Avto
8043 ogledov

Državni organ zahteva najdražji servis in olje z največjim popustom

Servis Toyota Saša Despot
Finančna uprava v istem razpisu za servisiranje svojih vozil išče najbolj kvalificirane mehanike, ki pa bodo hkrati morali vgrajevati najbolj poceni rezervne dele.

Med neodvisnimi avtomehaniki in serviserji je završalo, saj ne razumejo, kako si je lahko državni organ privoščil takšen "dvoličen" javni razpis za servisiranje svojega voznega parka.

Na Finančni upravi RS (Furs) želijo skleniti pogodbe za servisne storitve za svoj vozni park, ki je sestavljen iz vozil znamk Volkswagen, Renault, Opel, Škoda in Citroën. Skupaj gre trenutno za 247 vozil, a se številka zaradi nabav in odpisov lahko spremeni. Servise iščejo krajevno in zato v kar 32 sklopih, saj je toliko po državi Fursovih izpostav, ki imajo lahko na svojem dvorišču le po eno službeno vozilo iste znamke ali pa celo po 42. Z izbranimi serviserji bi sklenili 24 mesečno pogodbo z veliko verjetnostjo podaljšanja še za dodatni dve leti, pa tudi možnostjo aneksa za 40 odstotkov povišanja vrednosti, če bi vmes Furs porabil kvoto predvidenih izdatkov.

Nedavna analiza Agencije za varstvo konkurence je pokazala, da je lahko razlika v ceni pri določenih posegih med pooblaščenim in neodvisnim serviserjem v Sloveniji tudi 100 odstotkov in več.

Izbrani ponudnik bo skrbel za brezhibnost vozil, kar med drugim vključuje tako menjavo žarnic in brisalcev, redne servise, kot morebitno popravilo okvar in ličarska dela.

A na razpis so se prek portala E-naročanje takoj usule kritike in vprašanja s strani serviserjev. Temeljni kamen spotike je pogoj, ki avtomatsko izključuje vse nepooblaščene serviserje, pa tudi številne pooblaščene.

FURS | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Kaj je pri tem spornega? V EU že od leta 2010 velja t. i. Montyjeva uredba, ki poenostavljeno razloženo proizvajalcem prepoveduje, da bi neodvisne serviserje kakorkoli omejevali pri dostopu do originalnih delov, znanja, ključnih tehničnih informacij in orodij, ki so potrebni za kakovostno vzdrževanje vozil. Na podlagi te uredbe velja, da lahko v vsej EU vozila tudi, ko so ta še v tovarniški garanciji ali podaljšanem jamstvu, servisirajo tudi nepooblaščeni serviserji, če se držijo predpisanih postopkov in standardov kakovosti proizvajalca. V tem primeru garancija ne sme zapasti.

Servis vozil Zato ... Avto Kdor dela servisne intervale na 30 tisoč kilometrov, ga čaka presenečenje

Običajno so servisiranje vozil in rezervni deli na nepooblaščenih servisih precej cenejši. Nedavna analiza Agencije za varstvo konkurence je pokazala, da je lahko razlika v ceni pri določenih posegih med pooblaščenim in neodvisnim serviserjem v Sloveniji tudi 100 odstotkov in več.

Furs ni dopustil konkurence niti med pooblaščenimi

Furs pa je šel pri omejevanju konkurence, kdo si bo za naslednja štiri leta zagotovil lep posel, šel še dlje in je zdesetkal tudi morebitne tekmece znotraj pooblaščenih serviserjev iste znamke, ki so regionalno že tako precej redkeje poseljeni kot pa je število nepooblaščenih. Tako je med pogoji razpisa tabela s predpisano najdaljšo dopustno oddaljenostjo nekega servisa od Fursove izpostave. Predpisane razdalje pa niso poenotene, marveč so v razponu med 10 in 20 kilometri.

Servis Toyota Razkrivamo Avto Razkrivamo: Katerim servisom najbolj zaupajo vozniki

Ta dodatni pogoj praktično uniči še zadnji drobec konkurenčnosti, saj so primeri, da bi bila znotraj radija 10, na redkeje poseljenem območju pa znotraj 20 kilometrov kar dva pooblaščena serviserja, izredno redki in je ta možnost omejena kvečjemu na največja mesta. Hkrati torej Furs zahteva, da neka izpostava avto ene znamke vozi servisirat k enemu serviserju, druge znamke pa k drugemu.

Kot je znano, je v Sloveniji veliko samostojnih serviserjev, ki se morajo glede dostopa do primerno kakovostnih rezervnih delov, izobraževanja in informacij znajti po svoje, spet drugi neodvisni serviserji pa so vključeni v servisne mreže (BHS, Euroservis, Maxx, Vulco, S-Point …), kjer je dostop do vsega tega lažji. Celo veliko zgolj za neko znamko pooblaščenih serviserjev je hkrati vključenih še v servisno mrežo nepooblaščenih serviserjev ali pa v skladu s pravili samostojno servisirajo tudi vozila drugih znamk.

Še dva pogoja razpisa pa se nanašata na ceno rezervnih delov. Četrtino skupne ocene ustreznosti nekega ponudnika prinaša višina popusta na cene iz uradno veljavnega cenika uradnega distributerja originalnih nadomestnih delov in materiala, še eno četrtino pa popust na cene iz uradno veljavnega cenika dobavitelja cenejših nadomestnih delov in material, ki so po ključnih lastnostih enakovredni originalnim nadomestnim delom in materialu blagovne znamke proizvajalca vozil, ki jih je odobril proizvajalec vozila. Po petem letu starosti vozil namreč Furs od pooblaščenega serviserja zahteva, da mu v avte vgrajuje le še neoriginalne rezervne dele in material.

"Izbira med pooblaščenim in neodvisnim serviserjem je prepuščena izključno potrošniku. Ta izbira pa ne vpliva na razmerja med proizvajalcem vozila ter pooblaščenimi in neodvisnimi servisi in njihovimi dobavitelji rezervnih delov, o katerih govori Uredba št. 461/2010."

Furs v odgovoru na očitke, da ne upošteva evropske uredbe

Povzeto: Furs je pripravljen plačati veliko več za servisne ure na pooblaščenem servisu, čeprav sam priznava, da je le še 58 odstotkov njegovih vozil v garancijski dobi. Furs omejuje konkurenco celo znotraj servisne mreže iste znamke, hkrati pa za vozila po petem letu starosti zahteva kar najcenejše rezervne dele. Glede na Fursovo samopriznanje je veliko število vozil že danes na tem, da bi morali na servisu vanje vgrajevati le še cenejše dele.

Preventivni pregled vozila pred zimo. | Avtor: Gregor Prebil Gregor Prebil

Burni odzivi potencialnih ponudnikov storitev:

"Naročnika opozarjamo, da je tak pogoj ['gospodarski subjekt mora biti pooblaščen serviser za znamke, ki so predmet razpisa,' op. A. L.] v nasprotju z določili Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Servisne posege na vozilih lahko opravlja vsak serviser, ki je za to ustrezno usposobljen, ki zagotavlja vgradnjo ustreznih nadomestnih delov in ki razpolaga z ustreznimi orodji (tako mehanskimi kot programskimi) za servisiranje določene znamke vozil."

"S tem je nedopustno omejil konkurenco, omogočil ponudniku, ki edini izpolnjuje pogoje, da postavi skoraj kakršnokoli ceno, hkrati pa si povečal stroške s prevozi vozil, saj bo vozila moral voziti na oddaljenejši servis, čeprav ima eventualno bližje ugodnejši servis, ki izpolnjuje vse pogoje."

"Že ob bežnem pregledu treh sklopov se lahko ugotovi, da pogoje za posamezni sklop izpolnjuje le en izvajalec."

Furs pravi, da je razglabljanje o tem, ali bi lahko s servisiranjem pri nepooblaščenem serviserju prihranili, le špekulacija.

Kritike na portalu javnih naročil so se množile. Furs je v odgovorih, zakaj ne dovoli servisiranja vozil nepooblaščenim serviserjem, ponavljal isto formulacijo, da ima kot naročnik v skladu z zakonom o javnem naročanju diskrecijsko pravico, da "postavi pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnika, ki mu bodo zagotovili storitev, opravljeno z ustreznim standardom kakovosti, ki jih za svoje pooblaščene serviserje in vozila svoje blagovne znamke predpisuje proizvajalec vozila."

Glede očitka, da s tem od edinih možnih ponudnikov tvega veliko višjo ceno, pa na Furs trdijo, da "naročnik nanj ne more odgovoriti, ker gre za špekulacijo. Naročnik namreč ne more vnaprej vedeti, kakšne bodo dejanske cene storitev, pač pa lahko to izve šele po prejemu ponudb."

"Utemeljitev, zakaj meni, da lahko zgolj pooblaščeni servis zagotovi pričakovan nivo kakovosti izvedene storitve, bi moral zato podati predvsem naročnik storitve oziroma je dokazno breme na njegovi strani. "

Računsko sodišče

Računsko sodišče se sprašuje, ali višji nivo storitve upravičuje višjo ceno

Z Računskega sodišča so za Žurnal24 pojasnili, da je Furs z opredelitvijo, da mora biti ponudnik pooblaščeni servis, dejansko opredelil nivo standarda kakovosti, ki ga pričakuje pri izvedbi storitve.  "Ob tem se kot ključno postavlja vprašanje, ali lahko nivo kakovosti storitve pri servisu vozila, kot ga zagotavlja pooblaščeni serviser, nudi tudi nepooblaščeni serviser."

Servisna delavnica Neumni? Avto Tretjina lastnikov avtov pri nas plačuje za servise veliko več, kot bi lahko

"Utemeljitev, zakaj meni, da lahko zgolj pooblaščeni servis zagotovi pričakovan nivo kakovosti izvedene storitve, bi moral zato podati predvsem naročnik storitve oziroma je dokazno breme na njegovi strani. Od argumentacije naročnika, ki temelji na dobrem poznavanju področja, na katerem se oddaja javno naročilo, in analize potreb naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila je odvisno, ali je pogoj, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, skladen z zakonodajo," pravijo na Računskem sodišču, ki ga vodi Tomaž Vesel, in ki je med drugim pristojno tudi za revizijo tovrstnih razpisov.

Preventivni pregled vozila pred zimo. | Avtor: Gregor Prebil Gregor Prebil

"Presojo primernosti razlogov in odločitve za takšno postavitev pogoja v konkretnem primeru brez izvedbe revizije ne moremo podati, jo je pa treba izvesti tudi v luči načel javnega naročanja. Naročnik namreč mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev (na primer, ali je morebitni višji nivo zagotavljanja kakovosti storitve, ki ga v primerjavi s nepooblaščenim servisom lahko nudi pooblaščeni servis, tudi opravičljiv vidika gospodarnosti porabe proračunskih sredstev), prav tako pa ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki."

Zbornica: Gre za dvoličnost državnega organa

Igor Pipan, sekretar sekcije avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije obnašanja Fursa označuje za "... milo rečeno dvolično, če pa imamo v EU veljavno odredbo, ki dovolj natančno ureja področje kakovostnega servisiranja vozil, a očitno za nek javni organ velja po načelu 'dokler mi paše'."

Pipan opzarja hkrati tudi, da je napaka, če se pri tovrstnih razpisih vse gleda le skozi ceno. Pri tem še posebej izpostavlja zahtevane popuste pri neoriginalnih nadomestih delih, še posebej ker gre za službena vozila z veliko uporabniki z različnimi slogi vožnje, ki lahko različno dojemajo nakazano popuščanje določenih delov, recimo zavor.

"Temeljno vodilo bi moralo biti, da 'nisem tako bogat, da bi kupoval najceneje'. Z nizko ceno se tudi negira temeljna načela dobrega servisa - ustrezna oprema, kakovostna storitev, vlaganje v izobraževanje ..."

Pipan pravi, da bi si na področju podobnih javnih razpisov pri sekciji, v katero je vključena velika večina od okoli 2.100 serviserjev v Sloveniji, želel več sodelovanja naročnikov z njimi, saj bi lahko pripravljalcem razpisnih pogojev dali koristne napotke, kako si zagotoviti kar najboljše storitve in varnost za uporabnike službenih vozil.

andrej.leban@zurnal24.si

 

Komentarjev 3
  • bzovc 07:58 23.junij 2019.

    Sem servisiral na nepooblaščenem servisu in se mi je pri 3 leta starem avtu odtrgal vijak roke na kolesu. Po obisku pooblaščene servisa izvem, da je proizvajalec avtov ob rednem servisu določil zamenjavo le teh. Torej je razprava o tem: živeti ali umreti?

  • maresem 13:57 17.junij 2019.

    Tipični luzerji z IQ grahaste kure.

  • sam50 07:42 17.junij 2019.

    Le čevlje sodi naj kopitar,ali tako je pri vseh razpisih,ko pogoje postavljajo tisti,ki sploh ne vedo o čem razpravljajo in na žalost in škodo ljudi,takšni specialci odločajo tudi o zdravju in nasploh življenju našega naroda.....

Sorodne novice