Uporabno
488 ogledov

Nezgodno zavarovanje: Kako ga izbrati?

Zavarovalnica Triglav Zavarovalnica Triglav
Največ pozornosti namenite nadomestilu za trajno invalidnost.

"Ali otrok zares potrebuje nezgodno zavarovanje?" je vprašanje, ki si ga ob začetku šolskega leta postavljajo številni starši. Tudi če se zanj odločite samo iz razloga "raje plačam teh nekaj deset evrov, kot da se mu kaj zgodi", izberite zavarovanje, ki vam bo v primeru nezgode zagotovilo ustrezna kritja. Zveza potrošnikov Slovenije priporoča, da največjo pozornost namenite trajni invalidnosti. Kaj točno to pomeni, preverite v nadaljevanju.

Težje poškodbe pustijo trajne posledice

Naj vas ne zmede, ko pri pregledu ponudbe nezgodnih zavarovanj otrok in mladine Zavarovalnice Triglav ne boste našli kritja trajne invalidnosti. Pri Zavarovalnici Triglav namesto tega kritja ponujajo kritje za težje poškodbe in kritje za zlome izpahe in ostale poškodbe. 

Zavarovanje težjih poškodb krije tiste posledice poškodb, ki zavarovani osebi pustijo trajno obliko invalidnosti. Takšne poškodbe so npr. izguba vranice, popolna izguba vida na enem očesu, izguba palca na nogi, težja poškodba glave itd.

Zavarovanje zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb krije posledice poškodb, ki zavarovani osebi večinoma ne puščajo trajnih posledic, temveč le neko obliko prehodne nesposobnosti za opravljanje svojega dela. Takšne poškodbe so denimo zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom trtice, poškodbene rane večje od 1,5 cm – oskrbljene s šivi ali lepljene (vulnus), izguba stalnega zdravega zoba, zvini sklepov, izpahi sklepov, poškodbe mišic, tetiv in vezi (npr. ruptura kolenskih vezi, ruptura Ahilove tetive, ruptura meniskusa,…) itd.

Preverite vsa kritja, ki jih ponuja Zavarovalnica Triglav v paketu nezgodnega zavarovanja otrok in nezgodnega zavarovanja mladih.

Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe in znaša ustrezen %, ki je določen v Tabeli težjih poškodb ali v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb.

Če na primer zavarovalna vsota za težje poškodbe znaša 45.000 EUR, bo zavarovalnica denimo za primer poškodbe vranice izplačala 20 %, to je 9.000 EUR.

Npr. za zlom podlahtnice, ki predstavlja pri otrocih eno najpogostejših poškodb, pa izplačala 15 % zavarovalne vsote, ki velja za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe. Ob predpostavki, da je zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe 2.500 EUR, bi bila višina nadomestila 375 EUR.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza in ni potrebno čakati, da se zdravljenje zaključi.

4% otroških nezgod se po podatkih Zavarovalnice Triglav konča s trajnimi posledicami, preverite infografiko.

Podvojeno izplačilo nadomestila za težje poškodbe

Vrednost nezgodnega zavarovanja se najbolj izkaže v primerih, kadar se morate soočiti s hudimi posledicami nezgode otroka. Dodatni stroški, ki jih lahko povzroči takšna nezgoda, so nepredvidljivi in lahko močno obremenijo družinski proračun. Takrat ni pomembna samo visoka zavarovalna vsota za težje poškodbe, pač pa tudi višina izplačila.

Zavarovalnica  Triglav v okviru akcijske ponudbe nezgodnih zavarovanj za otroke in mladino za vsako poškodbo, ki ima za posledico več kot 50-odstotno invalidnost, izplača 2-kratnik nadomestila za težje poškodbe. Tako bi npr. zavarovalnica za primer, ki bi zapustil posledice v višini 80 %, izplačala 160 % zavarovalne vsote za težje poškodbe.

Kako zavarovalnica ugotavlja, ali je poškodba res posledica nezgode? Preverite v članku.

Kaj pa dnevno nadomestilo?

V preteklosti smo dnevno nadomestilo izplačali za čas, ko je bil otrok nesposoben za opravljanje svojega rednega dela – to je obiskovanje šole. Poleg tega se je dnevno nadomestilo izplačalo za čas, ko je bil otrok prisoten v šoli z imobilizacijo (mavec, longeta, šivi).

Novo nezgodno zavarovanje mladih ne vključuje več dnevnega nadomestila v takšni obliki. Po novem ga izplačamo za vse tiste poškodbe, ki so določene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb. Višina nadomestila že predvideva okvirni obseg odsotnosti od pouka glede na zahtevnost poškodbe.

Če pojasnimo na primeru zloma roke: Po predhodnem zavarovanju je otrok za primer zloma roke, ki je bil oskrbljen z mavcem ali longeto, prejel dnevno nadomestilo za vsak dan odsotnosti od pouka oziroma imobilizacije roke. Pri novem zavarovanju bi za primer zloma podlahtnice dobil izplačano 15% zavarovalne vsote za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe. Pri paketu C, kjer ta zavarovalna vsota znaša 2.200 EUR, bi izplačilo tako znašalo 330 EUR. Pri paketu A, kjer zavarovalna vsota za tovrstne poškodbe znaša 1.100 EUR, bi izplačali 165 EUR. V primeru, da bi bila poškodba operativno zdravljena, pa se pripadajoče nadomestilo zviša še za 30 %. Torej v primeru paketa C za dodatnih 99 EUR.

Izvedite še več o nezgodnem zavarovanju otrok in nezgodnem zavarovanju mladih Zavarovalnice Triglav.

Kako torej izbrati?

Paketne ponudbe akcijskih nezgodnih zavarovanj za mlade običajno ne omogočajo poljubne izbire zavarovalnih kritij in prilagajanja višine zavarovalnih vsot teh. Takšne prilagoditve so mogoče pri individualnih zavarovanjih, kjer se premija računa za vsak primer posebej. Pri akcijskih nezgodnih zavarovanjih otrok in mladine pa zavarovalnice oblikujejo pakete, ki so prilagojeni najpogostejšim tveganjem in omogočajo enostavno in hitro sklepanje. Tako se lahko odločate zgolj med posameznimi paketi in primerjate ponudbo različnih zavarovalnic.

Strokovnjaki Zavarovalnice Triglav, ki spremljajo ponudbo na področju nezgodnih zavarovanj, predlagajo, da zavarovanje za otroka izberete po naslednjih korakih:

  1. Izberite želeno višino zavarovalne vsote za težje poškodbe. Seveda boste pri tem upoštevali tudi premijo, ki ste jo pripravljeni plačati, a vendarle premislite, kakšen znesek bi vam v primeru hudih posledic sploh predstavljal pomoč.
  2. Preverite višino in način izplačila. Predvsem se prepričajte, pri kateri stopnji invalidnosti zavarovalnica prične dejansko izplačevati progresijo in kako visoka je.
  3. Primerjajte višine dodatnih kritij. Ko ste izbrali zavarovalno vsoto za težje poškodbe, ki glede na premijo zagotavlja najboljše kritje, primerjajte še višine ostalih kritij, ki so vključena v posameznem paketu, kot so zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe ter nezgodna smrt pri zavarovanju mladih, ki so že dopolnili 14. leto starosti.
  4. Upoštevajte dodatne ugodnosti. Zavarovalnice v pakete vključujejo dodatne ugodnosti in kritja. Pri Zavarovalnici Triglav je to na primer paket ŠPORT za 100-odstotno kritje za nezgode, ki se otroku, lahko pripetijo pri športu, tudi če se z njim aktivno ukvarja in je član športnega kluba. Zavarovanje zagotavlja tudi storitev asistence po nezgodi. Ta med drugim vključuje organizacijo termina  zdravniškega pregleda pri izvajalcih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pri zasebnikih (pregledi, preiskave, fizikalne in govorne terapije) ter informacije o kontaktnih podatkih zdravnikov, specialistov, ki vam nudijo nasvete v primerih, kadar imajo otroci različne posledice zaradi nezgode.

Kaj pa popusti?

Zagotovo je pomemben dejavnik pri odločitvi za zavarovanje tudi cena in ne nazadnje zvestoba določeni zavarovalnici, sploh če ste imeli z njo dobro izkušnjo. Oboje smo upoštevali pri paketu nezgodnega zavarovanja Nezgoda Komplet, ki omogoča nadstandardna kritja in uvrstitev zavarovanja v Triglav komplet.

Ob sklenitvi tega zavarovanja na novo vam na premijo pripada dvojni Triglav komplet popust. Če vam na primer vsa zavarovanja, vključena v Triglav komplet, prinesejo 13 odstotkov popusta, se vam pri sklenitvi Nezgode komplet prizna 26 odstotkov popusta na premijo. Če zavarovanje Nezgoda komplet obnavljate, se popust ne podvoji.

Hkrati pa bo sklenitev tega zavarovanja v vaš celoten Triglav komplet prinesla še dodaten odstotek popusta. Ob upoštevanih popustih se premija tako lahko precej približa premiji za zavarovanje v paketu D, zavarovalna vsota pa je bistveno višja. Primerjava različnih ponudb se torej splača.

Ne veste, kakšen je vaš popust na zavarovanja, ki jih imate vključena v Triglav komplet? Podatek lahko preverite na vsakem računu za sklenjeno zavarovanje, pri katerem ste izkoristili ta popust, recimo zavarovanje avta ali stanovanja. Lahko pa ga dobite tudi, če pokličete na brezplačno številko 080 555 555.

Velikim družinam dodatno priznamo 20 % popusta, če hkrati sklenejo zavarovanje za tri ali več otrok.

Preverite ponudbo nezgodnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.