Slovenija
19979 ogledov

Zato Luka Mesec delavcem noče podaljšati dopusta

Luka Mesec Flickr
Eden od državljanov je vladi predlagal zakonsko podaljšanje dopusta. Želje se ne bodo uresničile.

Na spletno stran predlagam.vladi.si je prišla pobuda, da bi število plačanih dni osnovnega dopusta dvignili na 23-25 dni. Razlog naj bi bil v tem, da so delavci vidno utrujeni in potrebujejo več časa za počitek.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec, so pobudo zavrnili in navedli razloge, zaradi katerih bodo ohranili trenutno ureditev.

Zavrnitev pobude državljana je ministrstvo zavrnilo z navedbo, da količino dopusta določa Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003.

shod za zaščito otrok in družin Slovenija Primc nabral več kot 30 tisoč podpisov, to mu je zabrusil Mesec

"Glede na izpostavljeno lahko ugotovimo, da ureditev pravice do letnega dopusta v ZDR-1 sledi namenu in ciljem pravice do plačanega letnega dopusta, kot je urejena s členom 7(1) Direktive 2003/88/ES. Ob tem še dodajamo, da ZDR-1 glede izrabe letnega dopusta določa, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti," so zapisali na ministrstvu.

"Na tem mestu naj poudarimo, da ZDR-1 določa zgolj zakonski minimum pravic delavca iz delovnega razmerja. Z avtonomnimi pravnimi viri, torej s kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca in pogodbami o zaposlitvah pa je mogoče izvirno določati tudi tiste pravice, ki jih zakon ne določa, ali pa določati višjo raven pravic, kot je določena z zakonom in avtonomnimi pravnimi viri," so dodali.

"Na koncu velja dodati, da je bil ZDR-1 del celovite reforme trga dela v letu 2013 in je bil sprejet kot rezultat kompromisov med socialnimi partnerji, zato bi vprašanje morebitne spremembe zakonske ureditve pravice do letnega dopusta zahtevalo preučitev in uskladitev tudi s socialnimi partnerji," so potencialen dodaten zaplet ob morebitnih spremembah opisali na ministrstvu.

Letni dopust v posameznem koledarskem letu po veljanih določbah ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število letnega dopusta delavca pa je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

So primeri, ko delavcu pripada pravica do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Gre za starejše delavce, invalide, delavce z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavce, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke. Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Pravico do dodatnih dni letnega dopusta določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) tudi za delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti ter za nočnega delavca.

Komentarjev 8
  • rd2dmk2 14:00 13.oktober 2022.

    kaj se spet repenčite. določena je zakonska minimalna vrednost, tako kot je določena minimalna plača. a majo dohtarji minimalca ? a majo delavci 18 dni ? JOK !! mal poglejte dodatke. na male otročiče, pa na delovne pogoje, pa na ...prikaži več izobrazbo pa na delovno dobo, pa na delo z osebami.. nekateri imajo krepko preko 50 dni dopusta.. ker ima delovni mesec 22 delovnih dni ( 174 ur ) so doma 2 meseca na leto. kaj še hočete. da delajo dva meseca na leto ??

  • lojs 12:55 13.oktober 2022.

    delo je vrednota in delo se plača. državna administraciuja naj ppa zaposli še tisče birokratov na csd in na zzzs , ma ne vem , same babe, kje so dedci

  • R_D 12:43 13.oktober 2022.

    Javni sektor ima vsaj 30% več dopusta kot ZS. Mesec je gnoj vseh gnojev. Vi ga pa še kar volite.