Uporabno
16861 ogledov

To so poklici, ki bodo vašim otrokom omogočili lepo prihodnost

Manager, vodja, šef, podjetje, služba, sestanek Profimedia
Dandanes imajo mladi na voljo toliko različnih možnosti, ko gre za študij, da se včasih težko odločijo, kam poslati vpisno prijavo. Drugače je, če ima vaš otrok že od nekdaj izbran sanjski poklic, ki mu je pisan na kožo. Pri izbiri fakultete pa imajo pomembno vlogo tudi dejavniki, kot so možnost hitre zaposlitve po koncu študija, dobra plača in razgibano delo, ki vedno znova motivira.

Zanimanje za študij na fakultetah spet narašča, kažejo zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs). V študijskem letu 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 76.728 študentov, kar je en odstotek več kot v prejšnjem študijskem letu. V tekočem študijskem letu (torej 2020/21) pa je terciarnih študentov še več, in sicer 82.694.

"Število študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi (za 7 %) in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja (za 3,2 %)," je zapisano na Sursu. V letih pred tem je bila statistika nekoliko drugačna – skoraj desetletje je število študentov vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4.320 na študijsko leto. 

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Dandanes imajo mladi na voljo mnoge študijske programe in včasih je, če si posameznik določenega poklica ne želi opravljati že od malega oziroma je še neodločen, težko izbrati med vsemi možnostmi. Za tiste, ki vas mikajo menedžerske vode ali vas zanimajo organizacijske znanosti, pa je na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru na voljo kar nekaj študijskih programov, ki vas bodo prepričali.

''Izberi znanje, izberi prihodnost!'' se glasi slogan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ki študij izvaja v Kranju.

Fakulteta z več kot 60-letno tradicijo ima pod svojim okriljem že več kot 20.600 diplomantov, ponuja pa študij na vseh stopnjah: visokošolski strokovni, univerzitetni, bolonjski magistrski in bolonjski magistrski študijski program.

Posebnost je tako imenovani blokovni sistem študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta ter omogoča študentom sprotno in kakovostnejše učenje.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študijski program Inženiring poslovnih sistemov

Študijski program Inženiring poslovnih sistemov vam bo dal izredno širino in bo omogočil, da postanete nepogrešljiv del tima v podjetju – pa naj gre za vodstveno ali katero drugo pozicijo znotraj njega. Zaposlili se boste lahko v vseh segmentih vsakega podjetja ali ustanove, kot so trgovina, bančništvo, zavarovalništvo, industrija, kmetijstvo, telekomunikacije, mediji, logistika, turizem, javni sektor, storitve, zdravstvo in drugo.

Izbira zaposlitve bo lažja, ker boste že med študijem spoznali vrsto podjetij in ustanov, s katerimi sodelujemo na programu Inženiring poslovnih sistemov.

Študenti te študijske smeri namreč spoznavajo projektno vodenje, inženiring kakovosti, oblikovanje delovnih okolij, predvidevanje, planiranje in vodenje produkcije. Srečajo se z ekonomijo in informatiko, osvojijo kar nekaj tehničnih znanj in se naučijo pomena dela s ključnimi kadri.

Prav tako se ukvarjajo z ekologijo in tudi z obvladovanjem delovnih sredstev, osvojijo razumevanje, kako izboljšati učinkovitost in ohraniti odpornost podjetja ter kako vzpodbujati inovacije. Na študiju primerov spoznavajo principe reševanja praktičnih izzivov v podjetjih z obvladovanjem procesov stalnih izboljšav, principe vpeljave vitke proizvodnje in principe uporabe različnih standardov.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študijski program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Za mlade, ki se podajajo na trg dela s stališča varne zaposlitve, se na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru izvaja program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, ki gre vsebinsko v korak s sorodnimi najkakovostnejšimi programi doma in v tujini ter odpira velike zaposlitvene možnosti družbeno in menedžersko usmerjenim študentom.

Študenti te smeri osvojijo znanja s področja kadrovanja oziroma upravljanja z ljudmi, pri čemer je poseben poudarek na pristopih, modelih in rešitvah, ki so bistvene za učinkovito izbiranje, usmerjanje in organiziranje ljudi. Glavni cilji tega študijskega programa so usposobiti študente za obvladovanje in razvijanje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, zagotavljanje ustreznih medsebojnih odnosov, timskega dela in dela, ki prinaša konsistentno učinkovitost s posebnim poudarkom na vodenju kadrovskega poslovanja.

S pridobljenim znanjem so študentje sposobni doseči tudi visoko skladnost med profili zahtev delovnih mest in profili usposobljenosti zaposlenih. Prav tako se lahko diplomanti te smeri potegujejo za delovna mesta vodenja in upravljanja v večini organizacij javnega in zasebnega sektorja, saj med študijem osvojijo potrebna organizacijsko-menedžerska znanja.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študijski program Organizacija in management informacijskih sistemov

Organizacija in management informacijskih sistemov je sodoben študij o uporabi, razvoju, organizaciji in vplivu digitalnih tehnologij v organizaciji in družbi.

Ta študijska smer povezuje temeljna znanja s področja informatike z znanji organizacije in menedžmenta, vse to pa je nadgrajeno z veščinami reševanja problemov, prototipiranja, timskega dela, sistemskega razmišljanja in poslovnega modeliranja. Študenti se med študijem srečujejo s sodobnimi tehnologijami, spoznavajo družbene medije, mobilno poslovanje, podatkovno analitiko in informacijsko varnost.

Del študija poteka tudi v laboratoriju, kjer so študentom na voljo sodobna informacijska tehnologija in programske rešitve svetovno uveljavljenih in domačih ponudnikov, ki so uvedene v organizacijah. Laboratorij prav tako ponuja kreativni prostor za podjetniško razmišljanje, reševanje problemov, ki jih podajo organizacije, in razvijanje tako aplikacij kot poslovnih idej.

Študenti programa Organizacija in management informacijskih sistemov se vključujejo v različne raziskovalne projekte, domače in mednarodne konference ter imajo dobre možnosti za vzpostavljanje povezav v poslovnem in mednarodnem okolju. Diplomanti te študijske smeri so na trgu konkurenčni in hitro zaposljivi, saj poleg poglobljenega razumevanja vloge informatike in digitalnih tehnologij tudi dobro razumejo poslovne procese in delovanje širših poslovnih in družbenih ekosistemov, hkrati pa so opremljeni z bogatim naborom orodij za inovativno reševanje problemov, kreiranje novih izdelkov in storitev in poslovnih modelov.  

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študijski program Management v športu

Tiste, ki že od nekdaj ves svoj čas posvečate športu, a se vam je profesionalna športna kariera zaradi kakršnega koli razloga izmuznila ali pa ste že zaključili z njo, pa bi vseeno radi ostali v športnih vodah, utegne pritegniti študijski program Management v športu. Namenjen je tako vrhunskim športnikom kot vsem tistim, ki jih zanima vodenje športnih prireditev, objektov, klubov in podobno.

Diplomanti te študijske smeri se v času študija opremijo z znanji za operativno izvajanje funkcij procesa menedžmenta in za izvajanje poslovnih funkcij v različnih športno-storitvenih organizacijah in pri športnih projektih, saj vsebina študija posega tako na področje poslovnih ved kot na področje športa.

Študenta se v času študija vzgaja v duhu spoštovanja zakonitosti, športne in poslovne etike ter dobrih poslovnih praks.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študijski program Krizni management

Če ste oseba, ki se dobro znajde v kriznih situacijah in zna hitro in učinkovito že zdaj reševati težave, ko se pojavijo, pa bi radi to svojo sposobnost še dodatno izpilili oziroma jo prenesli v poslovne vode, potem vam bo študijski program Krizni management pisan na kožo.

Diplomanti te smeri obvladujejo operativno krizno upravljanja v različnih organizacijah, izvajajo operativno delo na področju vodenja in koordiniranja kriznega odzivanja in načrtujejo ter organizirajo delo s kadri, rešujejo negotovosti in vzpostavljajo osnovne mehanizme obvladovanja stresa v organizacijah v primeru kriznih razmer. Po koncu študija so diplomanti opremljeni z znanji za vodenje organizacije v času pred, med in po krizi.

Gre za edini program v Sloveniji, kjer dobite naziv krizni manager oziroma krizna managerka.