Gorenjska
8559 ogledov

Razlastitve burijo duhove

Peter Šalamon
Nekatere zelo motijo razlastitve na zemljiščih, ki so potrebna za Poslovno cono Hrastje oziroma dovozne ceste. O tem bodo ta teden govorili tudi kranjski mestni svetniki.

Pobudo za uvrstitev točke na dnevni red marčevske redne seje mestnega sveta je predlagala svetnica Barbara Gunčar. Za to se je odločila, ker želi, da svetniki poznajo posledice njihovega odločanja. »Skupaj z Obrtno zbornico je mestni svet z veliko večino potrdili sklep, da se začne s konkretnimi pripravami za obrtno cono Hrastje. Takrat sem dejala, da se zadeve končno odvijajo v smeri naših usmeritev, da bodo naša podjetja puščala denar doma. Zdaj pa se dogajajo razlastitve, saj precejšen del lastnikov zemljišč za gradnjo javne infrastrukture ni bil pripravljen prodati zemljišč po ceni, določeni s cenitvijo, v MOK pa so bili zaradi javnega interesa prisiljeni zagnati postopke razlastitve nekaterih lastnikov zemljišč,« ob tem pojasnjuje Gunčarjeva.

GOSPODARSTVO Gorenjska Zelena luč za Poslovno cono Hrastje

Na kranjski občini odgovarjajo, da je Poslovna cona Hrastje projekt v javnem interesu, pri katerem gre za dobrobit lokalne skupnosti, njen razvoj, nove zaposlitve. Veseli jih, da jim je po poslani ponudbi uspelo doseči dogovore z nekaterimi lastniki. Nekateri lastniki zemljišč pa, kot pišejo na občini, niso prepoznali pomena nove pridobitve za skupnost oziroma občino.

»S tistimi, s katerimi MOK ni oziroma ne bo dosegla sporazuma o odkupu oziroma o nadomestitvi predmetne nepremičnine, je oziroma bo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora pri pristojnem upravnem organu predlagala, da se začne postopek za razlastitev relevantne nepremičnine, potrebne  za rekonstrukcijo občinske ceste Kranj–Hrastje,« dodajajo na kranjki občini in ob tem dodajajo: »Razlastitve v tem primeru predstavljajo skrajno rešitev in na MOK si želimo, da ne bi bile potrebne. Med postopkom razlastitve, ki poteka pred upravnim organom, zainteresirani lastnik z MOK še vedno lahko sklene sporazum o odkupu oziroma o nadomestitvi predmetne nepremičnine, v nasprotnem primeru pa bo MOK po končanem upravnem postopku skladno z zakonom na podlagi razlastitvene odločbe pridobila nepremičnino v last in posest.« Za razlaščeno nepremičnino razlastitvenemu upravičencu sicer pripada odškodnina, glede katere lahko z  občino sklene sporazum. V primeru, da do sporazuma ne pride, pa se rešitev išče po sodni poti.

 

Vložena zahteva za razlastitev ne predstavlja ovire za sporazumno ureditev razmerja

Dobili smo tudi informacijo, da naj bi z nekaterimi lastniki občina dosegla dogovor o prodaji oziroma nadomestnem zemljišču, a so naslednji dan dobili odločbo o razlastitvi. Na občini pojasnjujejo, da niso vložili nobene zahteve za razlastitev zoper lastnike, s katerimi so sklenili dogovor. So pa nekateri lastniki prejeli odločbo o uvedbi postopka razlastitve, saj se je zoper njih začel postopek že pred sklenitvijo dogovora, naknadno pa so dobili odločbo o uvedbi postopka razlastitve, ker je med vložitvijo zahteve in izdajo odločbe Upravne enote preteklo nekaj časa.

»MOK je sicer decembra 2021 zaradi terminskega plana rekonstrukcije ceste Kranj–Hrastje sprejela odločitev, da se zoper lastnike vseh zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo ceste, s katerimi do tedaj ni sklenila pogodbe, namesto razlastitve vložijo zahteve za razlastitev. Vendar pa poudarjamo, da vložena zahteva za razlastitev ne predstavlja ovire za sporazumno ureditev razmerja. Med MOK in zainteresiranimi razlastitvenimi zavezanci potekajo dogovori v smeri sklenitve predpogodbe, s katero želita stranki dogovoriti pogoje za sklenitev prodajne pogodbe namesto razlastitve, sam prenos lastninske pravice in izbris morebitnih bremen pa je odložen na sklenitev prodajne pogodbe oziroma na sklenitev dodatka k prodajni pogodbi. V želji po sklenitvi dogovora bo MOK na UE Kranj naslovila prošnjo za odlog oziroma zadržanje postopka razlastitve za tiste razlastitvene zavezance, s katerimi potekajo dogovori v smeri sklenitve predpogodbe,« pojasnjujejo na MOK.

PC HRASTJE Gorenjska Kranjska občina začela s postopki razlastitev

V naselju Hrastje ne želijo tovornega prometa

Krajevna skupnost (KS) Hrastje uradno o razlastitvah ni bila obveščena. Člani so o njih seznanjeni preko družbenih omrežij. Kot je za Žurnal24 povedal predsednik KS Hrastje Tomaž Žnidar, so absolutno proti razlastitvi lastnikov obstoječih stanovanjskih hiš zaradi širitve ceste. »Svet KS Hrastje gradnji poslovne cone ne nasprotuje. Smo pa zavzeli jasno stališče, da je pred gradnjo cone treba urediti vsa lastniška razmerja glede zemljišč in ureditve prometne infrastrukture za njene potrebe ter pri tem upoštevati zahteve krajanov. Absolutno smo proti, da bi se skozi naselje Hrastje odvijal tovorni promet, ter proti razširitvi ceste ob že obstoječih hišah v naselju,« pojasnjuje Žnidar.

Cesta od cone proti Hrastju bo rekonstruirana, vendar po zagotovilih kranjske občine v manjšem preseku. Proti naselju Hrastje tudi ne bo dovoljena vožnja tovornih vozil nad 3,5 tone. »Dostop do cone bo urejen s strani priključka Kranj vzhod oziroma z regionalne ceste Šenčur–Kranj. Do celovite rekonstrukcije ceste bo obstoječi priključek urejen tako, da bo primeren tudi za večja tovorna vozila. Cesta od priključka na regionalno cesto do cone bo v celoti rekonstruirana. Ob rekonstrukciji ceste Kranj–Šenčur se bo cesta iz Hrastja na novo priključevala na regionalno cesto,« pojasnjujejo na kranjski občini. Država sicer priključek na cesto Kranj-Šenčur in avtocesto načrtuje šele čez 10 let.

POSLOVNA CONA Gorenjska Tovornega prometa v Hrastju ne bo

Interes obrtnikov je velik

Pred časom je prišlo do informacije, da v PC Hrastje, potem ko se je že zanimal za zemljišče, ne bo gradil večji poslovni subjekt. Kljub temu so na MOK optimistični. »Interes podjetij za gradnjo objektov v coni je ogromen. Po naših informacijah je narejenih tudi veliko rezervacij prostorov za vnaprej. Do zaključene komasacije stavbnih zemljišč pa nakupi oziroma prodaja zemljišč še ni mogoča. Katera podjetja bodo v coni, je zaenkrat še podatek zaupne narave,« so odgovorili za Žurnal24.

Komentarjev 6
  • roscha 17:39 08.marec 2022.

    Nimajo kaj jamrat. Na referendumu so se odločili, da izstopijo iz občine Šenčur in gredo pod MOK. Itak da so jih p0jebal, saj so na obrobju in se MOK sladko fučka zanje. Poslije jebanja nema kajanja. Sami ste si krivi.

  • Plavi-mil 09:36 08.marec 2022.

    Imajo levičarja za župana, temu ni tuja kraja druge lastnine, zgodovina se ponavlja.

  • ambrovec 07:46 08.marec 2022.

    tako sramotno kot se v Sloveniji razlašča oziroma vrednoti razlaščene nepremičnine, se nikjer v svetu!