Slovenija
13788 ogledov

Toliko ljudi nima dovolj denarja niti za pogreb

Pokopališče Srebrniče JP Komunala Novo mesto
Iz Javnega podjetja Žale d.o.o. in Pogrebnega podjetja Maribor smo pridobili podatke, koliko ljudi nima po smrti dovolj denarja za osnovni pogreb.

Leta 2017 sta Gospodarska zbornica Slovenija in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za gospodarstvo, uskladili osnovne standarde in normative za osnovni pogreb, ki jih morajo upoštevati vsi upravljavci pokopališč.

V Mariboru najmanj 759 evrov

Hkrati je bilo sprejeto, da je »osnovni pogreb« socialna kategorija, vezana na višino izredne denarne pomoči. Če želite po smrti osnovni pogreb, mora na računu ostati vsaj 759 evrov v Mariboru. V Pogrebnem zavodu Maribor pojasnjujejo: z vlogo se lahko zaprosi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino - dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 804,36 evrov) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino - en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 402,18 evra), oziroma skupaj 1.206,54 evrov.

Žara | Avtor: Shutterstock Shutterstock

slovenija 17.10.12. radarji v mariboru, hitrost, cesta, mesto, nocni promet, luc Po petih letih Avto V Mariboru milijon evrov vreden "pogreb"

"V Pogrebnem podjetju Maribor vse tri načine najosnovnejših pogrebov zagotavljamo pod višino izredne denarne socialne pomoči, njihove cene pa so naslednje: osnovni pogreb z žaro je 822,66 evrov, osnovni pogreb s krsto je 892,55 evrov in osnovni pogreb z raztrosom pepela na pokopališču 759,18 evrov." Stroške pogreba poravna naročnik pogreba. Če naročnika ni, ali pa nima denarja, je stroške pogreba dolžna poravnati občina, če je umrli imel stalno prebivališče na območju občine ali če je umrl oziroma bil najden na področju občine pa stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti. 

Število socialno ogroženih v Mariboru narašča

"V Pogrebnem podjetju Maribor se trudimo, da vsakemu umrlemu zagotovimo dostojen pogreb, zato v skladu s svojim družbeno odgovornim ravnanjem opravimo del storitev za socialno ogrožene brezplačno," pojasnjujejo in dodajajo, da število teh pokopov nekoliko narašča, letos so jih izvedli 18. Vsi so pokopani v grobnici na pokopališču Pobrežje, ki jo je v celoti obnovilo in doniralo Pogrebno podjetje Maribor.

Pokopališče | Avtor: Profimedia Profimedia

Krsta Ugodno Svet Črni petek izkoristili tudi v pogrebnem zavodu

Še drugi stroški

Osnovni pogreb na pokopališču Žale v Ljubljani stane 396,97 evrov, to pa v primeru pokopališča Žale ni končni strošek, ki ga ima naročnik pogreba. "V skladu z ZPPDej stroški 24 – urne dežurne službe, prevozov, upepelitve in kontrolnega mrliškega pregleda pred upepelitvijo niso del stroškov osnovnega pogreba ter zato v tej ceni niso zajeti, saj se dogajajo pred pogrebom. V tej ceni tudi niso zajete nadstandardne pogrebne storitve in izdelki (pevci, govorci, fotografiranje, cvetje, okrasna žara, žarna niša, itd.)," so pojasnili za Žurnal24. Prav tako v ceni niso zajeti stroški eventualno potrebne odstranitve nagrobnih obeležij pred pogrebom ali odvoza cvetja po pogrebu. 

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom. Za izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč ali varstveni dodatek). Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Do pomoči so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom.

Iz družbe Žale so nam pojasnili, da osnovni pogreb v skladu z ZPPDej obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. Ta osnovni pogreb predstavlja minimum, ki še zagotavlja dostojni pogreb. V Mestni občini Ljubljana (MOL) ga opravi šestčlansko pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča. V skladu z zakonom plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne denarne socialne kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne socialne pomoči po smrti družinskega člana, ki ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.

Sveče | Avtor: Profimedias Profimedias

Pogrebna slovesnost praviloma javna

Kaj se torej zgodi s tistimi, ki nimajo dovolj denarja za pogreb? Ali so na primer prijatelji oziroma znanci obveščeni, kdaj in kje bo raztrosen pepel pokojnega? Direktor družbe Žale mag. Robert Martinčič pravi, da je pogrebna slovesnost praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba. V tem primeru upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti pokojnika. 

niki lauda sramota Magazin Tako nespoštljivo so se nekateri obnašali na pogrebu Nikija Laude

Zakon tudi določa, da če naročnika pogreba ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno bivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno bivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

Za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) lahko zaprosi družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji in ki je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic oziroma katerega lastni dohodek ni presegel 606 evrov oziroma dohodki družine niso presegali 909 evrov. Za pridobitev omenjenih izrednih denarnih socialnih pomoči je potrebno vložiti vlogo pri pristojnem centru za socialno delo v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

peter lindbergh Magazin Na tem pogrebu se je trlo manekenk in drugih znanih obrazov

Evidence svojcev, ki nimajo denarja za naročilo pogreba, ne vodijo. Če svojec nima denarja za naročilo pogreba, lahko kateri koli center za socialno delo zaprosi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino). "Pri nas ne beležimo povečanja število odločb centrov za socialno delo za pogrebnino. Število teh odločb je zanemarljivo, saj v povprečju prejmemo eno odločbo na mesec," zaključuje Martinčič.

Komentarjev 8
 • kapibara 09:56 24.december 2019.

  Zapustiš svoje telo v medicinske zadeve.. žlahta nima stroškov.. medicini se te pa ja znajo znebit...

 • Avatar Lissimessa
  Lissimessa 00:06 23.december 2019.

  Ne veste, kje najti žensko za eno noč? Pridite >>> www.Bredhot.Com

 • Avatar križar
  križar 22:52 22.december 2019.

  Pa kerga normalnega zanima lasten pogreb?Če se me morjo znebit,ko škripnem je vseen kam me fuknejo,lahko tut v Savo za futr ribam!