Uporabno
3668 ogledov

Kako najenostavneje do upravičene odškodnine zaradi izbrisanih delnic?

Denar Profimedia
Sprejetje Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) novembra lani je izbrisanim delničarjem vlilo upanje za prejem upravičene odškodnine.

Dolgoročne posledice bančne krize leta 2008 so čutne še danes, zelo boleče so tudi za mnoge lastnike delnic in obveznic naših največjih bank, ki so bili izbrisani. "V Sloveniji je skoraj sto tisoč nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank," ugotavlja Dorian Planinšec iz podjetja Visoka odškodnina Planinšec d.o.o., ki se že 13 let ukvarja z odškodninskim pravom. V večini gre za male delničarje, ki so kupili podrejene obveznice in prednostne delnice v slovenskih bankah.

Sprejetje ZPSVIKOB konec preteklega leta sedaj izbrisanim lastnikom obveznic in delnic vliva novo upanje, da bodo za nastalo škodo prejeli odškodnino. Odgovore kako najenostavnejše in najhitreje do nje preberite v intervjuju s Planinčcem.

Denarno škodo zaradi izbrisa lastništva delnic in obveznic je utrpelo skoraj 100.000 delničarjev.

Kolikšne so bile vrednosti izbrisanih obveznic in delnic?

Nakupne vrednosti izbrisanih obveznic in delnic so znašale cca 27,00 EUR/delnico.

Čas za uveljavitev nadomestila ali tožbe bo kratek. Kaj svetujete izbrisanim delničarjem in kdo jim lahko pomaga pri tožbi?

Sodišče | Avtor: Profimedias Profimedias
Delničarjem svetujemo, da se čim prej obrnejo na specializiranega pravnika, ki jim bo pomagal urediti vso potrebno dokumentacijo v skladu s sprejetim interventnim zakonom. V kolikor tožba in z zakonom pogojena dokumentacija kot priloga k tožbi ali izvensodnem zahtevku ne bo pravočasno vložena, ne bo prišlo do plačila odškodnine v sodnem postopku ali pavšalnega nadomestila kot izvensodna poravnava v izvensodnem postopku. Ker bo časovni rok na splošno izredno kratek, predlagamo, da oškodovanci ne odlašajo s svojimi pravicami, če želijo uspešno rešiti svoja zakonska upravičenja.

Rok za vložitev odškodninskega zahtevka za pavšalno nadomestilo, ki predstavlja 80 odstotkov vrednosti ocenjene odškodnine, traja le tri mesece in je začel teči že 19. decembra 2019, ko je vstopil v veljavo Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.
- Dorian Planinšec, Visoka odškodnina Planinšec d.o.o.

Časovni rok za vložitev tožbe s pravilno predloženo dokumentacijo (zavedati se moramo, da bo potreben tudi določen čas za pridobivanje zahtevane dokumentacije – v ta namen se bodo vzpostavile virtualne podatkovne sobe) bo predvidoma do konca leta 2020, sicer bo zadeva absolutno zastarala. Časovni 7 mesečni rok bo začel teči predvidoma v sredini meseca marca, ko se bodo vzpostavile že omenjene podatkovne sobe.

Kakšni so začetni stroški oškodovancev?

Pri nas stranke nimajo začetnih stroškov. Plačani smo na podlagi dogovorjene provizije, ki je vezana na uspeh v samem postopku. Izbrisani imetniki delnic ali obveznic bodo imeli le strošek sodne takse (v primeru vložitve tožbe) ki pa se v primeru uspeha v pravdi povrne in se jo bo plačalo šele po pravnomočnosti sodbe o temelju.

Zakon tako omogoča hitrost in gospodarnost postopka, ki bo zagotovljena tudi s kolektivnostjo postopka, kar pomeni, da skupni pooblaščenec v imenu večjega števila nekdanjih imetnikov vloži eno tožbo, v kolikor bo teh vsaj 30, bo sodna taksa prepolovljena.

kalkulator računanje denar | Avtor: Profimedia Profimedia
Kolikšno višino odškodnin pričakujete?

Vrednost delnice se bo vrednotila po vrednosti delnice, ki je bila na zadnjem knjigovodskem revidiranem letnem poročilu pred sprejetjem izrednega ukrepa v mesecu aprilu 2013. Koliko bo natančno ta vrednost, se bo vedelo ob vzpostavitvi virtualnih podatkovnih sob v mesecu marcu.

Pravniki nudijo podporo pri vseh postopkih

Kakšna je vloga vas kot zastopnika tožnika, za kaj boste poskrbeli in kaj bodo morali storiti izbrisani delničarji?

Vsem strankam bomo pomagali pri pridobivanju ustrezne dokumentacije. Nekdanji oz. razlaščeni delničarji bodo s pomočjo naših navodil pridobili ustrezno dokumentacijo in izpolnili potrebne vloge. Nato bomo spisali in vlagali zahtevke ali nudili vso potrebno podporo za izvensodne zahtevke za pavšalna nadomestila. Spisali bomo večinoma odškodninske zahtevke, nudili pravna zastopanja ipd.

Zakaj se naj bi izbrisani delničarji obrnili prav na vaše podjetje?

Posebej smo se specializirali za področje izbrisanih delničarjev, saj ga spremljamo že dve leti. Preučili smo vse možnosti glede samega dogajanja in vključili tudi pomoč strokovnjakov na bančnem področju, ki nam pomagajo kot zunanji pogodbeni sodelavci. Torej smo tim pravnih in bančnih strokovnjakov. Vsak zakon je potrebno znati zelo dobro interpretirati in razumeti prakso, ki je v tem primeru tako pravna kot bančna. Vsekakor smo strokovni in cenovno zelo ugodni, saj se poplačamo šele ob izplačilu.

V kolikor ni uspeha, ni tudi našega plačila za opravljeno storitev.
- Dorian Planinšec, Visoka odškodnina Planinšec d.o.o.

Vrhovno sodišče | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Bi radi še kaj dodali?

Zagotovo je smiselno najeti pravnika za pomoč pri sami vložitvi zahtevka ali tožbe. Vsekakor gre za izredno kratek časovni rok v katerem bodo nekdanji imetniki lahko sprožili postopek, kar pomeni, da bo verjetno veliko ljudi, ki ne bodo pravočasno ozaveščeni ali se sami aktivirali, ostalo brez zakonsko upravičenih nadomestil, ki jih omenjeni sprejeti zakon omogoča kot popravo krivic, katere so se jim zgodile zaradi razlastitve vplačanih delnic in obveznic v letu 2013 z izrednim ukrepom, ki ga je sprejela banka.

Želite izvedeti še več o izbrisanih delničarjih in njihovih izkušnjah? Obiščite forum spletne strani med.over.net Odškodnine in zavarovalnice.