Za funkcioniranje polnega priključka je treba zgraditi izvoz prek leve priključne cevi tudi v smeri središča mesta ter uvoz v predor iz smeri centra Ljubljane prek desne priključne cevi.

predor Šentvid Se res premika? Avto Ali se je pod Šentvidom res nekaj premaknilo?

Nadaljevanje projekta avtocestnega odseka Šentvid-Koseze - gradnja polnega priključka Šentvid, preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti ter razširitev Celovške ceste mimo predora - je bilo vseskozi pogojeno s pridobitvijo nepremičnin, težavo so predstavljala zlasti zemljišča. 

Dars še vedno čaka na gradbeno dovoljenje

In kakšno je stanje danes, po 12 letih? "O predvidenem roku dokončanja tega projekta bomo lahko govorili po pridobitvi gradbenega dovoljenja," pravijo pri Darsu in razlagajo, da so novembra 2018 od ministrstva za okolje v novem postopku prejeli zahtevo za dopolnitev vloge za gradbeno dovoljenje z novim potrdilom sodišča, da postopek dedovanja po pokojnem J. B. še ni zaključen. 

predor Šentvid | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Na MOP je Dars posredoval odgovor na ta dopis in priloženo novo potrdilo sodišča. "Skladno z določili ZupreP-2 bomo deponirali odškodnino, za izračun katere smo naročili cenitev pri pogodbenem cenilcu," razlagajo pri Darsu in dodajajo, da se postopek zdaj vodi skladno z novo gradbeno zakonodajo. "Predlog za deponiranje odškodnine je bil preko državnega odvetništva poslan na sodišče, ki pa o tem do danes še ni odločilo. S  strankami smo izvedli tudi razgovor in jim ponudili rešitev, ki je glede na dejansko stanje zadeve in nezaključeno dedovanje mogoča. Na MOP je bila v novembru lani opravljena ustna obravnava v novem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja."

"Lahko bi bilo izdano v doglednem času"

Gradbeno dovoljenje do danes še ni bilo izdano, a pri Darsu ocenjujejo, da bi lahko bilo v doglednem času. "Na njegovo pravnomočnost pa bo treba še počakati," poudarjajo pri Darsu, saj mora po izdaji miniti 30 dnevni rok za vložitev tožbe v upravnem sporu.

Odprtje odseka Šentvid–Koseze Slovenija GALERIJA: Avtocestno olajšanje pri Šentvidu

Polni priključek na Celovško še ni dokončan, ker še vedno ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dve stranki sta namreč zoper leta 2015 izdano gradbeno dovoljenje vložili tožbo. "Sodišče je ugodilo tožbi in razveljavilo gradbeno dovoljenje ter vrnilo zadevo na MOP v vnovično odločanje," razlagajo pri Darsu. "Ministrstvo je 2016 izdalo novo gradbeno dovoljenje, zoper katerega je bila s strani dedičev po pokojni stranki zopet vložena tožba na upravno sodišče. Upravno sodišče pa je v oktobra 2016 postopek prekinilo in na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti enega od členov pristojnega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), ki kot dokazilo za pravico graditi šteje tudi potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani postopki zapuščinski postopki po zakonu o dedovanju."

Edina pomanjkljivost predora Šentvid je prekratko delovanje aparatov za dihanje pREDOR ŠENTVID Slovenija Šentvid med najbolj varnimi

Ustavno sodišče je lani spomladi ugotovilo, da je določilo druge alineje 1. odstavka 54. člena ZUPUDPP v neskladju s 33. členom ustave, ker je izpodbijana določba pomenila prekomeren poseg v lastninsko pravico iz 33. člena ustave. Odločitev ustavnega sodišča je vplivala na odločitev upravnega sodišča, ki je tožbi ugodilo ter gradbeno dovoljenje razveljavilo in ga vrnilo v ponovno odločanje na MOP.

Po izdaji gradbenega dovoljenja bodo iskali izvajalca

"V odločbi ustavnega sodišča pa je poudarjen pomen tega določila druge alineje 1. odstavka 54. člena ZUPUDPP za graditev infrastrukturnih objektov državnega pomena in tudi v novem zakonu o urejanju prostora (ZureP-2) tako določilo ostaja poleg tega pa vsebuje tudi določbo glede plačila ustrezne denarne odmene za čas od posega na nepremičnino do izdaje odločbe o razlastitvi v primerih, ko dedovanje še ni zaključeno in dediči še niso pridobili lastninske pravice na nepremičnini," razlagajo pri Darsu. "V skladu s to določbo bo Dars izračunano odškodnino za nepremičnine v lasti pokojne stranke deponiral preko državnega odvetništva."

predor Šentvid | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Ko bo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, bodo lahko pri Darsu nadaljevali s projektom in šli v postopek priprave oziroma objave javnega razpisa za izvajalca gradbenih del. Po pravnomočnem zaključku postopkov oddaje javnega naročila bo Dars lahko sklenil pogodbo z izvajalcem del in predvidoma najpozneje v roku enega leta od uvedbe izvajalca v delo projekt tudi dokončal.

Predor Šentvid je po odprtju povzročil nemalo težav. Slovenija Zaradi Šentvida ovadenih osem oseb

"Prometna ureditev med izvedbo del bo morala biti taka, da bo, glede na dane razmere omogočila zadostno pretočnost prometa," še razlagajo pri Darsu. "Glede na navedeno in pretekle izkušnje je v tem trenutku težko in tudi nehvaležno napovedovati termin začetka del."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 13
  • barsoba 17:08 05.februar 2020.

    www.Badoo.red - spletna stran za zmenke za odrasle, ki želijo najti partnerja za seks

  • Naklonsky 10:02 05.februar 2020.

    Zanimivo. Kolektor in naši vrli gradbeniki so zgubili posel pri gradnja karavanškega predora, zato je potrebno nujno najti nov biznis.

  • rocono 08:21 05.februar 2020.

    www.Badoo.red - spletna stran za zmenke za odrasle, ki želijo najti partnerja za seks