Slovenija
7627 ogledov

Zaradi smrtno nevarnih situacij zapirajo cesto

Stop znak Shutterstock
Cesta bo zaprta mesec dni. Zapora je nujna zaradi zaščite brežin na cesti.

V ponedeljek, 23. julija, predvidoma po 9. uri bodo za mesec dni zaprli glavno cesto Godovič - Spodnja Idrija v Zali, pri Jeličnem Vrhu. Cesta bo predvidoma zaprta do 20. avgusta. 

Direkcija za infrastrukturo je ocenila, da so razmere na omenjenem odseku tako nevarne, da je odlaganje začetka del na poznejši čas nesprejemljivo. V preteklih mesecih sta se namreč na omenjenem odseku zgodili dve smrtno nevarni situaciji, ko je na mimo vozeče vozilo padla skala. 

Na območju je tako nujno potrebno izvesti ukrepe za zavarovanje prometa, zdravja in življenj uporabnikov na tem območju. Na delu območja, na katerem je bilo evidentirano padanje kamenja in skal, je sicer predvidena izgradnja galerije, so pa postopki priprave projekta in izbire izvajalca še v teku, zato je začetek gradnje predviden v prihodnjem letu.

zapora Zala | Avtor: Direkcija za infrastrukturo Direkcija za infrastrukturo

Lovilni sistemi in mreže

V mesecu dni, koliko bo predvidoma zaprta cesta, bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale vgrajeni podajno lovilni sistemi in sidrane ter viseče mreže. S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča v času gradnje galerije. Zavarovanje je bilo predvideno že pred tem, zaradi varovanja gradbišča galerije. 

V času zapore bo približno dva kilometra naprej proti Idriji, od km 6,500 do km 6,950 še eno gradbišče, kjer bo potekala izvedba podajno lovilnih sistemov in sidranih ter visečih mrež.

cesta Idrija Godovič Zala Julija Slovenija Za mesec dni bodo zaprli glavno prometnico

Na delu bodo delavci alpinisti

Pred namestitvijo podajno lovilnih sistemov in mrež bodo brežino očistili drevja ter odkrušenega kamenja in skal. Ta pripravljalna dela bodo zaradi izjemno zahtevnega terena izvedli delavci alpinisti. Izvajali jih bodo predvsem ročno in tako, da kontrolirano prožijo labilno kamenje in skale, ki nato padejo na cesto, na kateri bodo namestili predhodno posekano drevje in grmovje in s tem zaščitili vozišče pred poškodbami.

Glede na velikost območja in oceno zahtevnosti čiščenja (količino materiala) ter ob predpostavki, da ne bo nepredvidenega krušenja večjih skal, ki bi ob padcu poškodovale vozišče, direkcija ocenjuje, da bodo za izvedbo potrebovali mesec dni. Če bodo dela tekla po pričakovanjih in če ne bo poškodb vozišča, bi lahko po štirinajstih dneh - natančneje 6. avgusta - sprostili izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj. V tem času naj bi bile večje labilne skale z brežin že odstranjene. Do zamud lahko pride zaradi vpliva podnebnih dejavnikov. V primeru močnejšega dežja namreč lahko na območje nanesee večje količine materialov. 

cesta Idrija Godovič Zala | Avtor: PrtScr Drsi PrtScr Drsi

Delali bodo od zore do mraka

Dela bodo izvajali ves svetli del dneva, saj gre za zelo pomembno cestno povezavo. Na direkciji želijo, da se popolna zapora ceste čim prej nadomesti s polovično zaporo. Ostala dela mora namreč izvajalec izvesti tako, da je možen enosmerno izmeničen promet. V času, ko obstaja tveganje za promet ali ko je to potrebno zaradi manevrskega prostora, na primer, za dvigovanje mrež in podajno lovilnih ograj, pa bo izvajalec izvedel krajše 15-minutne popolne zapore. Ta dela bodo predvidoma trajala 80 dni.

Spremembe na avtobusnih linijah

Podjetje Nomago je prek svoje Facebook strani obvestilo o spremenjenih trasah posameznih linij v času zapore. "V tem času bomo avtobusne prevoze opravljali prek obvoza, in sicer po cesti iz Idrije prek vasi Dole in Medvedjega Brda do Godoviča ter obratno. Na tej liniji bodo vozili manjši 20- ali 30-sedežni avtobusi. Zaradi daljšega obvoza pričakujemo cca. 15-minutne zamude tako ob prihodu v Idrijo iz smeri Godoviča kakor tudi ob prihodih v Ljubljano iz smeri Idrije," so sporočili.

Bistvene spremembe bodo na naslednjih linijah: 
-    Linije iz Bovca in Tolmina za Ljubljano bodo obratovale iz Cerkna prek Škofje Loke v Ljubljano ter obratno. Razporejeni bodo 50-sedežni avtobusi. Manjši avtobusi bodo vozili iz Cerkna prek Idrije in po obvozu v Ljubljano ter obratno. V Cerknem bo vzpostavljena obojestranska povezava.
-    Liniji ob 10:45 Idrija–Ljubljana in ob 12:15 Ljubljana–Idrija se v času zapore ukineta.
-    Linija Idrija–Ajdovščina–Nova Gorica bo obratovala samo iz Godoviča. Potniki bodo lahko zjutraj koristili avtobus ob 5:35 iz Idrije v Ljubljano. V Godoviču bodo prestopili na avtobus za Ajdovščino. Enako velja ob povratku ob 15:05 iz Godoviča v Idrijo.
-    Vsi odhodi iz Idrije ostanejo nespremenjeni v smeri Godoviča, razen za prevoz delavcev EBM Papst Podskrajnik, ko bodo odhodi za Podskrajnik 15 minut prej. Prav tako bodo odhodi za prevoz delavcev Rotomatike in Kolektorja iz smeri Zadlog za Idrijo 10 minut

Tovornjake čaka dolg obvoz 

V času popolne zapore se promet za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t preusmeri na državne ceste na relaciji Godovič–Kalce–Logatec–Žiri–Idrija, kjer bo promet potekal dvosmerno ter bo voden s pomočjo začasne prometne signalizacije.

Popolna zapora od 23. julija 2018 do 20. avgusta 2018 na cestah - G2-102, odsek 1034 Sp. Idrija - Godovič (od km 5,215-8,900)

Tovorna vozila nad 7,5 t se preusmerijo na državne ceste na relaciji Kalce–Logatec–Unec–Postojna–Razdrto–Vipava–Nova Gorica–Kanal–Tolmin–Dolenja Trebuša–Idrija, (do 1.8.2018 in od 15.8. do 20.8. 2018). V terminu od 1. avgusta do 14. avgusta 2018 bo za tovorna vozila nad 7,5 t omogočen enak obvoz, le da bodo preusmerjena na AC priključek Vrhnika.

Za intervencijska vozila na nujni vožnji bo omogočen obvoz preko občinskih cest.

Delna zapora bo od 6. avgusta do 21. decembra 2018 na cestah - G2-102, odsek 1034 Sp. Idrija - Godovič (od km 6,480-6,920 in od km 8,220-8,715)

Kratkotrajne popolne zapore v trajanju do 15 minut naenkrat bodo od 21. avgusta do 21. decembra 2018 na cestah G2-102, odsek 1034 Sp. Idrija - Godovič (od km 6,480-6,920 in od km 8,220-8,715). Omenjene zapore bodo izvajali med 8.30 in 15.00 ter med 17.00 in 19.00. 

Direkcija uporabnike prosi, naj spremljajo informacije o stanju na cestah, ki jih bodo sporočali preko prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Komentarjev 5
  • Avatar Zala
    Zala 21:55 22.julij 2018.

    @smejka ... nomago.si/files/shares/spremenjeni-vozni-redi/vr-bovec.pdf

  • smejka 18:16 22.julij 2018.

    Kako bo potekal avtobusni prevoz (Bovec-Tolmin-Ljubljana ?