Uporabno
201 ogledov

Dobrodelni sklad Intese Sanpaolo tudi v Sloveniji s projektom 'Hrana brez odpadkov' za pomoč prizadetim v epidemiji

Sanpaolo bank Sanpaolo bank
Projekt 'Hrana brez odpadkov' poteka pod okriljem dobrodelnega sklada Intese Sanpaolo ter v sodelovanju s slovensko banko hrane - SIBAHE, neodvisno humanitarno organizacijo, ki skrbi za zbiranje in razdelitev hrane pomoči potrebnim ljudem, za najbolj ranljive skupine oziroma vse, ki si zaradi oteženih življenjskih razmer ne morejo privoščiti ustreznega nakupa hrane.

Dobrodelni sklad Intese Sanpaolo, ki večino svojih mednarodnih virov namenja projektom in pobudam v državah, kjer je skupina Intesa Sanpaolo prisotna prek svojih hčerinskih bank, se je v lanskem letu osredotočil na projekte, s katerimi so podprli posameznike in skupnosti, ki jih je prizadela kriza koronavirusa. Sklad je tako konec leta 2020 podprl projekt 'Hrana brez odpadkov', ki ga je razvila italijanska banka hrane v sodelovanju s slovensko in madžarsko banko hrane. Celotna vrednost projekta znaša 80.000 EUR.

Projekt, ki poteka v obeh državah, je namenjen predvsem sodelovanju in izmenjavi znanj in izkušenj o načinih shranjevanja in distribucije hrane, da bi učinkovito pomagali predvsem pri ljudeh, pri katerih je pandemija virusa povzročila hude socialne stiske. To bo pripomoglo k učinkovitejšemu sodelovanju z morebitnimi donatorji, ki ponujajo pomoč v obliki hrane ter izboljšalo in okrepilo notranje logistične procese in odnose z institucijami, da bi zagotovili takojšnjo in stalno podporo čim večjemu številu ljudi, ki so potrebni pomoči.

S pomočjo omenjenega projekta bo slovenska banka hrane povečala zbiranje in distribucijo hrane za 10 %, s čimer bo, poleg obstoječih 10.000 upravičencev, s hrano oskrbela dodatnih 2.500 ljudi v stiski. Donacija dobrodelnega sklada Intese Sanpaolo bo nedvomno pomagala slovenski banki hrane pri širitvi svoje dejavnosti po Sloveniji, še posebno v območjih, kjer je ta trenutno slabo prisotna ali pa je sploh ni.

Predsednik uprave Intese Sanpaolo Bank, Jozef Kausich, je sodelovanje v mednarodnem dobrodelnem projektu pospremil z izjavo:

"Ponosen sem, da lahko tudi naša banka, ki je članica skupine Intesa Sanpaolo, sodeluje v številnih projektih, ki jih podpira matična banka. Preko teh projektov lahko naredimo nekaj dobrega in koristnega v državi, kjer poslujemo. Kriza koronavirusa je prizadela mnoge, nekatere pa pahnila v brezposelnost in v močno čustveno stisko. Celotna skupina je začutila odgovornost, da se odzove na stisko prizadetih in projekt za zbiranje hrane je le eden od številnih drugih pobud. Prednost tega, da smo del velike mednarodne bančne skupine, se ne kaže samo v tem, da lahko našim strankam vedno ponudimo sodobne in konkurenčne bančne rešitve, temveč tudi v tem, da se lahko učinkovito in hitro odzovemo na potrebe okolja, ko je to najbolj potrebno."

----------------------------------------------------------------------------------

Sklad za dobrodelne in socialno-kulturne prispevke, ki ga opredeljuje statut Intesa Sanpaolo, koordinira predsednik upravnega odbora banke in dovoljuje dodelitev dela nerazdeljenega dobička v dobrodelne namene in za podporo projektom, ki se ukvarjajo s solidarnostjo, socialno koristnostjo in vrednostjo posameznika. Skladno z načeli etičnega kodeksa Skupine je cilj s skupnostjo deliti osredotočenost banke na posameznike, človekove pravice, ekonomsko in socialno solidarnost, trajnostni razvoj, varstvo okolja in spodbujanje kulturnih pobud v prid zapostavljenim skupinam. Denarna podpora se dodeli po izbirnem postopku na podlagi posebnih meril in vključuje lokalne donacije (za zneske do 5.000 EUR) za podporo projektom in pobudam, ki imajo lokalni vpliv, pa tudi centralne donacije (za zneske nad 5.000 EUR) za podporo večjim projektom. Ta dejavnost je del prizadevanj Skupine za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, določenih v Agendi Združenih narodov do leta 2030.

Več informacij na: https://group.intesasanpaolo.com/en/social/charity-fund