Slovenija
3433 ogledov

Toliko denarja lahko strankam prinese vaš glas

Denar, evri
Od uspeha na volitvah je odvisno, v kakšni meri bodo stranke dobile povrnjene stroške, ki so jih imele z volilno kampanjo.

Volilna kampanja se običajno začne 30 dni pred dnem glasovanja. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja odpreti poseben transakcijski račun, ki je namenjen zgolj sredstvom za financiranje kampanje. Račun je lahko odprt še največ štiri mesece po zaprtju glasovanja. 

Organizatorji lahko pridobivajo prispevke za kampanjo od fizičnih oseb, pri čemer so postavljene določene omejitve. Prispevek posamezne fizične osebe ne sme presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač. Organizatorji lahko pridobijo tudi posojilo pod enakimi pogoji kot vsi ostali. 

Med stroške volilne kampanje sodijo stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov, stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oglaševalskih vsebin v medijih, stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov, stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa, stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov volilne kampanje in njihove rabe ter volilne taktike ter drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne kampanje.

Stroški volilne kampanje za volitve v državni zbor ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v volilnem okraju oziroma volilni enoti, v kateri je vložena lista kandidatov oziroma v kateri kandidira posamezni kandidat. Za kandidate v volilnem okraju Hrastnik - Trbovlje, ki ima 21.322 volilnih upravičencev, tako velja, da lahko kandidati za kampanjo porabijo 8.528,80 evra. 

Eden od kandidatov v omenjenem okraju računa, da bodo stroški za njegovo kampanjo skupno znašali okoli 3.000 evrov. Stranka bo zagotovila sredstva za plakate, letake in promocijski material. Med kampanjo so oglaševali tudi v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih.

volitve 2022 volišče predčasne volitve | Avtor: Profimedia Profimedia

Po volitvah lahko dobijo povrnjene stroške

Stranke, ki bodo dobile mandate za poslance v državnem zboru, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas. Skupni znesek povrnjenih stroškov pa ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Pravica do povračila dela stroškov pripada tudi tisti listi, ki je dobila najmanj 6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. Povrnejo jim 0,17 evra za dobljeni glas v volilni enoti oziroma državi. 

Do povračila stroškov so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za poslance italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih kandidat je dobil mandat ali najmanj 25 odstotkov od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate pripadnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Število dobljenih glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, se izračuna tako, da se njegovo število točk deli s skupnim številom točk, ki so jih prejeli vsi kandidati, tako dobljeni delež pa se pomnoži s številom vseh veljavnih glasovnic.

Tako se reže pogača iz državnega proračuna

Volilni uspeh je odločilen tudi za to, koliko sredstev bodo stranke dobile iz proračuna. Do sredstev iz proračuna so upravičene stranke, ki dobijo najmanj 1 odstotek glasov volivcev. V primeru skupne kandidature dveh strank je meja postavljena pri 1,2 odstotka glasov, če skupaj kandidirajo tri ali več strank, pa pri 1,5 odstotka. 

Sredstva, ki so v proračunu namenjena financiranju političnih strank, se razdelijo na dva dela. 25 odstotkov sredstev se v enakih deležih razdeli med upravičene stranke. Preostalih 75 odstotkov sredstev pa se razdeli sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Stranke, ki so predložile skupno kandidatno listo, si delijo sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po enakih deležih.

Višina sredstev, namenjenih financiranju političnih strank, ne sme presegati 0,017 odstotka bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, se določi v finančnem načrtu državnega zbora. Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.

dezurni@styria-media.si

 
Komentarjev 6
  • Melody_Townsend 10:00 25.april 2022.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. Prvi mesec sem od Googla doma prejel 21.758 $, prejšnji mesec pa sem plačal 29.467 $ za 3-urni delovnik. To naredim ............ >>>>>>>>>> 𝑾𝒘𝒘.𝑱𝒐𝒃𝒛𝑪𝒂𝒓𝒕.𝑪𝒐𝒎

  • bobubob 20:20 23.april 2022.

    Koliko bodo lahko šele zaslužili s tem, da nas bodo Fizerju ponovno prodali za nove poskuse npr. za 'cepljenje' proti novemu covid-hepatitisu ali covid-aidsu.. ali karkoli že si bodo novo izvoljeni voluharji izmislili jeseni.....

  • ksenija7 17:03 23.april 2022.

    Pozdravljeni, Želim vam dati darilo nekomu resnemu. Elektronski naslov: curmank39@gmail.com prosim odgovori mi