Uporabno
169 ogledov

Spoznajte naravno moč v sebi in vašemu timu

Bazo.si Bazo.si
Sodelovanje in timsko delo sta pomembni veščini, ki sta nujno potrebni za uspešno in produktivno delovno okolje vsakega podjetja. Zapustite meje svojih zatohlih pisarn, napolnite se z energijo in pri svojem team buildingu izkoristite vse kar ponuja neokrnjena narava Kočevskega gozda.

Ste pripravljeni na razvoj bolj globokih medosebnih odnosov in dolgotrajno povečane delovne učinkovitosti vašega tima?

Pri oblikovanju aktivnosti teambuildinga izhajamo iz moči narave, s katero smo kljub tehnološkemu napredku še vedno močno povezani in jo nujno potrebujemo tako za naš obstoj kot za dobro psihofizično počutje. Timom ponujamo priložnost, da prestopijo svojo cono udobja, spoznajo svoj skriti potencial, izboljšajo komunikacijske in prilagoditvene sposobnosti in začnejo tvoriti bolj globoke medosebne odnose.

Bazo.si | Avtor: Bazo.si Bazo.si

Raziskave kažejo, da pisarniško delo, dolgi delavniki, tehnologija in zabrisane meje med službenimi ter domačimi obveznostmi povečujejo stres, izčrpanost, anksioznost in depresijo pri zaposlenih. Preživljanje časa v naravi je sprememba, ki jo vaš tim nujno potrebuje!

Narava predstavlja enega najpomembnejših virov za osebni razvoj posameznika in tima saj izboljša:

Psihofizično zdravje

Številni zdravilni učinki narave izvirajo iz petih čutov in vsaj treh ne senzoričnih poti to so: vid, zvok, vonj, okus, dotik, zrak obogaten z zdravilnimi fitoncidi in pozitivnimi mikroorganizmi.[1]

Preživljanje časa v naravi  zmanjšuje stres in raven kortizola. Zmanjša srčni utrip, krvni tlak, mišično napetost, jezo in strah ter spodbuja prijetne občutke. Na zdravje tudi vpliva boljša kakovost zraka, večjo telesno dejavnost, večjo socialno kohezijo.

Bazo.si | Avtor: Bazo.si Bazo.si
Komunikacijo in produktivnost

V naravi se mora tim drugače organizirati kot bi se moral organizirati na delovnem mestu in pri izvrševanju delavnih nalog. Podjetja lahko v team building aktivnosti vključijo različne ekipe, kar članom omogoča sodelovanje s člani tima, s katerimi običajno ne delajo vsak dan. S pravo izbiro iger in aktivnosti se lahko odnosi, ki so se oblikovali tekom aktivnosti prenesejo nazaj v pisarno in izboljšajo komunikacijo in sodelovanje med različnimi timi. Člani tima pa se tudi spopadejo z izzivi, kjer je nujno potrebno, da se znajo medsebojno sporazumeti in rešiti problem.

Medosebne interakcije, sodelovanje in povezanost tima

Naravno okolje izpostavi vsakega posameznika in vsem članom tima postavi enake pogoje. V naravi ni več tipične hierarhije, ki velja na delovnem mestu kar omogoča vsakemu, da poda svoje mnenje in prisostvuje k reševanju skupinskega izziva. V naravi se več ni mogoče skrivati za sodelavci in biti tiho kot je to značilno za številne situacije, ki se odvijajo v sejnih sobah.  Izzivalne in zabavne igre team buildinga ustvarjajo pozitivno izkušnjo, kar spodbuja občutek pripadnosti in večji občutek smisla kar je popolnoma kombinacija za razvoj uspešne kulture posameznega tima.

Odkrivanje skritih talentov

V manj formalnem in manj nadzorovanem okolju, pridobijo zaposleni prostor za izražanje. Spretnosti in osebnostne lastnosti posameznika nenadoma preidejo v ospredje, kar lahko opazijo tudi ostali člani tima. Posledično člani tima spoznajo vidike ostalih članov, ki so bili prej morda prikriti in razvijajo boljše razumevanje drug drugega. Naše team building aktivnosti so posebno zasnovane tako, da omogočajo posameznikom, da pokažejo veščine, kot so; komunikacija, reševanje problemov, vodenje, načrtovanje, razvijanje strategij,  odzivanje in učinkovito prilagajanje na različne situacije.

Razvoj tima

Učinkovit razvoj tima poteka v petih fazah. Preživljanje časa v naravi in sodelovanje v aktivnostih, ki imajo jasen cilj, vsebujejo določen časoven pritisk ali pridih tekmovanja omogoča idealne pogoje, da skupina uspešno preide vseh pet faz razvoja. Tako vzpostavljen razvoj tima je mogoče prenesti nazaj v delovno okolje.

Bazo.si | Avtor: Bazo.si Bazo.si

Pozornost, spomin, kreativnost

Izkušnje v naravi povečujejo kognitivne sposobnosti in izboljšujejo kognitivno funkcijo. Že samo gledanje slik narave lahko izboljša sposobnost usmerjanja pozornosti. Raziskave tudi kažejo, da hoja v naravi odpira prost pretok idej in povečuje ustvarjalnost.

Za vsakogar

Ne glede na vaše psihofizično stanje pripravimo team building aktivnosti, ki vam bodo omogočile ravno pravšnji izstop iz cone udobja. Team building aktivnosti se razlikujejo glede na velikost in vrsto tima. V primerih, ko se tim ves čas spreminja, je poudarek na razvoju sposobnosti posameznikov za prilagajanje svojih veščin in sposobnosti posameznika, da učinkovito deluje znotraj enega tima ali številnih timov. V primerih kjer je tim relativno statičen je poudarek na prizadevanjih za izboljšanje odnosov in sposobnosti sodelovanja med člani tima. Za tiste time, ki si želijo edinstvene dogodivščine pa pripravimo poseben program.

Namen treninga

Najti edinstveno moč teama in povezavo z vodstvom. Vzpostavili boste pristen stik s sabo, z drugimi v teamu in z naravo. Vsak bo zase poiskal moč, jasnost in odločnost, ki jo ima v sebi. Od treninga naprej boste znali kot delovni team povezati, poiskati pravo rešitev, jo skomunicirati s svojim vodstvom in navzven, ter tako uspešno izvesti zadane cilje tudi v najbolj kritičnih situacijah, tako v poslu kot doma. Poiščete naravno moč v sebi in v teamu.

Bazo.si | Avtor: Bazo.si Bazo.si

Kako to dosežete

Povežemo se v enoten team, v katerem vsak dobi svojo vlogo in nalogo. Postavimo si jasne cilje. Ob večernem ognju naredimo krog zaupanja, v katerem vsak lahko deli in zaupa svoje izzive na poti do cilja. Vsak prejme feedback. Nato se vsak vodja z izzivi sooči in jih preseže. Naučite se povezovati med člani teama.

Cilj treninga

Cilj treninga za člane teama je, da vsak posameznik osvoji vrlino odzivanja na spremembe in jasne komunikacije, ki sta ključ do uspeha v poslu. Najhitreje ju osvojimo v gozdu, kjer ni sodobnih motilcev. Gozd je vir moči, a skriva mnogo naravnih ovir. S tem se hitro učimo temeljnih vrlin, ki so ključne za uspeh. S tem, ko se naučite povezovati z ostalimi člani v teamu, dobite moč, da uspešno opravljate svoje delo. Ustvarite zaupanje med člani teama. 

Si želite izkusiti trening preživetja v naravi? Obiščite nas na www.bazo.si.

 
[1] Franco idr., 2017. A Review of the Benefits of Nature Experiences: More Than Meets the Eye https://www.mdpi.com/1660-4601/14/8/864