Oglaševanje
290 ogledov

GRAWE v 2017 s 1,6 milijona evrov dobička

GRAWE Zavarovalnica
GRAWE zavarovalnica kapitalsko najstabilnejša finančna institucija v Sloveniji.

(Maribor, 12. marec 2018) Na današnji skupščini delničarjev GRAWE zavarovalnice d. d. so se slednji seznanili s poslovanjem družbe, ki je v preteklem letu dosegala odlične rezultate. Z 42,6 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij so v GRAWE bistveno presegli zastavljene načrte in število sklenjenih zavarovanj povečali na več kot 353.000. Najvišje prihodke so beležili na področju premoženjskih zavarovanj, najvišjo rast na višini premij pa so dosegli na področju avtomobilskih zavarovanj. Doseganje postavljenih ciljev v letu 2017 je dokazalo tudi dejstvo, da so se v preteklem letu vnovič po višini finančnih naložb vpisali na zemljevid kot ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji in tudi v Evropi.

Vodstvo GRAWE zavarovalnice d. d. je na današnji skupščini delničarjev predstavilo poslovne rezultate za leto 2017. Ob zaključku so delničarji podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu ter sprejeli predlog o delitvi dobička iz poslovnega leta 2017. Le-ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje, s čimer se povečuje razvojni potencial zavarovalnice.

»Po osnovnem parametru obračunanih premij smo v GRAWE zavarovalnici v letu 2017 znatno presegli načrte in dosegli rekordno vrednost v več kot četrt stoletni zgodovini poslovanja našega podjetja v Sloveniji. S tretjim zaporednim letom zelo intenzivne rasti na področju premoženjskih zavarovanj, še posebej avtomobilskih, smo si ustvarili nov tržni položaj in ugled. Poslovno leto 2017 smo podobno kot vsa leta do sedaj sklenili z dobičkom. Po 27 letih uspešnega delovanja v Sloveniji verjamem, da je prihodnost GRAWE zavarovalnice zagotovo perspektivna in intenzivna,« je poslovanje ocenil Marko Mikič, predsednik uprave GRAWE zavarovalnice.

Uspehe v poslovanju izkazujejo številke

Ekonomija obsega in dinamične tržne razmere na gospodarskem trgu so kljub vsemu GRAWE zavarovalnico vodile do zavidljivega uspeha. Znatno so povečali obseg poslovanja, in sicer je poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 2,0 milijona evrov, čisti dobiček pa 1,6 milijona evrov. Poleg tega so v preteklem poslovnem letu povečali število sklenjenih zavarovanj na 353.900, kar je za 2.687 pogodb več kot v letu 2016. V letu 2017 je zavarovalnica izplačala 24.169 odškodnin in zavarovalnin. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod GRAWE zavarovalnice v 2017 so znašali 32,4 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot leta 2016.

Kosmati prihodki od zavarovalnih premij so znašali 42,6 milijona evrov, od tega 25,2 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj. Ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank, kar se odraža tudi na rasti zaračunanih premij v višini 2,35 odstotka. Največja rast je bila dosežena na področju avtomobilskih zavarovanj, saj so obračunane premije znašale 16,3 milijona evrov, kar je za 11,4 odstotka več kot prejšnje leto.

Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2017 dosegla 478 milijonov evrov. Strankam GRAWE zavarovalnice, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo na dobičku, se vsako leto pripiše dobiček iz poslovanja. Tako so dobiček pripisali več tisoč strankam, skupno v vrednosti 11,3 milijona evrov.

Z upravljanjem finančnih naložb so v GRAWE stabilizirali finančni položaj zavarovalnice in ohranili vrednost finančnih naložb na ravni iz leta 2016 v višini 195 milijonov evrov. S tem je GRAWE zavarovalnica ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji in tudi v Evropi.

GRAWE zavarovalnica | Avtor: GRAWE Zavarovalnica GRAWE Zavarovalnica
O GRAWE zavarovalnici

GRAWE zavarovalnica d. d. je v 100-odstotni lasti zavarovalnice GRAZER Wechselseitige Versicherung AG, Avstrija, ki sodi med velike avstrijske zavarovalnice. Med glavne posle GRAWE skupine sodijo zavarovanja, finančne storitve in nepremičnine. Trinajst hčerinskih zavarovalnih družb v Srednji Evropi kaže na mednarodno usmerjenost zavarovalnice. Stabilnost in boniteta A sta odraz 190-letne zgodbe o uspehu.

GRAWE zavarovalnica je eden izmed šestih celovitih kompozitnih ponudnikov zavarovanj na slovenskem tržišču z osredotočenostjo na zavarovalne potrebe posameznikov, gospodinjstev ter sektorja malih in srednjih podjetij. Ta položaj bodo dolgoročno krepili in znotraj zastavljenih okvirjev poslovne strategije razvijali vsa področja zavarovanj, v katerih so danes prisotni. Dolgoročni, predvsem pa finančno vzdržni rasti in nizki stroškovni obremenitvi poslovanja bodo še naprej posvečali veliko pozornost.

V GRAWE zavarovalnici se zavzemajo in verjamejo, da dodano vrednost za stranke ustvarjajo skozi dolgoročno stabilnost in finančno trdnost, nadpovprečno kakovost storitve in svetovanja. Več kot 250 vrhunsko izobraženih sodelavcev po vsej Sloveniji zagotavlja strankam izčrpno svetovanje in hitro ter kompetentno reševanje škodnih primerov. Kakovost storitev spremljajo, merijo in konstantno izboljšujejo.

Sedež GRAWE zavarovalnice je v Mariboru. Njihovo poslovno mrežo sestavljajo še poslovna enota v Ljubljani, Svetovalni center v Mariboru in poslovalnice: Maribor – Betnava, Ljubljana center, Celje, Slovenj Gradec, Ptuj, Murska Sobota, Kranj, Novo mesto, Postojna, Nova Gorica in Koper ter regionalne pisarne: Velenje, Nizka, Slovenska Bistrica, Ravne na Koroškem in Gornja Radgona kot tudi mreža zastopniških pisarn.

Komentarjev 1
  • pesekinmorje 16:39 13.marec 2018.

    Madonca, tudi oglasnega sporočila ne morete napisati brez slovničnih napak ... raba S/Z vam očitno povzroča velike težave, nam pa glavobol.