Uporabno
4116 ogledov

Kako vam pomaga nezgodno zavarovanje v primeru nezgode otroka?

Zavarovalnica Triglav Zavarovalnica Triglav
Štiri odstotke otroških nezgod se konča s trajnimi posledicami, med najpogostejše poškodbe pa sodijo zvini sklepov, poškodbene rane in zlomi. Kako vam lahko v teh primerih pomaga nezgodno zavarovanje otrok?

Nezgodno zavarovanje krije težje poškodbe

Zavarovalnica izplača nadomestilo za težje poškodbe, če je zavarovanec utrpel težjo poškodbo, ki je navedena v Tabeli težjih poškodb. V tej tabeli so zajete poškodbe, ki otroku ali mladostniku pustijo trajne posledice, kot so npr. težje poškodbe glave, hrbtenice, notranjih organov (jetra, ledvice, želodec …), izgube udov ali organov (izguba vranice, izguba prstov…), izguba vida ali sluha ipd. Tabela težjih poškodb je sestavni del Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje mladih.

Primer: Otrok je nezgodno zavarovan pri Zavarovalnici Triglav. V nezgodi si poškoduje vranico. V Tabeli li težjih poškodb je za poškodbo vranice določeno nadomestilo v višini 20 % od zavarovalne vsote, ki je na zavarovalni polici določena za težje poškodbe. Če znaša zavarovalna vsota za težje poškodbe 40.000 evrov, bi znašalo nadomestilo v primeru poškodbe vranice 8.000 evrov (20 % od 40.000 evrov).

Pomembno pa je poudariti, da če zavarovana oseba zaradi nezgode utrpi težjo poškodbo, za katero nadomestilo po Tabeli težjih poškodb znaša 50 ali več odstotkov, zavarovalnica izplača 2-kratnik nadomestila za težje poškodbe. Torej, če znaša nadomestilo za težje poškodbe 67 %, bi pri zavarovalni vsoti za težje poškodbe 120.000 evrov izplačali 160.800 evrov (120.000  x 67 % = 80.400 x 2).

Poškodba, nesreča, nezgoda, zdravje | Avtor: Profimedia Profimedia

V okviru nezgodnega zavarovanja otrok in mladih se lahko otroci in mladi do 26. leta starosti zavarujejo za primer:

  • težjih poškodb, opredeljenih v Tabeli težjih poškodb (le-ta vključuje poškodbe hrbtenice, težje poškodbe glave, izgubo vranice, popolno izgubo vida na enem ali obeh očesih, izgubo palca na nogi ter druge poškodbe, ki pustijo trajne posledice v obliki invalidnosti);
  • nezgodne smrti (le otroci starejši od 14 let);
  • zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb (opredeljeno v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb).

V Tabelo zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb pa so umeščene poškodbe, ki zavarovani osebi večinoma ne puščajo trajnih posledic, temveč le začasno nesposobnost za obiskovanje šole, za športne aktivnosti, gibanje ipd. Takšne poškodbe so denimo zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom stegnenice, zvini sklepov, izpahi sklepov, poškodbe mišic, vezi in tetiv (npr. ruptura kolenskih vezi, ruptura Ahilove tetive, ruptura meniskusa…), pretres možganov, izguba stalnega zdravega zoba in podobno.

Vas zanima nezgodno zavarovanje zase ali za vaše otroke? Več o akcijskih ponudbah paketov nezgodnega zavarovanja Zavarovalnice Triglav preverite TUKAJ.

Otrok poškodba | Avtor: Profimedia Profimedia


Kaj je nezgoda?

A prvi in ključni pogoj pri izplačilu zavarovalnine je ta, da mora zavarovalnica pripetljaj, ki je pripeljal do lažje ali težje poškodbe, opredeliti kot nezgodo. Zavarovalnice v pogojih nezgodnega zavarovanja predvsem natančno opredeljujejo okoliščine tega dogodka.

Nezgoda je namreč nenaden, nepredviden in od vaše volje neodvisen dogodek. In zanjo velja, da se lahko jasno določi, kdaj in kje se je zgodila. Tako na primer bolečina ali poškodba, ki je posledica kroničnih obolenj, in pa težave, ki so pri posamezniku prisotne že od prej in dlje časa, niso tretirane kot nezgoda in v tem primeru do izplačila zavarovalnine niste upravičeni.

Primer: S prijateljem sta šla skupaj teč. Njega že dlje časa med tekom pestijo bolečine v kolenu in vsakič, ko teče, je huje. Vi med vajinim tekom padete in se poškodujete. Tako na koncu oba pristaneta pri zdravniku – prijatelj zaradi že dlje časa prisotne bolečine v kolenu, ki je postala neznosna, vi zaradi zvina gležnja ob padcu. Oba sta nezgodno zavarovana, a le vi ste upravičeni do izplačila zavarovalnine, saj ste le vi imeli nezgodo.

denar inflacija | Avtor: Profimedia V Sloveniji imamo še vedno zelo visoko inflacijo. Profimedia

Nezgodo prijavite pravočasno

Če hočete uveljavljati pravice iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja, morate pravočasno sprožiti postopek. Zavarovalnici morate pisno prijaviti nezgodo čim prej, najkasneje pa pred potekom treh let od nezgodnega dogodka. Vsekakor pa morajo biti poškodbe ugotovljene najkasneje v prvem letu po nezgodnem dogodku.. 

Uveljavljanje zavarovalnine iz naslova nezgodnega zavarovanja mladih je enostavno, izplačilo pa hitro. Za prijavo nezgode je potrebno izpolniti le obrazec Prijava nezgode iz zavarovanja otrok in mladih in priložiti zdravstveno dokumentacijo, iz katere je razvidna poškodba oz. diagnoza. V večini primerov za prijavo nezgode zadostuje že prvi izvid, iz katerega je razvidna poškodba oz. diagnoza in ni potrebno čakati zaključka zdravljenja ter prilagati celotne zdravniške dokumentacije, ki jo pridobite v postopku zdravljenja..

Zavarovalnica bo nato na podlagi prejete prijave in zdravstvene dokumentacije nadalje ugotavljala, če je poškodba res posledica nezgode, ter na podlagi zavarovalnih pogojev, Tabele težjih poškodb ali Tabele zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb določila ustrezno izplačilo.

Poškodba, nesreča, nezgoda, zdravje | Avtor: Profimedia Profimedia

Do izplačila tudi v primeru, ko otrok ni odsoten od pouka

Zavarovalnica Triglav izplača nadomestilo za poškodbe, ki so opredeljene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb v višini, kot je določeno v posamezni tabeli, ne glede na to, ali je otrok oziroma mladostnik zaradi poškodbe odsoten od pouka ali predavanja ali ne. Odsotnost od pouka oziroma predavanja ni pogoj za izplačilo zavarovalnine. Vendar pa nezgodno zavarovanje mladih ne vključuje dnevnega nadomestila, nadomestila za bolnišnični dan in kritja stroškov zdravljenja.

Primer: Vaš šolar si v nezgodi zlomi podlahtnico, a kljub mavcu obiskuje šolo in je upravičen do izplačila zavarovalnine. V Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb je določeno, da se za zlom diafize podlahtnice (ulne) izplača nadomestilo v višini 15 % od zavarovalne vsote, ki je na zavarovalni polici določena za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe. V primeru, da je zlom operativno zdravljen, se pripadajoče nadomestilo podvoji.

Če znaša zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe 2.500 evrov, bi znašalo nadomestilo v primeru zgornje poškodbe 375,00 evrov (15 % od 2.500,00 eur), če pa bi bil zlom še operativno oskrbljen, bi nadomestilo znašalo 750 evrov.

Podrobneje si o akcijskih paketih nezgodnih zavarovanjih otrok in mladih, ki vam jih nudi Zavarovalnica Triglav, preberite TUKAJ.