Uporabno
128 ogledov

Motoristi, pozor! Do odškodnine tudi zaradi neurejenih cestišč

poraVnava.si poraVnava.si
Med ljudmi, ki niso motoristi, se je razvil predsodek, da je za številne njihove nesreče kriva hitrost. A temu ni vedno tako. Številni motoristi so nadzor nad vozilom izgubili tudi zaradi neprimerne in nevzdrževane asfaltne podlage.

Zato je ob takšnih dogodkih, ko motoristi presodijo, da bi za nesrečo lahko bila kriva nevzdrževana cesta, dobro, da se obrnejo na strokovnjake podjetja poraVnava.si. Pravniki, z dolgoletnimi izkušnjami se srečujejo s takšnimi primeri praktično celo motoristično sezono. Postopek dokazovanja, da motoristi niso krvi za nesrečo, je zapleten. Motoristi, kljub temu z njihovo pomočjo lahko računajo na odškodnino.

poraVnava.si | Avtor: poraVnava.si poraVnava.si

Motoristična sezona, ki traja nekje od aprila do oktobra na ceste privabi številne motoriste. Kot kaže zadnja dostopna statistika, je število registriranih motornih vozil okrog 130.000. Pred 10 leti je bilo motorističnih navdušencev okrog 87.000.

Policisti so med motoristi v preteklem letu ugotovili 6.789 kršitev cestnoprometnih predpisov. Vse več je številk na najbolj črni statistiki. V letu 2021 je na naših cestah umrlo 33 motoristov, v letu 2020 je bilo teh 22.

A da ne bomo delali krivice, za nesrečo ni vedno kriva hitrost ali pomanjkanje izkušenj.

Izven motoristične sezone marsikateri voznik izgubi občutek za vožnjo.  Poleg tega v začetnih mesecih sezone  asfaltna podlaga še ni optimalna za varno vožnjo. Zaradi zimskega posipanja so ceste še polne peska, vremenske razmere pa so povzročile udorne jame. In nesreča se lahko zgodil  zgolj zaradi neurejenega cestišča.

poraVnava.si | Avtor: poraVnava.si poraVnava.si

Motoristi naj takoj po nesreči pokličejo strokovnjake podjetja poraVnava.si

Pristojne službe, ki imajo v upravljanju ceste morajo skrbeti za njihovo urejenost in izpravnost, a teorija se večkrat razlikuje od prakse.

V podjetju poraVnava pravniki praktično celo motoristično sezono obravnavajo takšne tipe prometnih nesreč. Postopki in dokazovanje, da je krivec res neurejena vozna podlaga, so zapleteni. A ne, nemogoči poudarjajo v podjetju. In apelirajo na motoriste, da jih v takšnih primerih pokličete takoj po prometni nesreči.

Pravniki navajajo dva primera, ko je moral upravljavec cest (v dotičnih primerih Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) priznati odgovornost. Strokovnjaki podjetja poraVnava.si navajajo, da je v omenjenih primerih cesta bila zglajena do te mere, da motoristi niso imeli optimalnega oprijema.  Direkcija je priznala, da je v tem primeru opustila dolžnosti.

Udeležencem je bila, kljub zapletenemu postopku in zahtevnemu dokazovanju, izplačana odškodnina. Eden od udeležencev celo ni imel sklenjenega zavarovanja AO+, a je bil do odškodnine vseeno upravičen.

[video: 10721 / ]

Motoristi ne pozabite na zavarovanje AO+

Kljub pozitivno rešenemu primeru omenjenega motorista, strokovnjaki za odškodnine priporočajo sklenitev zavarovanja AO+. Motoristi in ostali vozniki imajo s to polico krite nekatere poškodbe voznika, tudi če je za nesrečo kriv sam.

V primeru najhujšega scenarija – smrti, so do odškodnine za duševne bolečine upravičeni tudi svojci. Zavarovanje AO+ omogoča odškodnino svojcem tako v primeru samoudeležbe kot tudi v primeru, če je za nesrečo kriva tretja oseba ali vozilo.

S poraVnavo do odškodnine zaradi neurejenega cestišča

Kot smo že omenili so motoristi lahko upravičeni do odškodnine v primeru takšnega tipa prometne nesreče. Postopek mora obvezno voditi izkušen pravnik, ki lahko dokaže, da za nesrečo res ni kriva neprilagojena hitrost.

V primerih, ko je vozna podlaga neprimerna in ko je dokazovanje opustitve zakonskih dolžnosti upravljalca uspešno, je tudi Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da voznikom ni mogoče očitati premajhne skrbnosti.

Vselej Policija opozarja, da morajo motoristi prilagoditi način vožnje poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste. Ne smejo zanemariti preglednosti, vidljivosti, prometnim razmeram. Udeleženci v prometu morajo vožnjo prilagoditi stanju vozila in svojim vozniškim sposobnostim.

Po besedah pristojnih na Generalni policijski upravi, motoristi in ostali vozniki niso odgovorni za prometno nesrečo, če je do nje prišlo zaradi objektivnih dejavnikov in ni imel vpliva, da bi se nesreči izognil ali jo preprečil. 

Zato je nujno potrebno, da policist na kraju prometne nesreče pred odločitvijo o prekršku, vedno ugotovi vsa dejstva in zbere vse dokaze, dodaja Policija.

poraVnava.si | Avtor: poraVnava.si poraVnava.si

Motoristi: obrnite se na strokovnjaka

V primerih, ko motoristi ocenijo, da bi za nesrečo lahko bilo krivo cestišče, naj pristojne na to še posebej opozorijo. Takoj po prometni nesreči naj se udeleženci nesreče obrnejo na strokovnjake za odškodnine. Tudi ob najmanjših poškodbah (odrgnine, podplutbe in bolečine udov) oškodovancem lahko pripada odškodnina.

V podjetju poraVnava se zavedajo zapletenosti postopka, tako v smislu dokazovanja dejanskega stanja, kot tudi pravne argumentacije. Motoristi in ostali udeleženci v prometu se zato obrnite na strokovno pomoč, ki je v podjetju poraVnava.si dosegliva 24 ur na dan na telefonski številki 080 13 14 ali obiščite spletno stran poraVnava.si