Slovenija
472 ogledov

Takšna renta čaka 50-letno Mojco

Vročina Profimedias
Mojca ima petdeset let in se je odločila dodatno varčevati za leta, ko bo v pokoju. Odločila se je za GRAWE TROJNI A, saj je to varna in donosna rešitev, upravljajo pa ga strokovnjaki večkrat nagrajene družbe za upravljanje Security KAG. Preverite, kakšna renta jo čaka.

“Naloga vsakega od nas je, da prične čim prej varčevati za svojo pokojnino, saj je trenutno stanje pokojninske blagajne vzdržno nekje do leta 2022/2023. Kdor bo želel ohraniti primerljiv življenjski slog po upokojitvi, bo primoran razmišljati o dodatnem varčevanju,” opozarja vodja življenjskih zavarovanj pri GRAWE zavarovalnici Beni Bruči.

Pojasnjuje, da imamo na trgu veliko finančnih produktov za dodatno pokojninsko varčevanje, kot so denimo obveznice, delnice, mešani skladi, vzajemni skladi in podobno. Če bi želeli v večino teh finančnih produktov investirati, bi se soočali z visokimi stroški in s poplavo informacij, ki so običajnemu prebivalcu nepoznane. Povprečen Slovenec nima časa, dovolj znanja in denarja za investiranje v navedene finančne produkte, zato je naložbeno življenjsko zavarovanje, kot kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja, prava izbira,” pravi.

Katero življenjsko zavarovanje izbrati

Dodatno varčevanje za pokojnino je neizbežno, še vedno pa se najbrž sprašujete, kam je najbolje zaupati svoja sredstva. GRAWE zavarovalnica ponuja varno naložbeno zavarovanje z aktivnim upravljanjem vplačanih sredstev GRAWE TROJNI A, ki ga upravljajo strokovnjaki večkrat nagrajene družbe za upravljanje Security KAG.

GRAWE TROJNI A na dolgi rok omogoča doseganje višjih donosov, vaša vplačana vsota pa bo optimalno razpršena. Naložbeni proces poteka v treh fazah, ki se prilagajajo tudi starosti vlagatelja in njegovi delovni dobi. V prvih letih varčevanja se bodo sredstva zato vlagala v bolj tvegane sklade, ki investirajo v delnice, da bi bila lahko končna privarčevana vsota čim višja. V drugi fazi se vlaganje premakne v bolj uravnoteženo kombinacijo tveganja in donosa, kjer bodo sredstva investirana v mešane sklade. V zadnji letih tik pred upokojitvijo pa se investira v večinoma bolj varne naložbe, kot so obveznice.

Takšen način upravljanja sredstev omogoča doseganje višjih donosov v letih, ko je varčevalec mlajši. Hkrati pa omogoča višjo varnost privarčevanega denarja v zadnjih letih pred upokojitvijo.

Mojca bo imela visoko rento

Mojca je dopolnila 50 let in se odločila za dodatno varčevanje za lepša leta v pokoju. Odločila se je, da bo mesečno na stran dajala 150 evrov.

Kot vidimo v zgornji tabeli, bo Mojca ob štiriodstotni donosnosti ob naložbah na koncu zavarovalne dobe prejela 32.712 evrov. Če bo želela ta denar prejemati v obliki rente 15 let, bo vsak mesec dobila 215 evrov. Če bi se določila za desetletno rento pa bi prejmala 302 evra mesečno.

Ob osemodstotni donosnosti pa bi bila njena privarčevana vsota kar 45.448 evrov. To pomeni 419 evrov desetletne rente ali 300 evrov 15-letne rente.

Pri naložbenih zavarovanjih je donos odvisen od gibanja tečajev na borzi. Pri tem so izračuni zelo informativne narave. Odstotki, navedeni v tabeli, se pojavljajo kot predvidena donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja v primeru rasti finančnih inštrumentov na trgu.

Ti donosi so informativne narave in so del obrazca razkritja ključnih informacij naložbenega življenjskega zavarovanja, ki ga predpisuje Agencija za zavarovalni nadzor.

Poiščite svojega svetovalca prodaje, GRAWE poslovalnice ali pooblaščene agencije v vaši bližini in si zagotovite varno ter udobno prihodnost TUKAJ.